Kategorie

3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA

3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1612 PLAN ZAJĘĆ A2

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów)

   A2          (1 str.) 1,99 zł
2,45 zł
PLAN ZAJĘĆ A2
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

   A4          (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/8
1623(50szt) MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL (tektura) (pakiet 50szt))

   A5          (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/17
1625(50szt) MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół (tektura) (pakiet 50 sztuk)

   A6          (1 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/19
1629 (50szt) MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych, (pakiet 50szt)

   A4          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/25
1446 PLAN ZAJĘĆ A1

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 16 oddziałów)

   A1          (1 str.) 2,97 zł
3,65 zł
PLAN ZAJĘĆ A1
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1472 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

  A4            (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/3-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/3-L
2030 Organizacja

ORGANIZACJA LICEUM PROFILOWANEGO

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2040 MEN-VI/6

ORGANIZACJA SZKOŁY SPECJALNEJ

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/6
2041 MEN-VI/7

ORGANIZACJA DOMU DZIECKA

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/7
2042 MEN-VI/9

ORGANIZACJA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/9
1471 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, zespołowych/indywidualnych

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA (pakiet 50 szt)

   A6          (2 str.) 0,15 zł
0,18 zł
MEN-VI/18
1011 MEN-VI/20

KARTA KWALIFIKACYJNA OBIEKTU wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie)

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/20
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/2BI