Kategorie

1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA

1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 Zaświadczenie załącznik nr 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Zaświadczenie załącznik nr 1
1014 Zaświadczenie załacznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Zaświadczenie załacznik nr 2
1029 Akt nadania załącznik nr 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

     A4      (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 3
1016 Akt nadania załącznik nr 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 4
1015 Akt nadania załącznik nr 4a

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

     A4      (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 4a
1017 Akt nadania załącznik nr 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 5
1018 Akt nadania załącznik nr 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 6
1019 Akt nadania załącznik nr 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 7
1027 Akt nadania załącznik nr 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 8