Kategorie

I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023/24 R.

Informacja

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

§ 75. 1.Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.
2. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.
3. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed dniem 1 września 2022 r., mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.
§ 76. Świadectwa ukończenia szkoły i duplikaty tych świadectw mogą być wydawane, do dnia 12 lipca 2024 r., na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, z tym że blankiety i druki tych świadectw i duplikatów nie muszą spełniać wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006).

1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW I DUPLIKATÓW ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski A4

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz niebieski A4
1832 Gilosz niebieski A4 ukończenie SP

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz niebieski A4...
1871 Gilosz niebieski A4

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz niebieski A4
1833 Gilosz niebieski A4 ukończenia SP

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz niebieski A4...
1872 Gilosz żółty A4

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz żółty A4
1211 Gilosz żółty A4 ukończenia Bran. Sz. I St.

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz żółty A4 ukończenia...
1873 Gilosz żółty A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz żółty A4
1212 Gilosz żółty A4 ukończenia Bran. Sz. I St.

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz żółty A4 ukończenia...
1874 Gilosz fioletowy A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz fioletowy A4
1238 Gilosz fioletowy A4 ukończenia Bran. Sz. II St.

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz fioletowy A4...
1876 Gilosz różowy A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz różowy A4
1344 Gilosz różowy A4 ukończenie LO

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz różowy A4 ukończenie LO
1877 Gilosz różowy A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz różowy A4
1355 Gilosz różowy A4 ukończenia LO

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz różowy A4 ukończenia LO
1878 Gilosz różowy A3

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,69 zł
0,85 zł
Gilosz różowy A3
0451 Gilosz różowy A3 ukończenia technikum

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum (ukończenia)gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,65 zł
4,49 zł
Gilosz różowy A3 ukończenia...
1879 Gilosz różowy A3

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
Gilosz różowy A3
0452 Gilosz różowy A3 ukończenia technikum

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum (ukończenia)gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,85 zł
4,74 zł
Gilosz różowy A3 ukończenia...
1880 Gilosz brązowy A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz brązowy A4
0800 Gilosz brązowy A4 ukończenie Sz. Policealnej

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz brązowy A4...
1881 Gilosz zielony A4

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz zielony A4
1882 Gilosz zielony A4

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz zielony A4
1883 Gilosz zielony A3

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,69 zł
0,85 zł
Gilosz zielony A3
1884 Gilosz zielony A3

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
Gilosz zielony A3
1885 Gilosz zielony A4

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

A4 (2 str.) 0,55 zł
0,68 zł
Gilosz zielony A4
1886 Gilosz zielony A4

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

A4 (2 str.) 0,55 zł
0,68 zł
Gilosz zielony A4
1887 Gilosz szary A 4 MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia, wprowadzona zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019 r.

A4 (2 str.) 0,47 zł
0,58 zł
Gilosz szary A 4 MEN-I/75
0807 Gilosz szary A 4 MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja). *do wyczerpania zapasów.

A4 (2 str.) 2,66 zł
3,27 zł
Gilosz szary A 4 MEN-I/75
1888 MEN-I/75A

Czterostronicowy poddruk duplikatu, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja) * do wyczerpania zapasów.

A 4 (4 str.) 4,94 zł
6,08 zł
MEN-I/75A
1875 MEiN-I/75b

Czterostronicowy poddruk duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja, druk irysowy) * do wyczerpania zapasów.

    A 4        (4 str.) 8,56 zł
10,53 zł
MEiN-I/75b
0239 MEiN-I/83

Czterostronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii drugiej, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja, druk irysowy). Uwaga: Dostępne po 12.07.2024 r.

A4 (4 str.) 5,51 zł
6,78 zł
MEiN-I/83
0247 MEiN-I/86

Dwustronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii trzeciej, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja, druk irysowy). Uwaga: Dostępne po 12.07.2024 r.

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
MEiN-I/86
0265 MEiN-I/87

Czterostronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii trzeciej, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,65 zł
4,49 zł
MEiN-I/87
1889 MEiN-I/88

Dwustronicowy poddruk duplikatu dokumentu innego niż dokument publiczny (SZARY) (świadectwa promocyjne).

A4 (2 str.) 0,59 zł
0,73 zł
MEiN-I/88
1890 MEiN-I/89
Czterostronicowy poddruk duplikatu dokumentu innego niż dokument publiczny (SZARY) (świadectwa promocyjne).
A4 (4 str.) 1,09 zł
1,34 zł
MEiN-I/89
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEiN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/1/1
1448 MEiN-I/2-SZ/1

dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

 A4 (2str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/2-SZ/1
1402 MEiN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/3/1
1403 MEiN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/4-w/1
1333 MEiN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/5/1
1756 MEiN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/6/1
1500 MEiN-I/7-SZ/1

dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

A4 (2str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/7-SZ/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

  A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/8/1
0511 MEiN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

  A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/9-w/1
0499 MEiN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEiN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/10/1
0787 MEiN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/11/1
0517 MEiN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).


A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEiN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/23/2
1787 MEiN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1789 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/25/2
0514 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

   A4          (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/25/2
1790 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/26-w/2
0794 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEN-I/26-w/2
1.6 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1162 MEN-I/27/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/27/2
0388 MEN-I/27/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/27/2
1.7 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEiN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/13/2
1764 MEiN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/14-w/2
1.8 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1793 MEN-I/16/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (po szkole podstawowej)

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/16/2
0851 MEN-I/16/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (po szkole podstawowej), świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja). 

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/16/2
1768 MEN-I/17-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem (po szkole podstawowej)

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/17-w/2
0200 MEN-I/17-w/2

ŚWIADECTWO ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem (po szkole podstawowej), świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEN-I/17-w/2
1.9 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEiN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/19/2
1702 MEiN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,87 zł
1,07 zł
MEiN-I/20-w/2
1.10 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1782 MEN-I/21/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEN-I/21/2
0206 MEN-I/21/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,92 zł
4,82 zł
MEN-I/21/2
1783 MEN-I/22-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,87 zł
1,07 zł
MEN-I/22-w/2
187 MEN-I/22-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 4,10 zł
5,04 zł
MEN-I/22-w/2
1.11 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEiN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/28/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/29/2
0399 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja). 

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/29/2
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1972 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/30/2
0208 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/30/2
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEiN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/33/1
1752 MEiN-I/34/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/34/1
1488 MEiN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

3xA3 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/35/1
1983 MEiN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/36/2
1989 MEiN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A3 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/37/2
1211 MEiN-I/38/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej, liceum ogólnokształcącego w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uwzględniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego

A3 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/38/2
1694 MEiN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/39/2
1693 MEiN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A3 + A4 1,19 zł
1,46 zł
MEiN-I/40/2
1171 MEiN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A3 + A4 1,19 zł
1,46 zł
MEiN-I/41/2
1984 MEiN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/42/2
1998 MEiN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/43/2
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A4 8,78 zł
10,80 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4 TECZKA   7,24 zł
8,90 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.15 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEiN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/44/1
1742 MEiN-I/45/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnymi przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

3 x A4 0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/45/1
1795 MEiN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

2 x A4  0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/46/1
1796 MEiN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/47/2
1982 MEiN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

2 x A4 0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/48/2
1125 MEiN-I/49/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, liceum ogólnokształcącego w Polsce oraz szkoły polskiej realizujących  program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego

2 x A4 0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/49/2
1797 MEiN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/50/2
1798 MEiN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

3 x A4 0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/51/2
1773 MEiN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/52/2
1774 MEiN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/53/2
1775 MEiN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/54/2
1.16 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEiN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty (miękka oprawa)

          A6            (60 str.) 4,88 zł
6,00 zł
MEiN-I/31/2
1451 MEiN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy (miękka oprawa)

      A6           (68 str.) 5,28 zł
6,50 zł
MEiN-I/32/2
1576 REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

  A4  196 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW
1.17 LEGITYMACJE SZKOLNE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA
1463 MEN-I/1 plus OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,38 zł
1,70 zł
MEN-I/1 plus OKŁADKA
1534 OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

   A7 1,14 zł
1,40 zł
OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE
1431 MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura,

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA
1453 MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1582 MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1454 MEN-I/5 LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/5 LEGITYMACJA...
1505 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/1

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4  2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ  A4 z rewersem MEN-I/1
1501 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

A4      (2 str.) 2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2
1507 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

A4  2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N
1509 GILOSZ A4 bez rewersu

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

A4      (2 str.) 1,79 zł
2,20 zł
GILOSZ A4 bez rewersu
1635 MI/2002 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

A7 0,37 zł
0,46 zł
MI/2002 ZAŚWIADCZENIE
1670 REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH...
1851 REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

   A4  64 str. 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR  WYDANYCH...
1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8
1.19 ZAŚWIADCZENIA, ŚWIADECTWA I CEERTYFIKATY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

   A4      (2 str.) 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 bloczek  100 kart 3,98 zł
4,90 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667), (gilosz zielony).

     A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

    A4    (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

    A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

    A4      (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

   A4      (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

     A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1511 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 1).

     A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1541 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony,(załącznik nr 1).

    A4     (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1633 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 2).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1564 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu-czysty zielony gilosz(załącznik nr 2)

   A4      (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1634 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH, wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 3).

    A4     (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.