Kategorie

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1525 MEN-I/74

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym

   A4         (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/74
1026 KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 

 2xA4        (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA ZAPISU
1578 MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

2/3 A4       (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/1
1579 MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/2
0031 MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

   2xA5         (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/9
1010 MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/15
1007 MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/16
1006 MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie

   A5        (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-IV/17
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

   A4         (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
DECYZJA
1178 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

   A4     (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

     A4       (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

    A3         (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/18
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY

   A4         (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
KARTA WYPADKU