Kategorie

1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Świadectwa bez zabezpieczeń mogą być wydawane do 12.07.2024 r. Rozporządzenie MEiN z 7 czerwca 2023 r. § 76.

1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1789 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/25/2
0514 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

   A4          (2 str.) 3,72 zł
4,57 zł
MEN-I/25/2
1790 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/26-w/2
0794 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 4,11 zł
5,06 zł
MEN-I/26-w/2