Kategorie

III. POMOCNICZE DRUKI SZKOLNE W 2022 R.

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1525 MEN-I/74

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym

   A4         (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/74
1026 KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 

 2xA4        (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA ZAPISU
1578 MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, PÓŁINTERNATU

2/3 A4       (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/1
1579 MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/2
0031 MEN-IV/9

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

   2xA5         (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/9
1010 MEN-IV/15

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

   A3          (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
MEN-IV/15
1007 MEN-IV/16

SKIEROWANIE DZIECKA DO PLACÓWKI WYCHOWAWCZEJ

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/16
1006 MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ wniosek o przyznanie stypendium, miejsca w internacie

   A5        (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-IV/17
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/20
1008 DECYZJA

DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

   A4         (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
DECYZJA
1178 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 07.04.2009 r. w spr. przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr. 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

   A4     (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

     A4       (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

    A3         (2 str.) 0,60 zł
0,74 zł
KARTA
1585 MEN-IV/18

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze

   A4          (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-IV/18
1911 KARTA WYPADKU

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY

   A4         (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
KARTA WYPADKU
3.2 MATERIAŁOWO - ROZRACHUNKOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli, (miękka oprawa).

    A4       (84 str.) 11,30 zł
13,90 zł
MEN-V/1
1003 MEN-V/2

KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA, tektura.

   A4         (2 str.) 0,73 zł
0,90 zł
MEN-V/2
1001 MEN-V/3

KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW, (miękka oprawa).

   A4        (44 str.) 10,16 zł
12,50 zł
MEN-V/3
1605 MEN-V/4

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE dla placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, zakładu wychowawczego, internatu, bursy, (bloczek).

    A5        (50 str.) 5,85 zł
7,20 zł
MEN-V/4
1606 MEN-V/5

KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, (miękka oprawa).

   A5        (36 str.) 6,83 zł
8,40 zł
MEN-V/5
1640 MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie

   A5        (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-V/9
1531 MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie

   A4        (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-V/9
3.3 ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1612 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów).

   A2        (1 str.) 2,93 zł
3,60 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1446 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ, arkusz podziału godzin w szkole (do 10 godz. i 16 oddziałów).

   A1        (1 str.) 5,61 zł
6,90 zł
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

    A3       (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

   A3        (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

    A2       (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   A3        (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/3-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

   A2        (2 str.) 0,98 zł
1,20 zł
MEN-VI/3-L
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

   A2        (2 str.) 0,98 zł
1,20 zł
MEN-VI/2BI
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

   A4        (4 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-VI/8
1623 MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL (tektura)

   A5        (2 str.) 0,37 zł
0,45 zł
MEN-VI/17
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA

  A6         (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
MEN-VI/18
1625 MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół, (tektura).

   A6        (1 str.) 0,25 zł
0,31 zł
MEN-VI/19
1629 MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (rozp. MEN z 02.11.2000 r.)

   A4        (1 str.) 0,30 zł
0,37 zł
MEN-VI/25
1024 SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 20.../20.....

   A4          (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
SPRAWOZDANIE
1025 MEN-VI/20

SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU UCZNIÓW

   A4        (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-VI/20
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

   A3        (2 str.) 0,57 zł
0,70 zł
ORZECZENIE
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy

   A4         (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

   A4      TECZKA   6,10 zł
7,50 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
3.4 KARTA ROWEROWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1533 KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA dla uczniów (obowiązujący druk ścisłego zarachowania opatrzony serią i numeracją)

   A7         (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
KARTA ROWEROWA
1534 KIESZONKA Z PCV

KIESZONKA ze sztywnej przeźroczystej foli (okładka) na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

   A7 1,10 zł
1,35 zł
KIESZONKA Z PCV
1529 KARTA + OKŁADKA

KARTA ROWEROWA + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

   A7 1,38 zł
1,70 zł
KARTA + OKŁADKA
1630 MEN-VI/28

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

   A4        (1 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-VI/28
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

    A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa).

   A4     36 str. 10,49 zł
12,90 zł
DZIENNIK
3.5 KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY, DZIENNIKI, EWIDENCJE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1646 ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa).

    A5      (16 str.) 5,45 zł
6,70 zł
ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
2038 ZESZYT

ZESZYT OBSERWACJI UCZNIA, (miękka oprawa).

    A4       (32 str.) 8,86 zł
10,90 zł
ZESZYT
1916 ZESZYT KONTAKTÓW

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI, (miękka oprawa).

    A5      (32 str.) 5,85 zł
7,20 zł
ZESZYT KONTAKTÓW
1627 KSIĘGA MEN-I/14

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI, pozioma, (twarda oprawa, do końca szkoły podstawowej)

    A4   (204 str) 22,68 zł
27,90 zł
KSIĘGA MEN-I/14
1666 KSIĘGA EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW, pionowa, (twarda oprawa).

     A4     (400 str.) 37,32 zł
45,90 zł
KSIĘGA EDU-VII/6
1665 KSIĘGA EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ, pionowa, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĘGA EDU-VII/8
1591 KSIĘGA MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY - tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

     A4     (204 str.) 22,68 zł
27,90 zł
KSIĘGA MEN-I/15
1939 KSIĘGA

KSIĘGA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ z numerem PESEL, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4     (196 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĘGA
1414 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4    (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
KSIĘGA
1418 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ, pionowa, (twarda oprawa).

    A4      (200 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĘGA
1447 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4      (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
KSIĘGA
0108 KSIĘGA K-207

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (twarda oprawa).

     A4     (104 str.) 20,73 zł
25,50 zł
KSIĘGA K-207
1458 KSIĘGA

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, pozioma, (miękka oprawa).

     A4      (100 str.) 12,60 zł
15,50 zł
KSIĘGA
1419 KSIĘGA K-210

KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, (miękka oprawa).

     A4      (80 str.) 13,58 zł
16,70 zł
KSIĘGA K-210
1994 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

     A4      (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
KSIĘGA
1413 PROTOKOŁY

PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

     A4     (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
PROTOKOŁY
1012 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA, (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce).

    A4     (400 str.) 37,32 zł
45,90 zł
KSIĘGA Pu-K-205
1575 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA, (miękka oprawa, z otworami do przesznurowania).

    A4       (44 str.) 11,14 zł
13,70 zł
KSIĘGA Pu-K-205
1558 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA, (twarda oprawa z otworami do przesznurowania).

     A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĘGA Pu-K-205
1301 KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH, pionowa, (twarda oprawa).

    A4     (160 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĄŻKA DORĘCZEŃ
1173 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY, POJEMNIKÓW, pozioma, (twarda oprawa).

   A4      (96 str.) 22,68 zł
27,90 zł
KSIĄŻKA
1999 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB SZKOLONYCH, (twarda oprawa).

    A4         (80 str.) 17,48 zł
21,50 zł
KSIĄŻKA
2000 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA MELDUNKOWA, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĄŻKA
1409 KSIĘGA

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce).

    A4     (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
KSIĘGA
1004 KSIĄŻKA NADAWCZA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, (miękka oprawa, papier samokopiujący).

2/3  A4 10,49 zł
12,90 zł
KSIĄŻKA NADAWCZA
1304 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, pionowa, (twarda oprawa, złote litery na okładce).

    A4       (80 str.) 19,43 zł
23,90 zł
KSIĄŻKA
1660 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW, pionowa, (twarda oprawa).

    A4      (196 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĄŻKA
1412 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4     (196 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĄŻKA
1411 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4     (400 str.) 38,13 zł
46,90 zł
KSIĄŻKA
1023 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, pionowa, (miękka oprawa).

    A4       (64 str.) 11,79 zł
14,50 zł
KSIĄŻKA
0120 KSIĘGA

KSIĘGA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY, pozioma, (twarda oprawa).

     A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĘGA
0094 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, pozioma, (miękka oprawa).

    A4       (32 str.) 11,14 zł
13,70 zł
KSIĄŻKA
1997 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY, pionowa, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

     A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
KSIĄŻKA
1738 KSIĄŻKA Ksn-1

KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ, (miękka oprawa).

     A6     ( 20 str.) 4,80 zł
5,90 zł
KSIĄŻKA Ksn-1
1739 KSIĄŻECZKA Ksn-2

KSIĄŻECZKA ZDROWIA - pracownicza, dla celów sanitarno-epidemiologicznych, (miękka oprawa).

    A6     (32 str.) 3,41 zł
4,20 zł
KSIĄŻECZKA Ksn-2
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

    A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1992 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia, pionowy, (twarda oprawa).

    A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1586 REJESTR

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY, pionowy, (twarda oprawa).

    A4      (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

    A4     (196 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1588 REJESTR

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy, (poziomy, (miękka oprawa)

    A4      (80 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR
1667 REJESTR

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1589 REJESTR MEN-IV/19

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, (miękka oprawa).

    A4     (48 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR MEN-IV/19
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY, (miękka oprawa).

    A4      (32 str.) 11,30 zł
13,90 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY, (miękka oprawa).

    A4      (100 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR
1853 REJESTR

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1442 REJESTR

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW, (miękka oprawa).

    A4      (36 str.) 8,86 zł
10,90 zł
REJESTR
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

    A4      (64 str.) 11,95 zł
14,70 zł
REJESTR
1852 REJESTR

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
0099 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1899 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1903 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1799 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1849 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH, pionowy, (twarda oprawa).

   A4       (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1596 REJESTR MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW w poziomie, dla szkół branżowych, (miękka oprawa).

    A4      (80 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR MEN-IV/32
1487 REJESTR

REJESTR SZKOLEŃ w poziomie, (miękka oprawa).

    A4     (100 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR
1490 REJESTR

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW w poziomie, (miękka oprawa).

    A4     (122 str.) 13,58 zł
16,70 zł
REJESTR
1474 REJESTR

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1175 REJESTR

REJESTR WYDANYCH PRZEDMIOTÓW, pozioma, (twarda oprawa).

   A4     (220 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR
1449 REJESTR

REJESTR DZIENNIKÓW, EWIDENCJI I TECZEK - kancelarii, A 4 w poziomie, (twarda oprawa).

    A4     (100 str.) 22,68 zł
27,90 zł
REJESTR
2022 REJESTR

SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, poziomy, (miękka oprawa).

    A4      (80 str.) 12,60 zł
15,50 zł
REJESTR
1669 REJESTR EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR EDU-VII/3
1670 REJESTR EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR...
1668 REJESTR EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI, pionowy, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
REJESTR EDU-VII/5
1608 DZIENNIK Kn-2

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU PIONU, poziomy z możliwością przydzielenia sprawy do załatwienia konkretnemu odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami o załatwieniu, (twarda oprawa).

    A4     (196 str) 27,56 zł
33,90 zł
DZIENNIK Kn-2
1213 DZIENNIK

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY SEKRETARIATU, (twarda oprawa).

   A4      (192 str.) 21,87 zł
26,90 zł
DZIENNIK
1486 DZIENNIK PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/ dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
DZIENNIK     PU-WKT-101
1513 DZIENNIK PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / dziennik podawczy do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa).

    A4      (400str.) 37,32 zł
45,90 zł
DZIENNIK PU-WKT-101
1741 DZIENNIK PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY / DZIENNIK PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, (miękka oprawa).

    A4      (20 str.) 11,30 zł
13,90 zł
DZIENNIK PU-WKT-101
1549 DZIENNIK PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW, z otworami do przesznurowania, (miękka oprawa).

    A4      (80 str.) 11,79 zł
14,50 zł
DZIENNIK PU-WKT-102
1484 DZIENNIK PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW, pozioma, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
DZIENNIK PU-WKT-102
1303 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ, pozioma, (twarda oprawa).

    A4     (204 str.) 28,37 zł
34,90 zł
EWIDENCJA
0139 EWIDENCJA ILOŚCIOWA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA, pozioma, (twarda oprawa).

          A4    (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
EWIDENCJA ILOŚCIOWA
1512 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH DELEGACJI pionowa, złote litery na okładce, (twarda oprawa).

    A3       (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
EWIDENCJA
3.6 BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, (miękka oprawa).

    A4      56 str. 8,54 zł
10,50 zł
MEN-I/8
1562 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU, pionowa, (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce).

    A4     (400 str.) 37,32 zł
45,90 zł
B-123
1658 B-121-a

REJESTR PRZYBYTKÓW w poziomie, (miękka oprawa).

    A4      (100 str.) 12,68 zł
15,60 zł
B-121-a
1563 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU, (twarda oprawa z otworami do przesznurowania).

    A4     (204 str.) 21,87 zł
26,90 zł
B-123
1692 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU z otworami do przesznurowania, (miękka oprawa).

    A4        (80 str.) 11,79 zł
14,50 zł
B-123
1659 B-125

PROTOKÓŁ KOMISJI

    A4        (2 str.) 0,30 zł
0,37 zł
B-125
1577 B-126

REJESTR UBYTKÓW BIBLIOTEKI, (miękka oprawa).

    A4        (40 str.) 11,30 zł
13,90 zł
B-126
1636 B-144

KARTA KATALOGOWA WYDAWNICTW ZWARTYCH I CIĄGŁYCH (linie), 0,14 zł/szt - tektura, (pakiet 50 szt).

    A7       (1 str.) 5,69 zł
7,00 zł
B-144
1637 P-170

KARTA KSIĄŻKI, 0,15 zł/szt, tektura, (pakiet 50 szt).

    A7        (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-170
1638 B-171

KARTA CZYTELNIKA, 0,20 zł/szt, 105x147 mm - tektura, (pakiet 50 szt).

   A6         (2 str.) 8,13 zł
10,00 zł
B-171
1642 B-173

KARTA KORESPONDENCYJNA - upomnienie, 0,20 zł/szt, 105x147 mm - tektura, (pakiet 50 szt).

    A6        (2 str.) 8,13 zł
10,00 zł
B-173
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, (miękka oprawa).

    A4       (40 str.) 8,86 zł
10,90 zł
B-176