Kategorie

I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023/24 R.

1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz niebieski
1871 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz niebieski
1872 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz żółty
1873 Gilosz żółty

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz żółty
1874 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz fioletowy
1875 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz fioletowy
1876 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz różowy
1877 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz różowy
1878 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
Gilosz różowy
1879 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,67 zł
0,82 zł
Gilosz różowy
1880 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz brązowy
1881 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz zielony
1882 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz zielony
1883 Gilosz zielony

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
Gilosz zielony
1884 Gilosz zielony

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,67 zł
0,82 zł
Gilosz zielony
1885 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

A4 (2 str.) 0,52 zł
0,64 zł
Gilosz zielony
1886 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

A4 (2 str.) 0,52 zł
0,64 zł
Gilosz zielony
1887 Gilosz szary MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia, wprowadzona zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019 r.

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
Gilosz szary   MEN-I/75
1889 Gilosz MEiN-I/88 szary

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEiN-I/88 - dwustronicowy poddruk duplikatu świadectwa promocyjnego o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dziennik Ustaw poz. 1120 z dnia 16.06.2023 r.) Polecamy "Rejestr wydanych duplikatów" pozycja z oferty nr 99

A4 (2 str.) 0,62 zł
0,76 zł
Gilosz MEiN-I/88 szary
1890 Gilosz MEiN-I/89 szary

GILOSZ A 3 w kolorze szarym o symbolu MEiN-I/89-czterostronicowy poddruk duplikatu świadectwa promocyjnego o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dziennik Ustaw poz. 1120 z dnia 16.06.2023 r.) Polecamy "Rejestr wydanych duplikatów" rozdział 3.5, pozycja z nr 99.

A4 (4 str.) 1,10 zł
1,35 zł
Gilosz MEiN-I/89 szary
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEiN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/1/1
1402a MEiN-I/2-SZ/1

dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

 A4 (2str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/2-SZ/1
1402 MEiN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/3/1
1403 MEiN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/4-w/1
1333 MEiN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/5/1
1756 MEiN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/6/1
1403a MEiN-I/7-SZ/1

dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

A4 (2str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/7-SZ/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEiN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

      A4       (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/8/1
1407 MEiN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/9-w/1
1262 MEiN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/10/1
1759 MEiN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEiN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/23/2
1787 MEiN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.6 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.7 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEiN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/13/2
1764 MEiN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/14-w/2
1.8 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.9 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEiN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEiN-I/19/2
1702 MEiN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,70 zł
0,86 zł
MEiN-I/20-w/2
1.10 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.11 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEiN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/28/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEiN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (9 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/33/1
1752 MEiN-I/34/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej

A4 (9 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/34/1
1488 MEiN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (11 str.) 2,39 zł
2,94 zł
MEiN-I/35/1
1983 MEiN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/36/2
1989 MEiN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/37/2
1423 MEiN-I/38/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej, liceum ogólnokształcącego w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uwzględniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/38/2
1694 MEiN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (10 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/39/2
1693 MEiN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (6 str.) 1,20 zł
1,47 zł
MEiN-I/40/2
1171 MEiN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (6 str.) 1,20 zł
1,47 zł
MEiN-I/41/2
1984 MEiN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/42/2
1998 MEiN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/43/2
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, (pakiet 20 szt.)

A4 (2 str.) 9,27 zł
11,40 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4 TECZKA   7,24 zł
8,90 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.15 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEiN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (3 str.) 210X297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/44/1
1742 MEiN-I/45/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/45/1
1795 MEiN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/46/1
1796 MEiN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/47/2
1982 MEiN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/48/2
1125 MEiN-I/49/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/49/2
1797 MEiN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/50/2
1798 MEiN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/51/2
1773 MEiN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/52/2
1774 MEiN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/53/2
1775 MEiN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/54/2
1.16 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEiN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty (miękka oprawa)

          A6            (60 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEiN-I/31/2
1451 MEiN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy (miękka oprawa)

      A6           (68 str.) 6,42 zł
7,90 zł
MEiN-I/32/2
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

A4 (196 str.) 23,50 zł
28,90 zł
REJESTR
1.17 LEGITYMACJE SZKOLNE, OKŁADKI NA LEGITYMACJE SZKOLNE - aktualne do 12.07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży, (pakiet 50 szt).

A7 (2 str.) 0,47 zł/szt 19,11 zł
23,50 zł
MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA
1463 MEN-I/1 plus OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,45 zł
1,78 zł
MEN-I/1 plus OKŁADKA
1534 OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

A7 1,22 zł
1,50 zł
OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE
1431 MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura,

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA
1453 MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1582 MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1454 MEN-I/5 LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/5 LEGITYMACJA...
1505 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/1

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ  A4 z rewersem MEN-I/1
1501 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2
1507 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N
1509 GILOSZ A4 bez rewersu

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

A4 (2 str.) 1,79 zł
2,20 zł
GILOSZ A4 bez rewersu
1635 MI/2002 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

A7 (2 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MI/2002 ZAŚWIADCZENIE
1670 REJESTR EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 23,50 zł
28,90 zł
REJESTR EDU-VII/4
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR
1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8
1.19 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - tektura, (pakiet 20 szt.)

   A5      (1 str.) 8,78 zł
10,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81
1459 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

    A4     (1 str.)  0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90
1364 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 (bloczek 100 kart) 4,71 zł
5,79 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1634 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH, wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1705 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 3), ( 1 str. gilosz zielony z logo  UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1633 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1564 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1511 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1541 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1462 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),(załącznik nr 4), (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1611 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1526 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
0004 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (gilosz zielony ), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0005 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0087 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0006 ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO (gilosz zielony).

    A4     (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ŚWIADECTWO