Kategorie

2.2 DZIENNIKI SZKOLNE - MIĘKKA OPRAWA

2.2 DZIENNIKI SZKOLNE - MIĘKKA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1570 MEN-I/6

DZIENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH I KURSÓW dla przedszkoli, szkół, kursów dla dorosłych, okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-I/6
1573 MEN-I/9

DZIENNIK ZAJĘĆ PLACÓWKI - GRUPY WYPOCZYNKU, (miękka oprawa). 

A5 (20 str.) 5,85 zł
7,20 zł
MEN-I/9
2020 DZIENNIK

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ dla przedszkoli, szkół i placówek nie wpisywanych odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć ze skrzydełkiem na 32 dzieci) okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1935 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
2023 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1551 MEN-VII/1

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, (miękka oprawa).

A4 (24 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-VII/1
2024 DZIENNIK

DZIENNIK GRUPOWYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 9,67 zł
11,90 zł
DZIENNIK
1553 MEN-VII/3

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH GRUPY dla szkół i przedszkoli prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 10,49 zł
12,90 zł
MEN-VII/3
1532 MEN-16

DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZYCIELA "karciany" - rozliczenie godzin dodatkowych realizowanych w ramach Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, art. 42, ust. 2, pkt 2, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-16
1554 MEN-VII/4

DZIENNIK ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisane do dziennika lekcyjnego (przedszkola), (miękka oprawa).

A4 (84 str.) 11,30 zł
13,90 zł
MEN-VII/4
1995 MEN-VII/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH (LOGOPEDYCZNO - KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH), (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-VII/7
1927 MEN-DZS

Dziennik Zajęć Specjalistycznych, (miękka oprawa), przeznaczony jest dla jednego ucznia. 

A4 (52 str.) 12,93 zł
15,90 zł
MEN-DZS
1120 MEN-DLog

DZIENNIK LOGOPEDY, (miękka oprawa), przeznaczony jest do zajęć z 6 osobową grupą i do indywidualnych zajęć terapeutycznych. 

A4(132 str.)   24,31 zł
29,90 zł
MEN-DLog
1926 MEN-DZKZ

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań), (miękka oprawa). 

A4 (32 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-DZKZ
2043 MEN-OPPP

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, umożliwia rejestrowanie wszystkich działań wychowawcy klasy w zakresie organizacji swoim wychowankom, (miękka oprawa)

A4 (40 str.) 13,74 zł
16,90 zł
MEN-OPPP
1569 MEN-DNW

DZIENNIK NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 10,49 zł
12,90 zł
MEN-DNW
2021 DZIENNIK

DZIENNIK ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (Suplement do Dziennika Wychowawcy),  ze skrzydełkiem na 33 dzieci). Służy do dokumentowania zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w punkcie przedszkolnym, przedszkolu i szkole. Dziennik obejmuje jeden rok szkolny, (miękka oprawa).

A4(108 str.) 11,87 zł
14,60 zł
DZIENNIK
1552 MEN-VII/2

DZIENNIK ZAJĘĆ ZESPOŁU KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZEGO, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-VII/2
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-I/8
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 12,93 zł
15,90 zł
B-176
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 10,49 zł
12,90 zł
DZIENNIK
1938 DZIENNIK

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych na terenie szkoły, (miękka oprawa).

A5 (36 str.) 6,42 zł
7,90 zł
DZIENNIK
1644 DZIENNICZEK

DZIENNICZEK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych poza szkołą, (miękka oprawa).

A5 (56 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNICZEK
1646 ZESZYT

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa).

A5 (16 str.) 5,61 zł
6,90 zł
ZESZYT
1544 DZIENNICZEK WF

DZIENNICZEK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, (miękka oprawa).

A5(104 str.) 15,37 zł
18,90 zł
DZIENNICZEK WF