Kategorie

1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA

1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8