Kategorie

III. POMOCNICZE DRUKI SZKOLNE W 2024 R.

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1026 KARTA

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY, papier offsetowy, 0,74 zł/szt, (pakiet 20 szt.).
.

A3 (2 str.) 12,03 zł
14,80 zł
KARTA
1578 MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

2/3 A4        (2 str.) 0,50 zł
0,62 zł
MEN-IV/1
1579 MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/2
0031 MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Druk A4, Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

  2xA5       (2 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-IV/9
1010 MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/15
1007 MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

A4 (2 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-IV/16
1006 MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie, 0,40 zł/szt, (pakiet 20 szt.).
.

A5 (2 str.) 6,50 zł
8,00 zł
MEN-IV/17
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić.

A4 (2 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

A4 (1 str.) 0,44 zł
0,54 zł
DECYZJA
1178 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

A4 (1 str.) 0,44 zł
0,54 zł
ZAŚWIADCZENIE
1473 WKŁADKA

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ..., wkładka do dziennika I/2a

A4 (2 str.) 0,50 zł
0,62 zł
WKŁADKA
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

A3 (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

A4 (2 str.) 8,78 zł
10,80 zł
MEN-IV/18
1911 KARTA

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

A4 (2 str.) 8,78 zł
10,80 zł
KARTA
3.2 MATERIAŁOWO - ROZRACHUNKOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli, (miękka oprawa).

A4 (84 str.) 13,74 zł
16,90 zł
MEN-V/1
1003 MEN-V/2

KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA, tektura.

A4 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
MEN-V/2
1001 MEN-V/3

KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW, (miękka oprawa).

A4 (44 str.) 8,86 zł
10,90 zł
MEN-V/3
1605 MEN-V/4

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE dla placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, zakładu wychowawczego, internatu, bursy, (bloczek).

A5 (50 str.) 7,24 zł
8,90 zł
MEN-V/4
1606 MEN-V/5

KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, (miękka oprawa).

A5 (36 str.) 6,83 zł
8,40 zł
MEN-V/5
1640 MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych - oświadczenie, 0,40 zł/szt(pakiet 50 szt.).

A5 (2 str.) 16,26 zł
20,00 zł
MEN-V/9
1531 MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych - oświadczenie.

A4 (2 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-V/9
3.3 ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1612 ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów).

A2 (1 str.) 2,36 zł
2,90 zł
ROZKŁAD ZAJĘĆ
1446 ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole (do 10 godz. i 16 oddziałów).

A1 (1 str.) 5,61 zł
6,90 zł
ROZKŁAD ZAJĘĆ
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII).

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1a

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej.

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
MEN-VI/1a
1561 MEN-VI/2-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2-SzP/a
1740 ORGANIZACJA

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
ORGANIZACJA
2025 MEN-VI/2LO

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2LO
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

A2 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/2BI
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

A4 (4 str.) 0,80 zł
0,98 zł
MEN-VI/8
1623 MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA - POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU UCZNIA, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL-tektura, 0,48 zł/sz, (pakiet 20 szt.)

A5 (2 str.) 7,80 zł
9,60 zł
MEN-VI/17
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA, 0,39 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A6 (2 str.) 6,34 zł
7,80 zł
MEN-VI/18
1625 MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół- tektura, 0,39 zł/szt, (pakiet 50 szt).

A6 (1 str.) 15,85 zł
19,50 zł
MEN-VI/19
1629 MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (rozp. MEN z 02.11.2000 r.)

A4 (1 str.) 0,44 zł
0,54 zł
MEN-VI/25
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

A3 (2 str.) 0,76 zł
0,94 zł
ORZECZENIE
1024 SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW EN-6 W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

A4 (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
SPRAWOZDANIE
1025 MEN-VI/20

SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU UCZNIÓW EN-7

A4 (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
MEN-VI/20
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A4 8,78 zł
10,80 zł
MEN-II/163/2
1910 TECZKA

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym..... ., teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym.

A4    7,24 zł
8,90 zł
TECZKA
3.4 KARTA ROWEROWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1533 KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA dla uczniów (obowiązujący druk ścisłego zarachowania opatrzony serią i numeracją).

A7 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
KARTA ROWEROWA
1534 OKŁADKA

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

A7 1,14 zł
1,40 zł
OKŁADKA
1529 KARTA + OKŁADKA

KARTA ROWEROWA + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,54 zł
1,89 zł
KARTA + OKŁADKA
1630 MEN-VI/28

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ, papier offsetowy, (pakiet 20 szt).

A4 (1 str.) 8,78 zł
10,80 zł
MEN-VI/28
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 10,49 zł
12,90 zł
DZIENNIK
3.5 KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY, DZIENNIKI, EWIDENCJE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1486 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
PU-WKT-101
1513 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

A4(400 str.) 45,45 zł
55,90 zł
PU-WKT-101
1213 DZIENNIK

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU, (twarda oprawa).

A4(192 str.) 24,31 zł
29,90 zł
DZIENNIK
1608 DZIENNIK

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU PIONU, poziomy z możliwością przydzielenia sprawy do załatwienia konkretnemu odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami o załatwieniu, (twarda oprawa).

A4(196 str.) 36,50 zł
44,90 zł
DZIENNIK
1484 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCYJNY, pozioma, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 28,37 zł
34,90 zł
PU-WKT-102
1741 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/DZIENNIK PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (miękka oprawa).

A4 (20 str.) 12,11 zł
14,90 zł
PU-WKT-101
1549 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW, z otworami do przesznurowania, (miękka oprawa).

A4 (80 str.) 12,93 zł
15,90 zł
PU-WKT-102
1512 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH DELEGACJI pionowa, złote litery na okładce, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
EWIDENCJA
1303 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ, pozioma, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 26,75 zł
32,90 zł
EWIDENCJA
0139 EWIDENCJA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA, pozioma, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
EWIDENCJA
1719 Os-226

EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 10,49 zł
12,90 zł
Os-226
0422 EWIDENCJA

IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY, LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ICH DUPLIKATÓW, pozioma, (twarda oprawa).

A4(200 str.) 26,75 zł
32,90 zł
EWIDENCJA
0425 EWIDENCJA

IMIENNA EWIDENCJA WYDANYCH CERTYFIKATÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, pozioma, (twarda oprawa).

A4(200 str.) 26,75 zł
32,90 zł
EWIDENCJA
1412 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI placówki oświatowej, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4(196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
0094 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, pozioma, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 13,74 zł
16,90 zł
KSIĄŻKA
1023 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, pionowa, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 14,55 zł
17,90 zł
KSIĄŻKA
1738 Ksn-1

KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ, (miękka oprawa).

A6 (20 str.) 8,05 zł
9,90 zł
Ksn-1
1739 Ksn-2

KSIĄŻECZKA ZDROWIA - pracownicza, dla celów sanitarno-epidemiologicznych, (miękka oprawa).

A6 (32 str.) 5,12 zł
6,30 zł
Ksn-2
1021 SKIEROWANIE

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE, (papier offsetowy), 0,54 zł/szt, (pakiet 20 sztuk).

A4 (2 str.) 8,78 zł
10,80 zł
SKIEROWANIE
1304 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, pionowa, (twarda oprawa, złote litery na okładce).

A4 (80 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
1411 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4(400 str.) 45,45 zł
55,90 zł
KSIĄŻKA
1301 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH, pionowa, (twarda oprawa).

A4(160 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
1173 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY, POJEMNIKÓW, pozioma, (twarda oprawa).

A4 (96 str.) 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1997 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
1999 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB SZKOLONYCH, (twarda oprawa).

A4 (80 str.) 12,11 zł
14,90 zł
KSIĄŻKA
2000 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA MELDUNKOWA, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
1004 KSIĄŻKA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, (miękka oprawa, papier samokopiujący).

2/3 A4 12,11 zł
14,90 zł
KSIĄŻKA
0120 KSIĘGA

KSIĘGA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY, pozioma, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA
1660 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa).

A4 (196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĄŻKA
1994 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA
1447 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA
1413 PROTOKOŁY

PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 44,63 zł
54,90 zł
PROTOKOŁY
1409 KSIĘGA

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 44,63 zł
54,89 zł
KSIĘGA
1627 MEN-I/14

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI, pozioma, (twarda oprawa, do końca szkoły podstawowej).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/14
1591 MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY - tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 25,93 zł
31,90 zł
MEN-I/15
1665 EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ, pionowa, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
EDU-VII/8
1666 EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW, pionowa, (twarda oprawa).

A4 (400 str.) 45,45 zł
55,90 zł
EDU-VII/6
1414 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 45,45 zł
55,90 zł
KSIĘGA
1418 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ, pionowa, (twarda oprawa).

A4 (200 str.) 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1575 Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA, (miękka oprawa, z otworami do przesznurowania).

A4 (44 str.) 12,93 zł
15,90 zł
Pu-K-205
1558 KSIĘGA

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSARZENIA, Pu-K-205, (twarda oprawa z otworami do przesznurowania).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA
1012 KSIĘGA

KSIĘGA INWENTARZOWA, Pu-K-205, (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce).

A4 (400 str.) 45,45 zł
55,90 zł
KSIĘGA
1419 K-210

KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, (miękka oprawa).

A4 (80 str.) 15,37 zł
18,90 zł
K-210
1458 KSIĘGA

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (miękka oprawa).

A4 (100 str.) 15,37 zł
18,90 zł
KSIĘGA
0108 K-207

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (twarda oprawa).

A4 (104 str.) 27,56 zł
33,90 zł
K-207
1939 KSIĘGA

KSIĘGA WYCHOWANKÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
KSIĘGA
1776 KSIĘGA

KSIĘGA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO SCHRONISKA WYCIECZKOWEGO, (miękka oprawa).

A4 (200 str.) 13,74 zł
16,90 zł
Okładka
1670 REJESTR

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1669 EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
EDU-VII/3
1992 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
0099 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1127 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DRUKÓW ŚWIADECTW UKOŃCZENIA I DUPLIKATÓW, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (200 str.) 28,94 zł
35,60 zł
REJESTR
1668 EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
EDU-VII/5
1667 REJESTR

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

A4 (196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1449 REJESTR

REJESTR DZIENNIKÓW EWIDENCYJNYCH, KSIĄŻEK I TECZEK, A 4 w poziomie, (twarda oprawa).

A4 (100 str.) 27,56 zł
33,90 zł
REJESTR
1853 REJESTR

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1442 REJESTR

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW, (miękka oprawa).

A4 (36 str.) 9,67 zł
11,90 zł
REJESTR
1586 REJESTR

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1899 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1903 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1799 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1849 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1852 REJESTR

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1474 REJESTR

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

A4 (204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1175 REJESTR

REJESTR WYDANYCH PRZEDMIOTÓW, pozioma, (twarda oprawa).

A4 (220 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR
1490 REJESTR

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW w poziomie, (miękka oprawa).

A4 (122 str.) 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR
1487 REJESTR

REJESTR SZKOLEŃ w poziomie, (miękka oprawa).

A4 (100 str.) 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR
1596 MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW w poziomie, dla szkół branżowych, (miękka oprawa).

A4 (80 str.) 16,18 zł
19,90 zł
MEN-IV/32
2022 REJESTR

SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, poziomy, (miękka oprawa).

A4 (80 str.) 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR
1589 MEN-IV/19

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, (miękka oprawa).

A4 (48 str.) 13,74 zł
16,90 zł
MEN-IV/19
2039 MEN-IV/18a

REJESTR WYPADKÓW 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

   A4      8,78 zł
10,80 zł
MEN-IV/18a
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY, (miękka oprawa).

A4 (100 str.) 14,55 zł
17,90 zł
REJESTR
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 9,67 zł
11,90 zł
REJESTR
1588 REJESTR

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy, (poziomy, (miękka oprawa).

A4 (80 str.) 16,18 zł
19,90 zł
REJESTR
1646 ZESZYT

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa).

A5 (16 str.) 5,61 zł
6,90 zł
ZESZYT
2038 ZESZYT

ZESZYT OBSERWACJI UCZNIA, (miękka oprawa).

A4 (32 str.) 8,86 zł
10,90 zł
ZESZYT
1916 ZESZYT

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI, (miękka oprawa).

A5 (32 str.) 6,42 zł
7,90 zł
ZESZYT
1024 SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW EN-6 W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

A4 (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
SPRAWOZDANIE
1911 KARTA

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

A4 (2 str.) 8,78 zł
10,80 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.).

A4 (2 str.) 8,78 zł
10,80 zł
MEN-IV/18
1861 EWIDENCJA

EWIDENCJA BLANKIETÓW I DRUKÓW DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH, (twarda oprawa).

   A4 204 str. 28,46 zł
35,00 zł
EWIDENCJA
3.6 DRUKI BIBLIOTEKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, (miękka oprawa).

A4 (56 str.) 9,67 zł
11,90 zł
MEN-I/8
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, (miękka oprawa).

A4 (40 str.) 12,93 zł
15,90 zł
B-176