ZAŁĄCZNIK NR 3

1029
0,59 zł
Brutto
0,59 zł

A4

Ilość

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

1029