Kategorie

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1525 MEiN-I/82

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym, (nowy wzór)

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEiN-I/82
1026 KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY, papier offsetowy, (pakowane po 20 szt.).

A3 (2 str.) 12,03 zł
14,80 zł
KARTA ZAPISU
1578 MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

2/3 A4 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/1
1579 MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/2
0031 MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Druk A4, ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

2xA5 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/9
1010 MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/15
1007 MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

A4 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/16
1006 MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie, pakiet 20 szt.

A5 (2 str.) 4,88 zł
6,00 zł
MEN-IV/17
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

A4 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

A4 (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
DECYZJA
1178 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

A4 (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
ZAŚWIADCZENIE
1473 OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ..., wkładka do dziennika I/2a

A4 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, pakiet 20 szt.

A4 (2 str.) 6,02 zł
7,40 zł
MEN-IV/18
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY

A4 (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
KARTA WYPADKU