ZAŁĄCZNIK NR 4A

1015
0,59 zł
Brutto
0,59 zł

A4

Ilość

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

1015