Kategorie

3.3 ORGANIZACJA

3.3 ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1612 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów), wymiary (420x297 mm)

   A2      (1 str.) 2,93 zł
3,60 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1446 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole (do 10 godz. i 16 oddziałów).

   A1        (1 str.) 5,61 zł
6,90 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

    A3       (2 str.) 0,72 zł
0,88 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

   A3        (2 str.) 0,72 zł
0,88 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

    A2       (2 str.) 1,29 zł
1,59 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   A3        (2 str.) 0,72 zł
0,88 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/2-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

   A2        (2 str.) 1,29 zł
1,59 zł
MEN-VI/2-L
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

   A2        (2 str.) 1,29 zł
1,59 zł
MEN-VI/2BI
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

   A4        (4 str.) 0,72 zł
0,88 zł
MEN-VI/8
1623 ZAWIADOMIENIE MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA - POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU UCZNIA, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL,(0 ,59 zł/szt, pakiet 20 szttektura)

   A5        (2 str.) 9,59 zł
11,80 zł
ZAWIADOMIENIE MEN-VI/17
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA

  A6         (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
MEN-VI/18
1625 ZAWIADOMIENIE MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół, (0,28 zł/szt, pakiet 50 szt, tektura).

   A6        (1 str.) 11,38 zł
14,00 zł
ZAWIADOMIENIE MEN-VI/19
1629 MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (rozp. MEN z 02.11.2000 r.)

   A4        (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-VI/25
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

   A3        (2 str.) 0,72 zł
0,88 zł
ORZECZENIE
1024 SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
SPRAWOZDANIE
1025 MEN-VI/20

SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU UCZNIÓW

   A4        (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-VI/20
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4      TECZKA   6,67 zł
8,20 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN