Kategorie

2.2 DZIENNIKI SZKOLNE - MIĘKKA OPRAWA

2.2 DZIENNIKI SZKOLNE - MIĘKKA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1570 MEN-I/6

DZIENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH I KURSÓW dla przedszkoli, szkół, kursów dla dorosłych, okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 7,07 zł
8,70 zł
MEN-I/6
1573 MEN-I/9

DZIENNIK ZAJĘĆ PLACÓWKI - GRUPY WYPOCZYNKU, (miękka oprawa).

A4 (20 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEN-I/9
2020 DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ dla przedszkoli, szkół i placówek nie wpisywanych odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć ze skrzydełkiem na 32 dzieci) okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ
1935 MEN-VII/5

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-VII/5
2023 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

 A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1551 MEN-VII/1

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, (miękka oprawa).

A4 (24 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-VII/1
2024 DZIENNIK

DZIENNIK GRUPOWYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1553 MEN-VII/3

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH GRUPY dla szkół i przedszkoli prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 8,86 zł
10,90 zł
MEN-VII/3
1532 MEN-16 "karciany"

DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZYCIELA "karciany" - rozliczenie godzin dodatkowych realizowanych w ramach Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, art. 42, ust. 2, pkt 2, (miękka oprawa, okładka lakierowana).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-16 "karciany"
1554 MEN-VII/4

DZIENNIK ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisane do dziennika lekcyjnego (przedszkola), (miękka oprawa).

A4 (84 str.) 11,30 zł
13,90 zł
MEN-VII/4
1995 MEN-VII/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH (LOGOPEDYCZNO - KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH), (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-VII/7
1927 Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS

Dziennik Zajęć Specjalistycznych, (miękka oprawa), przeznaczony jest dla jednego ucznia. Wydawnictwo - "EDULEX".

A4 (52 str.) 12,93 zł
15,90 zł
Dziennik Zajęć...
1120 DZIENNIK LOGOPEDY MEN-DLog

DZIENNIK LOGOPEDY, (miękka oprawa), przeznaczony jest do zajęć z 6 osobową grupą i do indywidualnych zajęć terapeutycznych. 

Wydawnictwo - "EDULEX".

A4 (132 str.)   20,24 zł
24,90 zł
DZIENNIK LOGOPEDY MEN-DLog
1926 Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów MEN-DZKZ

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań), (miękka oprawa). Wydawnictwo - "EDULEX".

A4 (32 str.) 9,67 zł
11,90 zł
Dziennik Zajęć...
2043 MEN-OPPP

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, umożliwia rejestrowanie wszystkich działań wychowawcy klasy w zakresie organizacji swoim wychowankom, (miękka oprawa). Wydawnictwo - "EDULEX".

A4 (40 str.) 12,11 zł
14,90 zł
MEN-OPPP
1569 MEN-DNW/2019

DZIENNIK NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-DNW/2019
2021 DZIENNIK

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (Suplement do Dziennika Wychowawcy),  ze skrzydełkiem na 33 dzieci). Służy do dokumentowania zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w punkcie przedszkolnym, przedszkolu i szkole. Dziennik obejmuje jeden rok szkolny, (miękka oprawa).

A4 (108 str.) 11,30 zł
13,90 zł
DZIENNIK
1552 MEN-VII/2

DZIENNIK ZAJĘĆ ZESPOŁU KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZEGO, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-VII/2
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 8,86 zł
10,90 zł
MEN-I/8
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 11,30 zł
13,90 zł
B-176
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1938 DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych na terenie szkoły, (miękka oprawa).

A5 (36 str.) 5,61 zł
6,90 zł
DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1644 DZIENNICZEK

DZIENNICZEK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych poza szkołą, (miękka oprawa).

A5 (56 str.) 6,42 zł
7,90 zł
DZIENNICZEK
1646 ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa).

A5 (16 str.) 5,61 zł
6,90 zł
ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
1544 DZIENNICZEK WF

DZIENNICZEK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, (miękka oprawa).

UWAGA: Promocja dla Szkół. "Dzienniczki Nauczyciela WF" w cenie 4 zł przy zakupie dowolnych artykułów w naszym sklepie internetowym na kwotę co najmniej 300 zł.

A5 (104 str.) 11,38 zł
14,00 zł
DZIENNICZEK WF