Kategorie

3.5 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGI, REJESTRY, DZIENNIKI: KORESPONDENCYJNE, EWIDENCJI, PRAKTYKI ZAWODOWEJ

3.5 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGI, REJESTRY, DZIENNIKI: KORESPONDENCYJNE, EWIDENCJI, PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1409 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1004 KSIĄŻKA NADAWCZA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA (miękka oprawa, papier samokopiujący)

2/3A4       50 kopii 6,99 zł
8,60 zł
KSIĄŻKA NADAWCZA
1544 DZIENNICZEK WF

DZIENNICZEK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (miękka oprawa)

   A5      104 str. 9,51 zł
11,70 zł
DZIENNICZEK WF
1741 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (miękka oprawa broszurowa)

   A4            (20 str.) 7,07 zł
8,70 zł
PU-WKT-101
1486 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,93 zł
19,60 zł
PU-WKT-101
1549 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW ( z otworami do przesznurowania, miękka oprawa)

   A4            (80 str.) 9,51 zł
11,70 zł
PU-WKT-102
1484 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW (pozioma twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
PU-WKT-102
1644 DZIENNICZEK

DZIENNICZEK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych poza szkołą (miękka oprawa)

   A5        (56 str.) 3,90 zł
4,80 zł
DZIENNICZEK
1938 DZIENNIK

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych na terenie szkoły (miękka oprawa)

   A5            (36 str.) 3,60 zł
4,43 zł
DZIENNIK
1646 ZESZYT

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa)

   A5            (16 str.) 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT
1665 EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/8
1666 EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 26,91 zł
33,10 zł
EDU-VII/6
1939 KSIĘGA

KSIĘGA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ z numerem PESEL (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       200 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1414 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW (tłoczone złote litery na okładce, pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1418 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
2000 KSIĘGA

KSIĘGA MELDUNKOWA (tłoczone złote litery na okładce, pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1997 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1411 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1412 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1413 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1994 KSIĄŻKA UCHWAŁ

KSIĄŻKA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA UCHWAŁ
1660 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW (twarda oprawa, szyta)   

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1586 REJESTR

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY (pionowy, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1992 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia (z wyjątkiem świadectw promocyjnych) (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1596 MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW dla szkół branżowych (miękka oprawa)

   A4       100 str. 9,76 zł
12,00 zł
MEN-IV/32
1588 REJESTR

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy (poziomy, miękka oprawa)

   A4            (80 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1667 REJESTR

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1668 EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/5
1669 EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/3
1670 EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4      196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/4
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW w drodze do pracy i z pracy (miękka oprawa)

    A4         (32 str.) 7,89 zł
9,70 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW przy pracy (miękka oprawa)

   A4            (40 str.) 8,78 zł
10,80 zł
REJESTR
1304 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, (pionowa, twarda oprawa, szyta, złote litery na okładce)

   A4            (80 str.) 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1303 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ (A4 pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4          196 str. 18,01 zł
22,15 zł
EWIDENCJA
1442 REJESTR

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW (miękka oprawa broszurowa)

   A4            (36 str.) 6,90 zł
8,49 zł
REJESTR
1447 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW (pionowa, tłoczone złote litery na okładce, szyta, twarda oprawa)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA (miękka oprawa)

   A4            (64 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1916 ZESZYT KONTAKTÓW

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI (miękka oprawa)

   A5            (32 str.) 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT KONTAKTÓW
1852 REJESTR

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1853 REJESTR

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1849 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1799 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1899 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1903 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1301 KSIĘGA

KSIĘGA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4         (84 str.) 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1487 REJESTR

REJESTR SZKOLEŃ (A4 w poziomie, miękka oprawa)

   A4       100 str. 11,30 zł
13,90 zł
REJESTR
1490 REJESTR

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW (A4 w poziomie,miękka oprawa)

   A 4      100 str. 10,98 zł
13,50 zł
REJESTR
1513 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 26,02 zł
32,00 zł
PU-WKT-101
1474 REJESTR

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI (szyta, pionowy,twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce)

   A4      196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1449 REJESTR

REJESTR DZIENNIKÓW, EWIDENCJI I TECZEK - kancelarii (A 4 w poziomie, twarda oprawa, szyta)

   A4       104 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1591 MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY - tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa, szyta)

   A4       204 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/15
0108 KSIĘGA K-207

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4       104 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA K-207
0094 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (pozioma, miękka oprawa)

   A4            32 str. 8,54 zł
10,50 zł
KSIĄŻKA
0120 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1023 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (pionowa, miękka oprawa)

   A4            (74 str.) 10,50 zł
12,92 zł
KSIĄŻKA
2022 REJESTR

SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (pozioma, miękka oprawa broszurowa)

   A4            (80 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
0099 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW (pionowy, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
0139 EWIDENCJA ILOŚCIOWA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4 15,69 zł
19,30 zł
EWIDENCJA ILOŚCIOWA