Kategorie

1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Świadectwa bez zabezpieczeń mogą być wydawane do 12.07.2024 r. Rozporządzenie MEiN z 7 czerwca 2023 r. § 76.

1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/29/2
0399 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja). 

A4 (2 str.) 3,72 zł
4,57 zł
MEN-I/29/2