ZAŁĄCZNIK NR 4

1016
0,59 zł
Brutto
0,59 zł

A4

Ilość

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

1016