Kategorie

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1525 MEN-I/74

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym

   A4         (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/74
1026 KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY, papier offsetowy, pakiet 20 szt.

 2xA4        (2 str.) 9,43 zł
11,60 zł
KARTA ZAPISU
1578 MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

2/3 A4       (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/1
1579 MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/2
0031 MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Druk A4, ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

   2xA5         (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/9
1010 MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/15
1007 MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/16
1006 MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie

   A5        (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-IV/17
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

   A4         (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
DECYZJA
1178 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

   A4     (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ..., wkładka do dziennika I/2a

     A4       (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

    A3         (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, 0,34 zł/szt, pakiet 20 szt.

   A4          (2 str.) 5,53 zł
6,80 zł
MEN-IV/18
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY

   A4         (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
KARTA WYPADKU