ZAŁĄCZNIK NR 5

1017
0,59 zł
Brutto
0,59 zł

A4

Ilość

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

1017