Kategorie

1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650, załącznik nr 1)

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1014 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 2.

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1029 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 3

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1015 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 4a.

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1017 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), załącznik nr 5

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1016 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967), załącznik nr 4

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1018 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), załącznik nr 6

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1019 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), załącznik nr 7

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1027 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967), załącznik nr 8

   A4           (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania