Kategorie

II. UZUPEŁNIAJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2024 R.

2.1 DZIENNIKI SZKOLNE - TWARDA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1(godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci poprzez wpisanie godziny przyjścia i godziny wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(164 str.) 30,00 zł
36,90 zł
MEN-I/1(godzinowy)
1631 MEN-I/1-s (dzienny)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego), polecany dla przedszkoli prywatnych i katolickich - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(148 str.) 28,05 zł
34,50 zł
MEN-I/1-s (dzienny)
1131 MEN-I/1-g (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(188 str.) 31,63 zł
38,90 zł
MEN-I/1-g (godzinowy)
1566 MEN-I/2

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy), (10 godzinny), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(252 str.) 37,32 zł
45,90 zł
MEN-I/2
1460 MEN-I/2a

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji, 10 godzinny, 5 dniowy, (twarda oprawa, różne kolory)

A4(164 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/2a
1567 MEN-I/3

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół  branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, (9 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa, różne kolory)

A4(156 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/3
1537 MEN-I/3

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, (9 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4(182 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/3
1377 MEN-I/3

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, (8 godzinny, 6 dniowy), (twarda oprawa, różne kolory)

A4(156 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/3
1557 MEN-I/3

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, (11 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa, różne kolory)

A4(156 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/3
1342 MEN-I/3

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, (11 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4(182 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/3
1568 MEN-I/4

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY STACJONARNEJ (dawny dziennik szkoły zawodowej - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) skrzydełko na listę obecności ma 35 pozycji, (10 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(172 str.) 30,81 zł
37,90 zł
MEN-I/4
0845 MEN-I/4

DZIENNIK LEKCYJNY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA skrzydełko na listę obecności ma 32 pozycje, (10 godzinny, 5 dniowy)(twarda oprawa, różne kolory).

A4(132 str.) 28,86 zł
35,50 zł
MEN-I/4
1571 MEN-I/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ, większa objętość dziennika z powodu dodatkowych rubryk na podpis słuchacza przy każdej godzinie zajęć, skrzydełko na listę obecności do 42 miejsc, (twarda oprawa, różne kolory).

A4(192 str.) 31,63 zł
38,90 zł
MEN-I/7
1129 DI/7-BPS

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ, wzór dziennika starszego typu bez rubryk na podpisy słuchaczy na każdej godzinie lekcyjnej, skrzydełko na listę do 42 miejsc, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (96 str.) 28,37 zł
34,90 zł
DI/7-BPS
1574 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, (twarda oprawa, różne kolory).

A4(100 str.) 21,06 zł
25,90 zł
MEN-I/10
1632 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA SPECJALNEGO ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko, przeznaczony dla pedagoga specjalnego, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (92 str.) 25,93 zł
31,90 zł
MEN-I/10
1550 MEN-I/31

DZIENNIK INTERNATU, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (76 str.) 20,24 zł
24,90 zł
MEN-I/31
1426 DZIENNIK

DZIENNIK LEKCYJNY SZKOŁY POLICEALNEJ, skrzydełko na listę do 36 miejsc, (10 godzinny, 5 dniowy), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(204 str.) 34,07 zł
41,90 zł
DZIENNIK
1936 MEN-VII/6

DZIENNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ możliwość dokumentowania obecności dziecka na każdej godzinie oddzielnie w ciągu dnia, (11- godzinny), (twarda oprawa, różne kolory).

A4(116 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-VII/6
1917 DZIENNIK

DZIENNIK WYCHOWAWCY umożliwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji planu wychowawczego klasy, oceny zachowania ucznia i współpracy z rodzicami, skrzydełko z listą 32 dzieci na pierwszej stronie okładki, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (77 str.) 22,36 zł
27,50 zł
DZIENNIK
1677 MEN-I/5

DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (84 str.) 17,72 zł
21,80 zł
MEN-I/5
1461 DZIENNIK

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (96 str.) 23,50 zł
28,90 zł
DZIENNIK
1931 DZIENNIK

DZIENNIK KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - do dokumentowania zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego w formie kursu stacjonarnego i kursu zaocznego, (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (96 str.) 23,50 zł
28,90 zł
DZIENNIK
2.2 DZIENNIKI SZKOLNE - MIĘKKA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1570 MEN-I/6

DZIENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH I KURSÓW dla przedszkoli, szkół, kursów dla dorosłych, okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 8,05 zł
9,90 zł
MEN-I/6
1573 MEN-I/9

DZIENNIK ZAJĘĆ PLACÓWKI - GRUPY WYPOCZYNKU, (miękka oprawa). 

A5 (20 str.) 5,85 zł
7,20 zł
MEN-I/9
2020 DZIENNIK

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ dla przedszkoli, szkół i placówek nie wpisywanych odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć ze skrzydełkiem na 32 dzieci) okładka lakierowana, (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1935 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
2023 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,05 zł
9,90 zł
DZIENNIK
1551 MEN-VII/1

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, (miękka oprawa).

A4 (24 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-VII/1
2024 DZIENNIK

DZIENNIK GRUPOWYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 9,67 zł
11,90 zł
DZIENNIK
1553 MEN-VII/3

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH GRUPY dla szkół i przedszkoli prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 10,49 zł
12,90 zł
MEN-VII/3