Kategorie

III. POMOCNICZE DRUKI SZKOLNE W 2021 R.

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, JEGO RODZINIE I NAUCZYCIELU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1578 (50szt) MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, świetlicy, półinternatu dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, świetlicy, półinternatu (pakiet 50 szt)

2/3 A4       (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/1
1579 (50szt) MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku (pakiet 50 szt)

   A3          (2 str.) 23,98 zł
29,50 zł
MEN-IV/2
1585 (50szt) MEN-IV/18

PROTOKÓŁ USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze (pakiet 50 szt)

   A4          (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/18
1589 MEN-IV/19

REJESTR WSZYSTKICH WYPADKÓW UCZNIÓW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (miękka oprawa)

   A4          (50 str.) 9,02 zł
11,10 zł
MEN-IV/19
1912 MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

    A6       bloczek 100 kart 3,98 zł
4,90 zł
MEN-IV/34
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW w drodze do pracy i z pracy (miękka oprawa)

    A4         (32 str.) 7,89 zł
9,70 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW przy pracy (miękka oprawa)

   A4            (40 str.) 8,78 zł
10,80 zł
REJESTR
1443 N (50szt) MEN-I/73

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (tektura) (pakiet 50 szt)

   A5          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-I/73
1520 N (50szt) MEN-I/74

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym (pakiet 50 szt)

   A4           (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-I/74
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

   A3          (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
KARTA
1911 KARTA WYPADKU

KARTA STATYSTYCZNA WYPADKU

   A4          (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
KARTA WYPADKU
1006 (50szt) MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ o przyznanie stypendium, miejsca w internacie (pakiet 50 szt)

   A5          (2 str.) 10,16 zł
12,50 zł
MEN-IV/17
1007 (50szt) MEN-IV/16

SKIEROWANIE dziecka do placówki wychowawczej (pakiet 50 szt)

   A4          (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/16
1008 DECYZJA

DECYZJA w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

    A4         (1 str.) 0,24 zł
0,30 zł
DECYZJA
1010 (50szt) MEN-IV/15

ARKUSZ OBSERWACYJNO-KWALIFIKACYJNY DZIECKA, karta wychowanka Pogotowia Opiekuńczego (pakiet 50 szt)

   A3          (2 str.) 23,98 zł
29,50 zł
MEN-IV/15
1024 (25 szt) KARTA WYPADKU

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 20.../20..... (pakiet 25 szt)

   A4          (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
KARTA WYPADKU
1026 (25szt) KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY .....,(pakiet 25 szt)

2xA4        (2 str.) 11,99 zł
14,75 zł
KARTA ZAPISU
1009 MEN-IV/20

WYWIAD SPOŁECZNY dotyczy rodziny zamierzającej przyjąć dziecko na wychowanie, na zasadzie rodziny zastępczej lub przysposobić

   A4          (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-IV/20
3.2 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - MATERIAŁOWO - ROZRACHUNKOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1531(50szt) MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie (pakiet 50 sztuk)

   A4          (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-V/9
1640 (50szt) MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie (pakiet 50szt)

   A5          (2 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-V/9
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli, (miękka oprawa)

   A4         84 str. 7,93 zł
9,75 zł
MEN-V/1
1605 MEN-V/4

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE dla placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, zakładu wychowawczego, internatu, bursy, (bloczek)

   A5         (50 str.) 3,82 zł
4,70 zł
MEN-V/4
1606 MEN-V/5

KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY A5, (miękka oprawa)

   A5        (36 str.) 4,88 zł
6,00 zł
MEN-V/5
1001 MEN-V/3

KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW A4 (miękka oprawa)

   A4        (44 str.) 5,20 zł
6,40 zł
MEN-V/3
1003 MEN-V/2

KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA A4, tektura

   A4          (2 str.) 0,50 zł
0,62 zł
MEN-V/2
0031 MEN-IV/9

Wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna

   A5          (3 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-IV/9
3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1612 PLAN ZAJĘĆ A2

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów)

   A2          (1 str.) 1,99 zł
2,45 zł
PLAN ZAJĘĆ A2
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

   A4          (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/8
1623(50szt) MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL (tektura) (pakiet 50szt))

   A5          (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/17
1625(50szt) MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół (tektura) (pakiet 50 sztuk)

   A6          (1 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/19
1629 (50szt) MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych, (pakiet 50szt)

   A4          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/25
1446 PLAN ZAJĘĆ A1

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 16 oddziałów)

   A1          (1 str.) 2,97 zł
3,65 zł
PLAN ZAJĘĆ A1
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1472 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

  A4            (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/3-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/3-L
2030 Organizacja

ORGANIZACJA LICEUM PROFILOWANEGO

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2040 MEN-VI/6

ORGANIZACJA SZKOŁY SPECJALNEJ

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/6
2041 MEN-VI/7

ORGANIZACJA DOMU DZIECKA

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/7
2042 MEN-VI/9

ORGANIZACJA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/9
1471 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, zespołowych/indywidualnych

   A3           (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1005 MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA (pakiet 50 szt)

   A6          (2 str.) 0,15 zł
0,18 zł
MEN-VI/18
1011 MEN-VI/20

KARTA KWALIFIKACYJNA OBIEKTU wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie)

   A3          (2 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/20
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

   A2          (2 str.) 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/2BI
3.4 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KARTA ROWEROWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1529 KARTA + OKŁADKA

KARTA ROWEROWA + OKŁADKA PCV

   A7 0,98 zł
1,20 zł
KARTA + OKŁADKA
1534 Okładka PCV

OKŁADKA Z FOLI PCV (kieszonka) na legitymację szkolną, przedszkolną i kartę rowerową.

   A7 0,65 zł
0,80 zł
Okładka PCV
1630 (50szt) MEN-VI/28

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ (pakiet 50szt)

   A4          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/28
1533 KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA dla uczniów (obowiązujący druk ścisłego zarachowania opatrzony serią i numeracją)

    A7         (2 str.) 0,36 zł
0,44 zł
KARTA ROWEROWA
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH KART ROWEROWYCH (pionowy, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ, (miękka oprawa)

   A4        (36 str.) 5,53 zł
6,80 zł
DZIENNIK
3.5 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGI, REJESTRY, DZIENNIKI: KORESPONDENCYJNE, EWIDENCJI, PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1409 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1004 KSIĄŻKA NADAWCZA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA (miękka oprawa, papier samokopiujący)

2/3A4       50 kopii 6,99 zł
8,60 zł
KSIĄŻKA NADAWCZA
1544 DZIENNICZEK WF

DZIENNICZEK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (miękka oprawa)

   A5      104 str. 9,51 zł
11,70 zł
DZIENNICZEK WF
1741 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (miękka oprawa broszurowa)

   A4            (20 str.) 7,07 zł
8,70 zł
PU-WKT-101
1486 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,93 zł
19,60 zł
PU-WKT-101
1549 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW ( z otworami do przesznurowania, miękka oprawa)

   A4            (80 str.) 9,51 zł
11,70 zł
PU-WKT-102
1484 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW (pozioma twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
PU-WKT-102
1644 DZIENNICZEK

DZIENNICZEK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych poza szkołą (miękka oprawa)

   A5        (56 str.) 3,90 zł
4,80 zł
DZIENNICZEK
1938 DZIENNIK

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych na terenie szkoły (miękka oprawa)

   A5            (36 str.) 3,60 zł
4,43 zł
DZIENNIK
1646 ZESZYT

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, zawiera rozdziały: wyniki nauczania, plan i realizacja zajęć praktycznych, wykaz prac wykonywanych przez ucznia, organizacja pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, uwagi i zalecenia nauczyciela zawodu, notatki własne ucznia, (miękka oprawa)

   A5            (16 str.) 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT
1665 EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/8
1666 EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 26,91 zł
33,10 zł
EDU-VII/6
1939 KSIĘGA

KSIĘGA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ z numerem PESEL (twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       200 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1414 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW (tłoczone złote litery na okładce, pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1418 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
2000 KSIĘGA

KSIĘGA MELDUNKOWA (tłoczone złote litery na okładce, pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1997 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1411 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1412 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1413 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1994 KSIĄŻKA UCHWAŁ

KSIĄŻKA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA UCHWAŁ
1660 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW (twarda oprawa, szyta)   

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1586 REJESTR

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY (pionowy, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1992 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia (z wyjątkiem świadectw promocyjnych) (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1596 MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW dla szkół branżowych (miękka oprawa)

   A4       100 str. 9,76 zł
12,00 zł
MEN-IV/32
1588 REJESTR

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy (poziomy, miękka oprawa)

   A4            (80 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1667 REJESTR

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1668 EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/5
1669 EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/3
1670 EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4      196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/4
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW w drodze do pracy i z pracy (miękka oprawa)

    A4         (32 str.) 7,89 zł
9,70 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW przy pracy (miękka oprawa)

   A4            (40 str.) 8,78 zł
10,80 zł
REJESTR
1304 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, (pionowa, twarda oprawa, szyta, złote litery na okładce)

   A4            (80 str.) 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1303 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ (A4 pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4          196 str. 18,01 zł
22,15 zł
EWIDENCJA
1442 REJESTR

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW (miękka oprawa broszurowa)

   A4            (36 str.) 6,90 zł
8,49 zł
REJESTR
1447 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW (pionowa, tłoczone złote litery na okładce, szyta, twarda oprawa)

   A4       400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA (miękka oprawa)

   A4            (64 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1916 ZESZYT KONTAKTÓW

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI (miękka oprawa)

   A5            (32 str.) 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT KONTAKTÓW
1852 REJESTR

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1853 REJESTR

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1849 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1799 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1899 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1903 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1301 KSIĘGA

KSIĘGA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

   A4         (84 str.) 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1487 REJESTR

REJESTR SZKOLEŃ (A4 w poziomie, miękka oprawa)

   A4       100 str. 11,30 zł
13,90 zł
REJESTR
1490 REJESTR

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW (A4 w poziomie,miękka oprawa)

   A 4      100 str. 10,98 zł
13,50 zł
REJESTR
1513 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (tłoczone złote litery na okładce, twarda oprawa, szyta)

   A4       400 str. 26,02 zł
32,00 zł
PU-WKT-101
1474 REJESTR

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI (szyta, pionowy,twarda oprawa, tłoczone złote litery na okładce)

   A4      196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1449 REJESTR

REJESTR DZIENNIKÓW, EWIDENCJI I TECZEK - kancelarii (A 4 w poziomie, twarda oprawa, szyta)

   A4       104 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1591 MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY - tłoczone złote litery na okładce, (twarda oprawa, szyta)

   A4       204 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/15
0108 KSIĘGA K-207

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4       104 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA K-207
0094 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (pozioma, miękka oprawa)

   A4            32 str. 8,54 zł
10,50 zł
KSIĄŻKA
0120 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZLECEŃ I UWAG ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1023 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (pionowa, miękka oprawa)

   A4            (74 str.) 10,50 zł
12,92 zł
KSIĄŻKA
2022 REJESTR

SZKOLNY REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (pozioma, miękka oprawa broszurowa)

   A4            (80 str.) 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
0099 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DUPLIKATÓW (pionowy, twarda oprawa, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
0139 EWIDENCJA ILOŚCIOWA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA (pozioma, twarda oprawa, szyta)

   A4 15,69 zł
19,30 zł
EWIDENCJA ILOŚCIOWA
3.6 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (miękka oprawa)

   A4            (56 str.) 6,30 zł
7,75 zł
MEN-I/8
1562 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (pionowa, twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce, szyta)

   A4       400 str. 26,99 zł
33,20 zł
B-123
1658 B-121-a

REJESTR PRZYBYTKÓW (zeszyt w poziomie 80 stron - miękka oprawa)

   A4            (80 str.) 7,80 zł
9,59 zł
B-121-a
1563 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, szyta)

   A4       196 str. 15,69 zł
19,30 zł
B-123
1692 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (miękka oprawa, z otworami do przesznurowania)

   A4            (80 str.) 8,90 zł
10,95 zł
B-123
1659 (20szt) B-125

PROTOKÓŁ KOMISJI (pakiet 20 szt)

   A4             (2 str.) 4,88 zł
6,00 zł
B-125
1577 B-126

REJESTR UBYTKÓW BIBLIOTEKI (miękka oprawa broszurowa)

   A4            (40 str.) 5,60 zł
6,89 zł
B-126
1636 (50szt) B-144

KARTA KATALOGOWA WYDAWNICTW ZWARTYCH I CIĄGŁYCH (linie) - tektura (pakiet 50 szt)

  A7           (1 str.) 4,47 zł
5,50 zł
B-144
1637 (50szt) P-170

KARTA KSIĄŻKI - tektura (pakiet 50 szt)

   A7            (2 str.) 4,47 zł
5,50 zł
P-170
1638 (50szt) B-171

KARTA CZYTELNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,91 zł
8,50 zł
B-171
1642 (50szt) B-173

KARTA KORESPONDENCYJNA - upomnienie, 105x147 mm - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,91 zł
8,50 zł
B-173
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (miękka oprawa)

   A4          (40 str.) 7,48 zł
9,20 zł
B-176
1645 (50szt) P-111

KARTA AKCESYJNA DZIENNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A 6       (2str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-111
1647 (50szt) P-112

KARTA AKCESYJNA TYGODNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-112
1648 (50szt) P-113

KARTA AKCESYJNA DWUTYGODNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-113
1649 (50szt) P-114

KARTA AKCESYJNA MIESIĘCZNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-114
1651 (50szt) P-115

KARTA AKCESYJNA DWUMIESIĘCZNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-115
1652 (50szt) P-116

KARTA AKCESYJNA KWARTALNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

   A6            (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
P-116
1653 (50szt) P-162

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU SKONTRUM  (pakiet 50 szt)

   A4            (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
P-162
1654 (20szt) P-171

ARKUSZ KONTROLI, (pakiet 20szt)

   A3           (1 str.) 8,94 zł
11,00 zł
P-171
1656 (50szt) P-191

KARTA BIBLIOTECZNA zapisu i zobowiązań - tektura (pakiet 50 szt)

   A7            (2 str.) 4,47 zł
5,50 zł
P-191
1657 (50szt) P-192

KARTA BIBLIOTECZNA zapisu i zobowiązań - tektura (pakiet 50 szt)

   A7            (2 str.) 4,47 zł
5,50 zł
P-192
1942 Kieszonka

KIESZONKA DO KARTY CZYTELNIKA - tektura, pakiet 50 szt, oprawa introligatorska

   A6 1,20 zł
1,48 zł
Kieszonka
1450 (25szt) Kieszonka do karty książki

KIESZONKA DO KARTY KSIĄŻKI, 80x120 mm, tektura (pakiet 25 szt)

   A7 23,78 zł
29,25 zł
Kieszonka do karty książki
0054 B-181

REWERS WYPOŻYCZEŃ, (papier offsetowy - bloczek)

   A6       (100 k.) 3,98 zł
4,90 zł
B-181
0081 B-180

KONTROLA WYPOŻYCZEŃ

   2/3               A4 0,24 zł
0,30 zł
B-180
3.7 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ETUI, KRONIKI, ZŁOTE KSIĘGI, KSIĘGI PAMIĄTKOWE A3 I A 4
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1410 KRONIKA A4, pionowa

KRONIKA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony, (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       240 str. 55,28 zł
68,00 zł
KRONIKA A4, pionowa
1522A KRONIKA A3, pozioma

KRONIKA, kolor granatowy, (pozioma, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce)

   A3       400 str. 99,19 zł
122,00 zł
KRONIKA A3, pozioma
1993 KSIĘGA PAMIĄTKOWA A4, pionowa

KSIĘGA PAMIĄTKOWA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A4       240 str. 55,28 zł
68,00 zł
KSIĘGA PAMIĄTKOWA A4, pionowa
1976A KSIĘGA PAMIĄTKOWA A3, pozioma

KSIĘGA PAMIĄTKOWA, kolor granatowy, (poziomowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A3       400 str. 97,56 zł
120,00 zł
KSIĘGA PAMIĄTKOWA A3, pozioma
1593 ZŁOTA KSIĘGA A4, pionowa

ZŁOTA KSIĘGA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta) 

   A4       240 str. 55,28 zł
68,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A4, pionowa
1530C ZŁOTA KSIĘGA A3, pionowa

ZŁOTA KSIĘGA, kolor zielony (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A3       400 str. 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, pionowa
1528A ZŁOTA KSIĘGA A3, pozioma

ZŁOTA KSIĘGA, kolor granatowy, ( twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A3        400 str. 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, pozioma
0267 ETUI

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, akt podziękowania lub świadectwo szkolne, wykonana ze sztywnego kartonu kredowego o gramaturze 250 g/m2.

A4+ po złożeniu 2,40 zł
2,95 zł
ETUI
1528C ZŁOTA KSIĘGA A3, ZIELONA, pozioma

ZŁOTA KSIĘGA, kolor zielony, ( twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A3        400 str. 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, ZIELONA,...
1530A ZŁOTA KSIĘGA A3, granatowa, pionowa

ZŁOTA KSIĘGA, kolor granatowy (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

   A3       400 str. 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, granatowa,...
3.8 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGOWE, INWENTARZOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto