Kategorie

III. POMOCNICZE DRUKI SZKOLNE W 2023/24 R.

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1026 KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY, papier offsetowy, 0,74 zł/szt, (pakiet 20 szt.).
.

  A3      2 str. 12,03 zł
14,80 zł
KARTA ZAPISU DZIECKA DO...
1578 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

 2/3 A4 2 str. 0,50 zł
0,62 zł
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO...
1579 KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

  A3      2 str. 0,60 zł
0,74 zł
KARTA DZIECKA...
0031 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Druk A4, ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

 2xA5  2 str. 0,44 zł
0,54 zł
KARTA KWALIFIKACYJNA...
1010 KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

   A3    2 str. 0,60 zł
0,74 zł
KARTA INFORMACYJNA...
1007 SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

   A4    2 str. 0,44 zł
0,54 zł
SKIEROWANIE DZIECKA DO...
1006 KWESTIONARIUSZ MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie, 0,40 zł/szt, (pakiet 20 szt.).
.

  A5     2 str. 6,50 zł
8,00 zł
KWESTIONARIUSZ  MEN-IV/17
1009 WYWIAD SPOŁECZNY MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

  A4     2 str. 0,44 zł
0,54 zł
WYWIAD SPOŁECZNY MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

  A4     1 str. 0,44 zł
0,54 zł
DECYZJA
1178 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

  A4     1 str. 0,44 zł
0,54 zł
ZAŚWIADCZENIE
1473 OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ..., wkładka do dziennika I/2a

  A4     2 str. 0,50 zł
0,62 zł
OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA
1754 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

  A3     2 str. 0,60 zł
0,74 zł
KARTA INDYWIDUALNYCH...
1585 PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

   A4     2 str. 8,78 zł
10,80 zł
PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA...
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

   A4      2 str. 8,78 zł
10,80 zł
KARTA WYPADKU
3.2 MATERIAŁOWO - ROZRACHUNKOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1602 DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli, (miękka oprawa).

  A4    84 str. 13,74 zł
16,90 zł
DZIENNIK ŻYWIENIOWY...
1003 KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA MEN-V/2

KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA, tektura.

  A4      2 str. 0,76 zł
0,94 zł
KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA...
1001 KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW MEN-V/3

KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW, (miękka oprawa).

  A4    44 str. 8,86 zł
10,90 zł
KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI...
1605 ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE MEN-V/4

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE dla placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, zakładu wychowawczego, internatu, bursy, (bloczek).

  A5    50 str. 7,24 zł
8,90 zł
ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE...
1606 KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY MEN-V/5

KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, (miękka oprawa).

  A5    36 str. 6,83 zł
8,40 zł
KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI...
1640 KARTA WYCIECZKI MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie, 0,40 zł/szt(pakiet 50 szt.)

  A5     2 str. 16,26 zł
20,00 zł
KARTA WYCIECZKI MEN-V/9
1531 KARTA WYCIECZKI MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie

  A4      2 str. 0,44 zł
0,54 zł
KARTA WYCIECZKI MEN-V/9
3.3 ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1612 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów), wymiary (420x297 mm)

  A2        1 str. 2,36 zł
2,90 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1446 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole (do 10 godz. i 16 oddziałów).

   A1      1 str. 5,61 zł
6,90 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1a

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
MEN-VI/1a
1561 MEN-VI/2-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2-SzP/a
1740 ORGANIZACJA

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
ORGANIZACJA
2025 MEN-VI/2LO

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2LO
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2BI
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

A4 (4 str.) 0,80 zł
0,98 zł
MEN-VI/8
1623 ZAWIADOMIENIE MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA - POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU UCZNIA, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL-tektura, 0,48 zł/sz, (pakiet 20 szt.)

A5 (2 str.) 7,80 zł
9,60 zł
ZAWIADOMIENIE MEN-VI/17
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA, 0,39 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A6 (2 str.) 6,34 zł
7,80 zł
MEN-VI/18
1625 ZAWIADOMIENIE MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół- tektura, 0,39 zł/szt, (pakiet 50 szt).

A6 (1 str.) 15,85 zł
19,50 zł
ZAWIADOMIENIE MEN-VI/19
1629 MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (rozp. MEN z 02.11.2000 r.)

A4 (1 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-VI/25
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
ORZECZENIE
1024 SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW EN-6 W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

   A4    2 str. 0,57 zł
0,70 zł
SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW...
1025 MEN-VI/20

SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU UCZNIÓW EN-7

A4 (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
MEN-VI/20
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A4 8,78 zł
10,80 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4 TECZKA   7,24 zł
8,90 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
3.4 KARTA ROWEROWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1533 KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA dla uczniów (obowiązujący druk ścisłego zarachowania opatrzony serią i numeracją)

  A7      2 str. 0,48 zł
0,59 zł
KARTA ROWEROWA
1534 OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

   A7 1,14 zł
1,40 zł
OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE
1529 KARTA + OKŁADKA

KARTA ROWEROWA + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

   A7 1,54 zł
1,89 zł
KARTA + OKŁADKA
1630 ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ MEN-VI/28

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ, papier offsetowy, (pakiet 20 szt).

   A4    1 str. 8,78 zł
10,80 zł
ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA...
1587 REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH I...
1919 DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa).

  A4    36 str. 10,49 zł
12,90 zł
DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH...
3.5 KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY, DZIENNIKI, EWIDENCJE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1486 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (twarda oprawa).

    A4 204 str. 24,31 zł
29,90 zł
DZIENNIK KORESPONDENCYJNY...
1513 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

   A4 400 str. 45,45 zł
55,90 zł
DZIENNIK KORESPONDENCYJNY...
1213 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU, (twarda oprawa).

   A4 192 str. 24,31 zł
29,90 zł
DZIENNIK KORESPONDENCYJNY...
1608 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU PIONU

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU PIONU, poziomy z możliwością przydzielenia sprawy do załatwienia konkretnemu odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami o załatwieniu, (twarda oprawa).

   A4 196 str. 36,50 zł
44,90 zł
DZIENNIK KORESPONDENCYJNY...
1484 DZIENNIK EWIDENCYJNY PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCYJNY, pozioma, (twarda oprawa).

    A4 204 str. 28,37 zł
34,90 zł
DZIENNIK EWIDENCYJNY...
1741 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/PODAWCZY PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / DZIENNIK PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (miękka oprawa).

   A4  20 str. 12,11 zł
14,90 zł
DZIENNIK...
1549 DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW, z otworami do przesznurowania, (miękka oprawa).

   A4  80 str. 12,93 zł
15,90 zł
DZIENNIK EWIDENCJI...
1512 EWIDENCJA WYDANYCH DELEGACJI

EWIDENCJA WYDANYCH DELEGACJI pionowa, złote litery na okładce, (twarda oprawa).

   A3  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
EWIDENCJA WYDANYCH DELEGACJI
1303 EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 26,75 zł
32,90 zł
EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ
0139 EWIDENCJA ILOŚCIOWA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
EWIDENCJA ILOŚCIOWA
1719 EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH Os-226

EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH (miękka oprawa).

   A4  32 str. 10,49 zł
12,90 zł
EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH...
0422 IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY, LEGITYMACJI SZKOLNYCH

IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY, LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ICH DUPLIKATÓW, pozioma, (twarda oprawa)

A4  200 str. 26,75 zł
32,90 zł
IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH...
0425 IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH CERTIFIKATÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH CERTYFIKATÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  200 str. 26,75 zł
32,90 zł
IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH...
1412 KSIĄŻKA KONTROLI

KSIĄŻKA KONTROLI placówki oświatowej, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  196 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA KONTROLI
0094 KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, pozioma, (miękka oprawa).

   A4  32 str. 13,74 zł
16,90 zł
KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI...
1023 KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, pionowa, (miękka oprawa).

   A4  64 str. 14,55 zł
17,90 zł
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1738 KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ Ksn-1

KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ, (miękka oprawa).

   A6  20 str. 8,05 zł
9,90 zł
KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ...
1739 KSIĄŻECZKA ZDROWIA Ksn-2

KSIĄŻECZKA ZDROWIA - pracownicza, dla celów sanitarno-epidemiologicznych, (miękka oprawa).

   A6  32 str. 5,12 zł
6,30 zł
KSIĄŻECZKA ZDROWIA Ksn-2
1021 SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE, (papier offsetowy), 0,54 zł/szt, (pakiet 20 sztuk).

   A4    2 str. 8,78 zł
10,80 zł
SKIEROWANIE NA BADANIA...
1304 KSIĄŻKA PLACU ZABAW

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, pionowa, (twarda oprawa, złote litery na okładce).

   A4  80 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA PLACU ZABAW
1411 KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  400 str. 45,45 zł
55,90 zł
KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI...
1301 KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH, pionowa, (twarda oprawa).

   A4  160 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA DORĘCZEŃ
1173 KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY, POJEMNIKÓW

KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY, POJEMNIKÓW, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  96 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY,...
1997 KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA...
1999 KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB SZKOLONYCH

KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB SZKOLONYCH, (twarda oprawa).

   A4  80 str. 12,11 zł
14,90 zł
KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB...
2000 KSIĄŻKA MELDUNKOWA

KSIĄŻKA MELDUNKOWA, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA MELDUNKOWA
1004 KSIĄŻKA NADAWCZA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, (miękka oprawa, papier samokopiujący).

2/3 A4 12,11 zł
14,90 zł
KSIĄŻKA NADAWCZA
0120 KSIĘGA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

KSIĘGA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA ZLECEŃ I UWAG...
1660 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa).

   A4  196 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I...
1994 KSIĘGA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ

KSIĘGA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

   A4  400 str. 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA UCHWAŁ RADY...
1447 KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  400 str. 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW
1413 PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

   A4  400 str. 44,63 zł
54,90 zł
PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ
1409 KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

   A4  400 str. 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY...
1627 KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI MEN-I/14

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI, pozioma, (twarda oprawa, do końca szkoły podstawowej).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI...
1591 KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY - tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 25,93 zł
31,90 zł
KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY...
1665 KSIĘGA ZARZĄDZEŃ EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ, pionowa, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA ZARZĄDZEŃ EDU-VII/8
1666 KSIĘGA ZASTĘPSTW EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW, pionowa, (twarda oprawa).

   A4  400 str. 45,45 zł
55,90 zł
KSIĘGA ZASTĘPSTW EDU-VII/6
1414 KSIĘGA ABSOLWENTÓW

KSIĘGA ABSOLWENTÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  400 str. 45,45 zł
55,90 zł
KSIĘGA ABSOLWENTÓW
1418 KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ, pionowa, (twarda oprawa).

   A4  200 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY...
1575 KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA, (miękka oprawa, z otworami do przesznurowania).

   A4  44 str. 12,93 zł
15,90 zł
KSIĘGA INWENTARZOWA...
1558 KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSARZENIA, Pu-K-205, (twarda oprawa z otworami do przesznurowania).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA INWENTARZOWA...
1012 KSIĘGA INWENTARZOWA

KSIĘGA INWENTARZOWA, Pu-K-205, (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce).

   A4  400 str. 45,45 zł
55,90 zł
KSIĘGA INWENTARZOWA
1419 KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA K-210

KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, (miękka oprawa).

   A4  80 str. 15,37 zł
18,90 zł
KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO...
1458 KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (miękka oprawa).

   A4  100 str. 15,37 zł
18,90 zł
KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
0108 KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH K-207

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  104 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH K-207
1939 KSIĘGA WYCHOWANKÓW

KSIĘGA WYCHOWANKÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  196 str. 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA WYCHOWANKÓW
1776 KSIĘGA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO SCHRONISKA WYCIECZKOWEGO

KSIĘGA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO SCHRONISKA WYCIECZKOWEGO, (miękka oprawa).

 A4  200 str. 13,74 zł
16,90 zł
Okładka
1670 REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH...
1669 REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH...
1992 REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW
0099 REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW

REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW
1127 REJESTR WYDANYCH DRUKÓW ŚWIADECTW UKOŃCZENIA I DUPLIKATÓW

REJESTR WYDANYCH DRUKÓW ŚWIADECTW UKOŃCZENIA I DUPLIKATÓW, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  200 str. 28,94 zł
35,60 zł
REJESTR WYDANYCH DRUKÓW...
1668 REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa).

  A4   204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR ZATRUDNIONYCH...
1667 REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, pionowy, (twarda oprawa).

  A4   204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR ZATRUDNIONYCH...
1576 REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

  A4  196 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW
1449 REJESTR DZIENNIKÓW EWIDENCYJNYCH, KSIĄŻEK I TECZEK

REJESTR DZIENNIKÓW EWIDENCYJNYCH, KSIĄŻEK I TECZEK, A 4 w poziomie, (twarda oprawa).

   A4  100 str. 27,56 zł
33,90 zł
REJESTR DZIENNIKÓW...
1853 REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4 204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ
1442 REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW, (miękka oprawa).

   A4  36 str. 9,67 zł
11,90 zł
REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH...
1586 REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY
1899 REJESTR PRZESYŁEK WPŁYWAJĄCYCH

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR PRZESYŁEK...
1903 REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH
1799 REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW...
1849 REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW...
1852 REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
1474 REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR AKTÓW NADANIA...
1175 REJESTR WYDANYCH PRZEDMIOTÓW

REJESTR WYDANYCH PRZEDMIOTÓW, pozioma, (twarda oprawa).

   A4  220 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH PRZEDMIOTÓW
1587 REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

   A4  204 str. 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR WYDANYCH I...
1851 REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

   A4  64 str. 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR  WYDANYCH...
1490 REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW w poziomie, (miękka oprawa).

   A4  122 str. 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR UPOWAŻNIEŃ I...
1487 REJESTR SZKOLEŃ

REJESTR SZKOLEŃ w poziomie, (miękka oprawa).

   A4  100 str. 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR SZKOLEŃ
1596 REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW w poziomie, dla szkół branżowych, (miękka oprawa).

   A4  80 str. 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I...
2022 SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, poziomy, (miękka oprawa).

   A4  80 str. 16,18 zł
19,90 zł
SZKOLNY REJESTR DRUKÓW...
1589 REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW MEN-IV/19

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, (miękka oprawa).

   A4  48 str. 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW...
2039 REJESTR WYPADKÓW MEN-IV/18a

REJESTR WYPADKÓW 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

   A4      8,78 zł
10,80 zł
REJESTR WYPADKÓW MEN-IV/18a
1439 REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY, (miękka oprawa).

   A4  100 str. 14,55 zł
17,90 zł
REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY
1438 REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY

REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY, (miękka oprawa).

   A4  32 str. 9,67 zł
11,90 zł
REJESTR WYPADKÓW W DRODZE...
1588 SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy, (poziomy, (miękka oprawa)

   A4  80 str. 16,18 zł
19,90 zł
SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU...
1646 ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa).

   A5  16 str. 5,61 zł
6,90 zł
ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
2038 ZESZYT OBSERWACJI UCZNIA

ZESZYT OBSERWACJI UCZNIA, (miękka oprawa).

   A4  32 str. 8,86 zł
10,90 zł
ZESZYT OBSERWACJI UCZNIA
1916 ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI, (miękka oprawa).

   A5  32 str. 6,42 zł
7,90 zł
ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI
1024 SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW EN-6 W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

   A4    2 str. 0,57 zł
0,70 zł
SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW...
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

   A4      2 str. 8,78 zł
10,80 zł
KARTA WYPADKU
1585 PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

   A4     2 str. 8,78 zł
10,80 zł
PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA...
3.6 DRUKI BIBLIOTEKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1572 DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, (miękka oprawa).

  A4    56 str. 9,67 zł
11,90 zł
DZIENNIK BIBLIOTEKI...
1941 DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, (miękka oprawa).

  A4    40 str. 12,93 zł
15,90 zł
DZIENNIK BIBLIOTEKI...