Kategorie

1.20 ZAŚWIADCZENIA

1.20 ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1511 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych Dz. U poz. 652, załącznik nr 1), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1682 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU (rozporządzenie MEN z 30.08.2017 r. Dz.U z 2017 r., poz. 1632, zał. nr 5), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1632 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU ......................... (Rozp. MEN Dz. U. nr 31/2006r, poz. 216, zał. nr 1)

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,45 zł
Zaświadczenie
1633 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (gilosz zielony),druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1634 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1611 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1459 MEN-I/76

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

A4 0,25 zł
0,31 zł
MEN-I/76
1462 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 4) (gilosz zielony)

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1524 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU (rozp. MEN z 18.08.2017r. Dz.U z 2017r., poz. 1632, zał. nr 5) (gilosz z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,49 zł
0,60 zł
Zaświadczenie
1525 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU ......................... (Rozp. MEN Dz.U. nr 31/2006r, poz. 216, zał. nr 1) (z flagą UE)

A4 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
Zaświadczenie
1526 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej),

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1385 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 4) (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej)

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1364 MEN-I/77

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

A4 0,25 zł
0,31 zł
MEN-I/77
1541 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik. nr 1) (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1705 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3) (gilosz z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1564 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie