Kategorie

1.18 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA

1.18 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 MEN-I/73

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, (tektura), 0,30 zł/szt, pakiet 50 szt.

   A5          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-I/73
1459 MEN-I/76

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

   A4        (1 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/76
1364 MEN-I/77

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

   A4         (1 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/77
0003 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
1 str.
1912 MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

    A6       (bloczek 100 kart) 3,17 zł
3,90 zł
MEN-IV/34
1858 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

   A4      (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1682 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1682 Anglia Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, gilosz zielony. CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

   A4         (1 str.) 0,70 zł
0,86 zł
Zaświadczenie
1524 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1176 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1

   A4          (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1163 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216)

  A4          (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1211 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (2 str. gilosz zielony z flagą UE)

  A4           (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1634 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1705 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 3) (1 str. gilosz z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4        (1 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1633 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U poz. 652, zał. nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1564 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1511 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych Dz. U poz. 652, zał. nr 1), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4        (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1541 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 1) (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1462 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 4) (gilosz zielony)

   A4        (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1611 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

   A4        (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1526 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
0004 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0005 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0087 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

   A4         (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0006 Zaświadczenie MEN/2019

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO

  A4         (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie MEN/2019