Kategorie

2.1 DZIENNIKI SZKOLNE - TWARDA OPRAWA

2.1 DZIENNIKI SZKOLNE - TWARDA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1 (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci poprzez wpisanie godziny przyjścia i godziny wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (164 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/1 (godzinowy)
1631 MEN-I/1-s (dzienny)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego), polecany dla przedszkoli prywatnych i katolickich - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (148 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/1-s (dzienny)
1131 MEN-I/1-g (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (188 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/1-g (godzinowy)
1566 MEN-I/2 10-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy), (10-godzinny), (twarda oprawa).

A4 (252 str.) 26,75 zł
32,90 zł
MEN-I/2 10-godzinny
1460 MEN-I/2a, 10-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji, 10 godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (164 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/2a, 10-godzinny,...
1567 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół  branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (156 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1537 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4 (182 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1377 MEN-I/3 8-godzinny, 6-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 8-godzinny, 6-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (156 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/3 8-godzinny, 6-dniowy
1557 MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 11-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (156 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy
1342 MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 11-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4 (182 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy
1568 MEN-I/4

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY STACJONARNEJ (dawny dziennik szkoły zawodowej - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) skrzydełko na listę obecności ma 35 pozycji, 10 godzinny, (twarda oprawa).

A4 (172 str.) 22,68 zł
27,90 zł
MEN-I/4
0845 MEN-I/4 10-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA skrzydełko na listę obecności ma 32 pozycje, 10-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (132 str.) 22,68 zł
27,90 zł
MEN-I/4 10-godzinny, 5-dniowy
1571 MEN-I/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ, większa objętość dziennika z powodu dodatkowych rubryk na podpis słuchacza przy każdej godzinie zajęć, skrzydełko na listę obecności do 42 miejsc, (twarda oprawa).

A4 (192 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/7
1129 DI/7-BPS

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ, wzór dziennika starszego typu bez rubryk na podpisy słuchaczy na każdej godzinie lekcyjnej, skrzydełko na listę do 42 miejsc, (twarda oprawa).

A4 (96 str.) 21,06 zł
25,90 zł
DI/7-BPS
1574 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, (twarda oprawa).

A4 (100 str.) 21,06 zł
25,90 zł
MEN-I/10
1632 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA SPECJALNEGO ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko, przeznaczony dla pedagoga specjalnego, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, (twarda oprawa).

A4 (92 str.) 18,62 zł
22,90 zł
MEN-I/10
1550 MEN-I/31

DZIENNIK INTERNATU, (twarda oprawa).

A4 (76 str.) 17,80 zł
21,90 zł
MEN-I/31
1426 DZIENNIK LEKCYJNY SZKOŁY POLICEALNEJ

DZIENNIK LEKCYJNY SZKOŁY POLICEALNEJ, skrzydełko na listę do 36 miejsc, 10 godzinny, 5 dniowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 25,93 zł
31,90 zł
DZIENNIK LEKCYJNY SZKOŁY...
1936 MEN-VII/6 11- godzinny

DZIENNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ możliwość dokumentowania obecności dziecka na każdej godzinie oddzielnie w ciągu dnia, (twarda oprawa).

A4 (116 str.) 21,87 zł
26,90 zł
MEN-VII/6 11- godzinny
1917 DZIENNIK WYCHOWAWCY

DZIENNIK WYCHOWAWCY umożliwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji planu wychowawczego klasy, oceny zachowania ucznia i współpracy z rodzicami, skrzydełko z listą 32 dzieci na pierwszej stronie okładki, (twarda oprawa).

A4 (77 str.) 19,43 zł
23,90 zł
DZIENNIK WYCHOWAWCY
1677 MEN-I/5

DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, (twarda oprawa).

A4 (84 str.) 19,43 zł
23,90 zł
MEN-I/5
1461 DZIENNIK

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO, (twarda oprawa).

A4 (96 str.) 19,43 zł
23,90 zł
DZIENNIK
1931 DZIENNIK

DZIENNIK KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - do dokumentowania zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego w formie kursu stacjonarnego i kursu zaocznego  (Rozporządzenie MEN Dz.U. 2012.186 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), (twarda oprawa).

A4 (96 str.) 19,43 zł
23,90 zł
DZIENNIK