Akt nadania

1015
0,37 zł
Brutto
0,37 zł

A4 1 str.

Ilość

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 4a.

1015