Kategorie

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Świadectwa bez zabezpieczeń mogą być wydawane do 12.07.2024 r. Rozporządzenie MEiN z 7 czerwca 2023 r. § 76.

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

  A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/8/1
0511 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

  A4 (2 str.) 3,72 zł
4,57 zł
MEN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/9-w/1
0499 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,98 zł
4,90 zł
MEN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/10/1
0787 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,72 zł
4,57 zł
MEN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/11/1
0517 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).


A4 (2 str.) 3,72 zł
4,57 zł
MEN-I/11/1