Kategorie

3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA

3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1612 PLAN ZAJĘĆ A2

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów)

A2 1 str. 1,99 zł
2,45 zł
PLAN ZAJĘĆ A2
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/8
1623 (50szt) MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL (tektura) (pakiet 50szt))

A5 2 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/17
1625 (50szt) MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół (tektura) (pakiet 50 sztuk)

A6 (1 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/19
1629 (50szt) MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (Rozp. MEN z 2.11.2000r.) (pakiet 50szt)

A4 1 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/25
1446 PLAN ZAJĘĆ A1

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 16 oddziałów)

A1 1 str. 2,97 zł
3,65 zł
PLAN ZAJĘĆ A1
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1472 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

A4 2 str. 0,24 zł
0,30 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/3-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/3-L
2030 Organizacja

ORGANIZACJA LICEUM PROFILOWANEGO

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2031 Organizacja

ORGANIZACJA ŚREDNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2040 MEN-VI/6

ORGANIZACJA SZKOŁY SPECJALNEJ

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/6
2041 MEN-VI/7

ORGANIZACJA DOMU DZIECKA

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/7
2042 MEN-VI/9

ORGANIZACJA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/9
1471 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, zespołowych/indywidualnych

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1005 (50szt) MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/18
1011 MEN-VI/20

KARTA KWALIFIKACYJNA OBIEKTU wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie)

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/20
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/2BI