Kategorie

1.19 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA

1.19 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - tektura, (pakiet 20 szt.)

   A5      (1 str.) 8,78 zł
10,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81
1459 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

    A4     (1 str.)  0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90
1364 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 (bloczek 100 kart) 4,71 zł
5,79 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1634 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH, wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1705 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 3), ( 1 str. gilosz zielony z logo  UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1633 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1564 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1511 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1541 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1462 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),(załącznik nr 4), (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1611 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1526 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
0004 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (gilosz zielony ), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0005 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0087 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0006 ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO (gilosz zielony).

    A4     (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ŚWIADECTWO