Kategorie

1.19 ZAŚWIADCZENIA, ŚWIADECTWA I CEERTYFIKATY

1.19 ZAŚWIADCZENIA, ŚWIADECTWA I CEERTYFIKATY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

   A4      (2 str.) 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 bloczek  100 kart 3,98 zł
4,90 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667), (gilosz zielony).

     A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

    A4    (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

    A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

    A4      (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

   A4      (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

     A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1511 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 1).

     A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1541 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony,(załącznik nr 1).

    A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1633 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 2).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1564 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu-czysty zielony gilosz(załącznik nr 2)

   A4      (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1634 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH, wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 3).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1705 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),  ( 1 str. gilosz zielony z logo  UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz(załącznik nr 3).

     A4     (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1462 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), (załącznik nr 4).

    A4       (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1753 BRANŻOWY CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI, MEiN 06.10.23 r.

BRANŻOWY CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI dla osób, które zdały egzamin branżowego szkolenia zawodowego w branżowym centrum umiejętności, wydano na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony),  (załącznik nr 5).

    A4       (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
BRANŻOWY CERTYFIKAT...
1611 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

    A4      (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1526 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

     A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
0004 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (gilosz zielony ), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

     A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0005 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0087 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

     A4       (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0006 ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO (gilosz zielony).

    A4     (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ŚWIADECTWO
1443 ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ) - tektura, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

      A5       (1 str.) 8,78 zł
10,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81
1459 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

    A4     (1 str.)  0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90
1364 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów.

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91
1751 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/92

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI WYDANIA DUPLIKATU.

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/92