Kategorie

III. POMOCNICZE DRUKI SZKOLNE W 2021 R.

3.1 TOK NAUKI - DANE O UCZNIU, JEGO RODZINIE I NAUCZYCIELU, WYPADKI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1578 (50szt) MEN-IV/1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, świetlicy, półinternatu dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, świetlicy, półinternatu (pakiet 50szt)

2/3 A4 2 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/1
1579 (50szt) MEN-IV/2

KARTA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO - wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowej danych o dziecku (pakiet 50szt)

A3 2 str. 23,98 zł
29,50 zł
MEN-IV/2
1585 (50szt) MEN-IV/18

PROTOKÓŁ USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA, wypełniają szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze (pakiet 50szt)

A4 (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/18
1589 MEN-IV/19

REJESTR WSZYSTKICH WYPADKÓW UCZNIÓW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (miękka oprawa)

A4 50 str. 9,02 zł
11,10 zł
MEN-IV/19
1912 MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

100 kart A6 - bloczek 3,98 zł
4,90 zł
MEN-IV/34
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW w drodze do pracy i z pracy (miękka oprawa)

A4 32 str. 7,89 zł
9,70 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW przy pracy (miękka oprawa)

A4 40 str. 8,78 zł
10,80 zł
REJESTR
1443 N (50szt) MEN-I/73

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (tektura) (pakiet 50szt)

A5 (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-I/73
1520 N (50szt) MEN-I/74

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym (pakiet 50szt)

A4 (2 str.) 23,98 zł
29,50 zł
MEN-I/74
1754 KARTA

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

A3 2 str. 0,48 zł
0,59 zł
KARTA
1911 KARTA WYPADKU

KARTA STATYSTYCZNA WYPADKU

A4 2 str. 0,24 zł
0,30 zł
KARTA WYPADKU
1006 (50szt) MEN-IV/17

KWESTIONARIUSZ o przyznanie stypendium, miejsca w internacie (pakiet 50szt)

A5 2 str. 10,16 zł
12,50 zł
MEN-IV/17
1007 (50szt) MEN-IV/16

SKIEROWANIE do Pogotowia Opiekuńczego (pakiet 50szt)

A4 2 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-IV/16
1008 DECYZJA

DECYZJA w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

A4 1 str. 0,24 zł
0,30 zł
DECYZJA
1010 (50szt) MEN-IV/15

ARKUSZ OBSERWACYJNO-KWALIFIKACYJNY DZIECKA, karta wychowanka Pogotowia Opiekuńczego (pakiet 50szt)

A3 2 str. 23,98 zł
29,50 zł
MEN-IV/15
1024 (25szt) KARTA WYPADKU

SPRAWOZDANIE Z WYPADKÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 20.../20..... (pakiet 25szt)

A4 2 str. 6,10 zł
7,50 zł
KARTA WYPADKU
1026 (25szt) KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY .....,(pakiet 25szt)

2xA4 2 str. 11,99 zł
14,75 zł
KARTA ZAPISU
3.2 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - MATERIAŁOWO - ROZRACHUNKOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1531 (50szt) MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie (pakiet 50 sztuk)

A4 2 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-V/9
1640 (50szt) MEN-V/9

KARTA WYCIECZKI dla organizatorów wycieczek szkolnych-oświadczenie (pakiet 50szt)

A5 2 str. 7,32 zł
9,00 zł
MEN-V/9
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli (miękka oprawa)

A4 (84 str.) 7,93 zł
9,75 zł
MEN-V/1
1605 MEN-V/4

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE dla placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (bloczek)

A5 50 kartek 3,82 zł
4,70 zł
MEN-V/4
1606 MEN-V/5

KSIĘGA KASOWA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY A5, (miękka oprawa)

A5 36 str. 4,88 zł
6,00 zł
MEN-V/5
1001 MEN-V/3

KSIĘGA MATERIAŁOWA PLACÓWKI WCZASÓW A4 (miękka oprawa)

A4 44 str. 5,20 zł
6,40 zł
MEN-V/3
1003 MEN-V/2

KARTA ODZIEŻOWA WYCHOWANKA A4, tektura

A4 2 str. 0,50 zł
0,62 zł
MEN-V/2
3.3 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ORGANIZACJA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1559 MEN-VI/1-SzP/b

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (do klas I-VIII)

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1-SzP/b
1560 MEN-VI/1b

PRZYDZIAŁ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieli szkoły podstawowej

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/1b
1561 MEN-VI/1-SzP/a

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( klas I - VIII)

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/1-SzP/a
1612 PLAN ZAJĘĆ A2

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 13 oddziałów)

A2 1 str. 1,99 zł
2,45 zł
PLAN ZAJĘĆ A2
1616 MEN-VI/8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/8
1623 (50szt) MEN-VI/17

ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU UCZNIA wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły z numerem PESEL (tektura) (pakiet 50szt))

A5 2 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/17
1625 (50szt) MEN-VI/19

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół (tektura) (pakiet 50 sztuk)

A6 (1 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/19
1629 (50szt) MEN-VI/25

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, dokument do akt osobowych (Rozp. MEN z 2.11.2000r.) (pakiet 50szt)

A4 1 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/25
1446 PLAN ZAJĘĆ A1

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA SZKOŁY, arkusz podziału godzin w szkole ( do 10 godz. i 16 oddziałów)

A1 1 str. 2,97 zł
3,65 zł
PLAN ZAJĘĆ A1
1470 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1472 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1473 Osiągnięcia edukacyjne ucznia

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY ...

A4 2 str. 0,24 zł
0,30 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia
1740 Organizacja

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
Organizacja
2025 MEN-VI/3-L

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/3-L
2030 Organizacja

ORGANIZACJA LICEUM PROFILOWANEGO

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2031 Organizacja

ORGANIZACJA ŚREDNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
Organizacja
2040 MEN-VI/6

ORGANIZACJA SZKOŁY SPECJALNEJ

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/6
2041 MEN-VI/7

ORGANIZACJA DOMU DZIECKA

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/7
2042 MEN-VI/9

ORGANIZACJA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/9
1471 ORZECZENIE

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, zespołowych/indywidualnych

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
ORZECZENIE
1005 (50szt) MEN-VI/18

ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU DZIECKA (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 7,32 zł
9,00 zł
MEN-VI/18
1011 MEN-VI/20

KARTA KWALIFIKACYJNA OBIEKTU wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie)

A3 2 str. 0,45 zł
0,55 zł
MEN-VI/20
1002 MEN-VI/2BI

ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

A2 2 str. 0,95 zł
1,17 zł
MEN-VI/2BI
3.4 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KARTA ROWEROWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1529 KARTA + OKŁADKA

KARTA ROWEROWA + OKŁADKA PCV

A7 0,98 zł
1,20 zł
KARTA + OKŁADKA
1534 Okładka PCV

OKŁADKA Z FOLI PCV na legitymację szkolną i kartę rowerową.

A7 0,65 zł
0,80 zł
Okładka PCV
1630 (50szt) MEN-VI/28

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ (pakiet 50szt)

A4 1 str. 12,20 zł
15,00 zł
MEN-VI/28
1533 KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA dla uczniów (obowiązujący druk ścisłego zarachowania opatrzony serią i numeracją)

A7 (2 str.) 0,36 zł
0,44 zł
KARTA ROWEROWA
1587 REJESTR

REJESTR WYDANYCH I OTRZYMANYCH KART ROWEROWYCH (pionowy, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1919 DZIENNIK

DZIENNIK PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ (Dz.U.12.05.2013) (miękka oprawa)

A4 36 str. 5,53 zł
6,80 zł
DZIENNIK
3.5 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGI, REJESTRY, DZIENNIKI: KORESPONDENCYJNE, EWIDENCJI, PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1409 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1004 KSIĄŻKA NADAWCZA

POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA (miękka oprawa, papier samokopiujący)

2/3A4 50 str. 6,99 zł
8,60 zł
KSIĄŻKA NADAWCZA
1544 DZIENNICZEK WF

DZIENNICZEK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (miękka oprawa)

A5 (104 str.) 9,51 zł
11,70 zł
DZIENNICZEK WF
1741 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (miękka oprawa broszurowa)

A4 20 str. 7,07 zł
8,70 zł
PU-WKT-101
1486 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,93 zł
19,60 zł
PU-WKT-101
1549 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW ( z otworami do przesznurowania, miękka oprawa)

A4 80 str. 9,51 zł
11,70 zł
PU-WKT-102
1484 PU-WKT-102

DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW (szyta, twarda oprawa )

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
PU-WKT-102
1644 DZIENNIK

DZIENNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych poza szkołą (miękka oprawa)

A5 56 str. 3,90 zł
4,80 zł
DZIENNIK
1938 DZIENNIK

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla praktyki zawodowej lub zajęć warsztatowych realizowanych na terenie szkoły (miękka oprawa)

A5 (36 str.) 3,60 zł
4,43 zł
DZIENNIK
1646 ZESZYT ZAJĘĆ

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (miękka oprawa)

A5 16 str. 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT ZAJĘĆ
1665 EDU-VII/8

KSIĘGA ZARZĄDZEŃ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/8
1666 EDU-VII/6

KSIĘGA ZASTĘPSTW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 400 str. 26,91 zł
33,10 zł
EDU-VII/6
1939 KSIĘGA

KSIĘGA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ z numerem PESEL (twarda oprawa, szyta)

A4 200 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1414 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1418 KSIĘGA

KSIĘGA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
2000 KSIĘGA

KSIĘGA MELDUNKOWA (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1997 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA ZDAWCZO-ODBIORCZA KLUCZY (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1411 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - skorowidz (twarda oprawa, szyta)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1412 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA KONTROLI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1413 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA
1994 KSIĄŻKA UCHWAŁ

KSIĄŻKA UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĄŻKA UCHWAŁ
1660 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RADY RODZICÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL (twarda oprawa, szyta)   

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1586 REJESTR

REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY (pionowy, twarda oprawa, szyta)

A4 (196 str.) 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1992 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa lub dyplomu przez ucznia (z wyjątkiem świadectw promocyjnych) (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1596 MEN-IV/32

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW dla szkół branżowych (miękka oprawa)

A4 100 str. 9,76 zł
12,00 zł
MEN-IV/32
1588 REJESTR

SZKOLNY REJESTR ROZRACHUNKU ŚWIADECTW do pokwitowania odbioru świadectw z sekretariatu przez wychowawcę klasy (poziomy, miękka oprawa)

A4 80 str. 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1667 REJESTR

REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1668 EDU-VII/5

REJESTR ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/5
1669 EDU-VII/3

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/3
1670 EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EDU-VII/4
1438 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW w drodze do pracy i z pracy (miękka oprawa)

A4 32 str. 7,89 zł
9,70 zł
REJESTR
1439 REJESTR

REJESTR WYPADKÓW przy pracy (miękka oprawa)

A4 40 str. 8,78 zł
10,80 zł
REJESTR
1304 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA PLACU ZABAW, (pionowa, twarda oprawa, szyta, złote litery na okładce)

A4 (80 str.) 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1303 EWIDENCJA

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ (A4 pozioma, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 18,01 zł
22,15 zł
EWIDENCJA
1442 REJESTR

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW (miękka oprawa broszurowa)

A 4 36 str. 6,90 zł
8,49 zł
REJESTR
1447 KSIĘGA

KSIĘGA UCHWAŁ RADY RODZICÓW (pionowa, tłoczone złote litery na okładce, szyta, twarda oprawa)

A4 400 str. 27,56 zł
33,90 zł
KSIĘGA
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA (miękka oprawa)

A4 64 str. 9,02 zł
11,10 zł
REJESTR
1916 ZESZYT KONTAKTÓW

ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI (miękka oprawa)

A5 32 str. 3,98 zł
4,90 zł
ZESZYT KONTAKTÓW
1852 REJESTR

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1853 REJESTR

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1849 REJESTR

REJESTR WYDANYCH ŚWIADECTW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1799 REJESTR

REJESTR WYDANYCH DYPLOMÓW ZAWODOWYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1899 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK  WPŁYWAJĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1903 REJESTR

REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH (pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1306 EWIDENCJA

EWIDENCJA ILOŚCIOWA ( pozioma A4, twarda oprawa, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
EWIDENCJA
1301 KSIĘGA

KSIĘGA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH (A4 pionowa, twarda oprawa, szyta)

A4 84 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA
1487 REJESTR

REJESTR SZKOLEŃ (A4 w poziomie, miękka oprawa)

A4 100 str. 11,30 zł
13,90 zł
REJESTR
1490 REJESTR

REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW (A4 w poziomie,miękka oprawa)

A 4 100 str. 10,98 zł
13,50 zł
REJESTR
1513 PU-WKT-101

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY PODAWCZY do rejestracji otrzymanej i wysłanej korespondencji (twarda oprawa, szyta)

A4 400 str. 26,02 zł
32,00 zł
PU-WKT-101
1474 REJESTR

REJESTR AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI (szyta, pionowy,twarda oprawa, złocone litery na okładce)

A 4 196 str. 15,53 zł
19,10 zł
REJESTR
1449 REJESTR

REJESTR DZIENNIKÓW, EWIDENCJI I TECZEK - kancelarii (A 4 w poziomie, twarda oprawa, szyta)

A4 104 str. 15,69 zł
19,30 zł
REJESTR
1591 MEN-I/15

KSIĘGA UCZNIÓW SŁUCHACZY z numerem PESEL (twarda oprawa, szyta)

A4 (204 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/15
3.6 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1572 MEN-I/8

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (miękka oprawa)

A4 (56 str.) 6,30 zł
7,75 zł
MEN-I/8
1562 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (pionowa, twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce, szyta)

A4 400 str. 26,99 zł
33,20 zł
B-123
1658 B-121-a

REJESTR PRZYBYTKÓW (zeszyt w poziomie 80 stron - miękka oprawa)

A4 80 str. 7,80 zł
9,59 zł
B-121-a
1563 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
B-123
1692 B-123

KSIĘGA INWENTARZOWA KSIĘGOZBIORU (miękka oprawa, z otworami do przesznurowania)

A4 80 str. 8,90 zł
10,95 zł
B-123
1659 B-125

PROTOKÓŁ KOMISJI (pakiet 20 szt)

A4 (2 str.) 4,88 zł
6,00 zł
B-125
1577 B-126

REJESTR UBYTKÓW BIBLIOTEKI (miękka oprawa broszurowa)

A4 40 str. 5,60 zł
6,89 zł
B-126
1636 PUB-144

KARTA KATALOGOWA WYDAWNICTW ZWARTYCH I CIĄGŁYCH (linie) - tektura (pakiet 50 szt)

A 7 (1 str.) 4,47 zł
5,50 zł
PUB-144
1637 PUb-170

KARTA KSIĄŻKI - tektura (pakiet 50 szt)

A 7 (2 str.) 4,47 zł
5,50 zł
PUb-170
1638 B-171

KARTA CZYTELNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A 6 (2str.) 6,91 zł
8,50 zł
B-171
1642 B-173

KARTA KORESPONDENCYJNA - upomnienie, format A 6 2 str. - tektura (pakiet 50 szt)

105x147 mm 6,91 zł
8,50 zł
B-173
1941 B-176

DZIENNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (miękka oprawa)

A4 40 str. 7,48 zł
9,20 zł
B-176
1645 PU-B-111

KARTA AKCESYJNA DZIENNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A 6 (2str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-111
1647 PU-B-112

KARTA AKCESYJNA TYGODNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A 6 (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-112
1648 PU-B-113

KARTA AKCESYJNA DWUTYGODNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-113
1649 PU-B-114

KARTA AKCESYJNA MIESIĘCZNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-114
1651 PU-B-115

KARTA AKCESYJNA DWUMIESIĘCZNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-115
1652 PU-B-116

KARTA AKCESYJNA KWARTALNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A6 (2 str.) 6,10 zł
7,50 zł
PU-B-116
1653 PU-B-162

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU SKONTRUM  (pakiet 50 szt)

A4 (2 str.) 12,20 zł
15,00 zł
PU-B-162
1654 PU-B-171

ARKUSZ KONTROLI, format A 3 1 str. (pakiet 20szt)

A3 8,94 zł
11,00 zł
PU-B-171
1656 PU-B-191

KARTA BIBLIOTECZNA zapisu i zobowiązań - tektura (pakiet 50 szt)

A7 (2str.) 4,47 zł
5,50 zł
PU-B-191
1657 PU-B-192

KARTA BIBLIOTECZNA zapisu i zobowiązań - tektura (pakiet 50 szt)

A7 (2 str.) 4,47 zł
5,50 zł
PU-B-192
1942 Kieszonka

KIESZONKA DO KARTY CZYTELNIKA - tektura, pakiet 50 szt, oprawa introligatorska

A6 1,20 zł
1,48 zł
Kieszonka
1450 Kieszonka do karty książki

KIESZONKA DO KARTY KSIĄŻKI, format A 7+, tektura (pakiet 25 szt)

80x120 mm 23,78 zł
29,25 zł
Kieszonka do karty książki
3.7 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - ETUI, KRONIKI, ZŁOTE KSIĘGI, KSIĘGI PAMIĄTKOWE A3 I A 4
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1410 KRONIKA A4, pionowa

KRONIKA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony, (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A4 (240 str.) 55,28 zł
68,00 zł
KRONIKA A4, pionowa
1522A KRONIKA A3, pozioma

KRONIKA, kolor granatowy, (pozioma, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce)

A3 (400 str.) 99,19 zł
122,00 zł
KRONIKA A3, pozioma
1522B KRONIKA A3, pozioma

KRONIKA, kolor bordowy, (pozioma, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce)

A3 (400 str.) 99,19 zł
122,00 zł
KRONIKA A3, pozioma
1993 KSIĘGA PAMIĄTKOWA A4, pionowa

KSIĘGA PAMIĄTKOWA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A4 (240 str.) 55,28 zł
68,00 zł
KSIĘGA PAMIĄTKOWA A4, pionowa
1976A KSIĘGA PAMIĄTKOWA A3, pozioma

KSIĘGA PAMIĄTKOWA, kolor granatowy, (poziomowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A3 (400 str.) 97,56 zł
120,00 zł
KSIĘGA PAMIĄTKOWA A3, pozioma
1593 ZŁOTA KSIĘGA A4, pionowa

ZŁOTA KSIĘGA, dostępne kolory: granat, bordo, zielony (pionowa, twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta) 

A4 (240 str.) 55,28 zł
68,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A4, pionowa
1530C ZŁOTA KSIĘGA A3, pionowa

ZŁOTA KSIĘGA, kolor zielony (twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A3 (400 str.) 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, pionowa
1528A ZŁOTA KSIĘGA A3, pozioma

ZŁOTA KSIĘGA, kolor granatowy, ( twarda oprawa, wytłaczane złote litery na okładce, szyta)

A3 (400 str.) 99,19 zł
122,00 zł
ZŁOTA KSIĘGA A3, pozioma
0267 ETUI

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, akt podziękowania lub świadectwo szkolne, wykonana ze sztywnego kartonu kredowego o gramaturze 250 g/m2.

A4+ po złożeniu 2,40 zł
2,95 zł
ETUI
1120(ostatnie szt) ETUI - granatowe

ETUI -TECZKA, okładka na dyplom, świadectwo, twarda oprawa introligatorska

A4+ po złożeniu 13,01 zł
16,00 zł
ETUI - granatowe
1126 ETUI - zielone

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, twarda oprawa introligatorska, (wytłoczone złote litery z napisem "Dyplom")

A4+ po złożeniu 13,98 zł
17,20 zł
ETUI - zielone
1127 ETUI - bordowe

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, twarda oprawa introligatorska, (wytłoczone złote litery z napisem "Dyplom")

A4+ po złożeniu 13,98 zł
17,20 zł
ETUI - bordowe
1128 ETUI - granatowe

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, twarda oprawa introligatorska, (wytłoczone złote litery z napisem "Dyplom")

A4+ po złożeniu 13,98 zł
17,20 zł
ETUI - granatowe
1131(ostatnie szt) ETUI - zielone

ETUI - TECZKA, okładka na dyplom, świadectwo, twarda oprawa introligatorska, (wytłoczone złote litery z napisem "Świadectwa i dyplomy") 

A4+ po złożeniu 13,98 zł
17,20 zł
ETUI - zielone
3.8 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - KSIĘGOWE, INWENTARZOWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1012 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, złote litery na okładce, szyta)

A4 400 str. 26,99 zł
33,20 zł
KSIĘGA Pu-K-205
1575 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA (miękka oprawa broszurowa, z otworami do przesznurowania)

A4 84 str. 8,01 zł
9,85 zł
KSIĘGA Pu-K-205
1695 Gm-130

KARTA MAGAZYNOWO ILOŚCIOWA - tektura, pakiet 50 sztuk

A5 (2 str.) 15,04 zł
18,50 zł
Gm-130
1697 K-102/s

DOWÓD WPŁATY KP (papier samokopiujący)

A6 bloczek 3,50 zł
4,30 zł
K-102/s
1699 K-103/s

KWITARIUSZ PRZYCHODOWO-EWIDENCYJNY OPŁAT, numerowany, szyty (papier samokopiujący)

A5 bloczek 9,67 zł
11,90 zł
K-103/s
1700 K-104/s

KWITARIUSZ PRZYCHODOWO-EWIDENCYJNY OPŁAT, numerowany, szyty (papier samokopiujący)

A4 blok 13,90 zł
17,10 zł
K-104/s
1698 K-104/s

DOWÓD WYPŁATY KW (papier samokopiujący)

A6 bloczek 3,50 zł
4,30 zł
K-104/s
1703 WNIOSEK O ZALICZKĘ K-113

WNIOSEK O ZALICZKĘ (papier offsetowy - bloczek)

A6 100 kart 3,98 zł
4,90 zł
WNIOSEK O ZALICZKĘ K-113
1914 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI (papier offsetowy - bloczek)

145x135 mm 3,98 zł
4,90 zł
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI
1704 ROZLICZENIE ZALICZKI K-114

ROZLICZENIE POBRANEJ ZALICZKI (papier offsetowy - bloczek)

A6 100 kart 3,98 zł
4,90 zł
ROZLICZENIE ZALICZKI K-114
1419 KSIĘGA K-210

KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (miękka oprawa)

A4 44 str. 9,51 zł
11,70 zł
KSIĘGA K-210
1728 KARTA K-311

KARTA KONTOWA MATERIAŁOWO- ILOŚCIOWA-WARTOŚCIOWA, tektura, pakiet 50 sztuk

A5 2 str. 15,04 zł
18,50 zł
KARTA K-311
1714 POLECENIE PRZELEWU K-403/s

POLECENIE PRZELEWU - wpłata gotówkowa WP-4-odc. (papier samokopiujący - bloczek)

A6 3,62 zł
4,45 zł
POLECENIE PRZELEWU K-403/s
1991 KARTOTEKA

KARTOTEKA ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE - tektura, pakiet 50 sztuk

A4 25,20 zł
31,00 zł
KARTOTEKA
1465 DEKLARACJA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP (papier offsetowy - bloczek)

A6 100 kart 3,98 zł
4,90 zł
DEKLARACJA
1521 POLECENIE PRZELEWU

POLECENIE PRZELEWU - wpłata gotówkowa WP-2-odc. (papier samokopiujący - bloczek)

A6 3,62 zł
4,45 zł
POLECENIE PRZELEWU
1458 KSIĘGA

KSIĘGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (A4 w poziomie, miękka oprawa)

A4 100 str. 8,20 zł
10,09 zł
KSIĘGA
1944 KARTOTEKA

KARTOTEKA DO PKZP (tektura)

A5 0,30 zł
0,37 zł
KARTOTEKA
1558 KSIĘGA Pu-K-205

KSIĘGA INWENTARZOWA WYPOSAŻENIA (twarda oprawa, z otworami do przesznurowania, szyta)

A4 196 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĘGA Pu-K-205
0031 RAPORT KASOWY K-111

RAPORT KASOWY

A4 80 kopii 15,50 zł
19,07 zł
RAPORT KASOWY K-111
1696 ARKUSZ SPISU Z NATURY

ARKUSZ SPISU Z NATURY (papier samokopiujący - bloczek)

A 4 80 kopii 15,50 zł
19,07 zł
ARKUSZ SPISU Z NATURY
3.9 DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - PŁACOWE, KADROWE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1934 WKŁADKA DO AKT WZÓR D

WKŁADKA DO AKT OSOBOWYCH, wzór D, (tektura)

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
1 str.
1650 ROZLICZENIE GODZIN

ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH NAUCZYCIELI (papier offsetowy - bloczek)

A6 (1 str.) 3,98 zł
4,90 zł
ROZLICZENIE GODZIN
1717 KWESTIONARIUSZ Os-202

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA (papier offsetowy - blok)

A4 100 kart 10,98 zł
13,50 zł
KWESTIONARIUSZ Os-202
1718 LISTA Os-225

LISTA OBECNOŚCI (papier offsetowy - blok)

A4 100 kart 10,49 zł
12,90 zł
LISTA Os-225
1719 EWIDENCJA Os-226

EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH (miękka oprawa)

A4 32 str. 8,50 zł
10,45 zł
EWIDENCJA Os-226
1720 KARTA Os-227

ROCZNA KARTA EWIDENCJI OBECNOŚCI W PRACY - tektura (pakiet 50 szt)

A5 2 str 15,04 zł
18,50 zł
KARTA Os-227
1721 ZAŚWIADCZENIE Os-231/s

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - ZAROBKACH (papier samokopiujący - bloczek)

A6 3,90 zł
4,80 zł
ZAŚWIADCZENIE Os-231/s
1722 DELEGACJA Os-232

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO- delegacja, (papier offsetowy - bloczek)

A5 2 str 6,50 zł
8,00 zł
DELEGACJA Os-232
1943 KARTA DROGOWA

KARTA DROGOWA (papier offsetowy - bloczek)

A5 2 str 5,81 zł
7,15 zł
KARTA DROGOWA
1730 KARTA Os-314

MIESIĘCZNA KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY PRACOWNIKA - tektura (pakiet 50 szt)

A4 2 str 25,20 zł
31,00 zł
KARTA Os-314
1731 KARTA Os-330

KARTA URLOPOWA (papier offsetowy - bloczek)

A6 100 kart 3,62 zł
4,45 zł
KARTA Os-330
1996 KARTOTEKA Os-330

KARTOTEKA URLOPOWA- tektura (pakiet 50 szt)

A5 15,04 zł
18,50 zł
KARTOTEKA Os-330
1732 WNIOSEK Os-332

WNIOSEK URLOPOWY (papier offsetowy - bloczek)

A6 100 kart 3,62 zł
4,45 zł
WNIOSEK Os-332
1999 KSIĄŻKA

KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB SZKOLONYCH (twarda oprawa)

A4 80 str. 15,69 zł
19,30 zł
KSIĄŻKA
1743 KARTA PU BGM-1

KARTA EWIDENCJI WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA - tektura  (pakiet 50 szt)

A5 2 str 15,04 zł
18,50 zł
KARTA PU BGM-1
1930 WKŁADKA DO AKT WZÓR C

WKŁADKA DO AKT OSOBOWYCH, wzór C, (tektura)

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
2 str.
1907 POTWIERDZENIE ZMIANY

POTWIERDZENIE ZMIANY STANOWISKA - UPOSAŻENIA (papier offsetowy - bloczek)

A6 3,98 zł
4,90 zł
POTWIERDZENIE ZMIANY
1906 KARTA

ROCZNA KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY - tektura (pakiet 50 szt)

A4 2 str 25,20 zł
31,00 zł
1 str.
1905 KWESTIONARIUSZ

KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (papier offsetowy - bloczek)

A4 100 kart 9,80 zł
12,05 zł
KWESTIONARIUSZ
1915 UMOWA O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ DLA NAUCZYCIELI, (papier offsetowy - bloczek) karta nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami)

A4 8,90 zł
10,95 zł
UMOWA O PRACĘ
1913 KARTA WYNAGRODZEŃ

KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BUDŻETOWYCH (tektura)

A4 2 str 0,50 zł
0,62 zł
KARTA WYNAGRODZEŃ
1929 WKŁADKA DO AKT WZÓR B

WKŁADKA DO AKT OSOBOWYCH, wzór B, (tektura)

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
1 str.
1925 TECZKA DO AKT OSOBOWYCH

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH "ABCD" (twarda oprawa introligatorska, złocona)

A4 19,11 zł
23,50 zł
TECZKA DO AKT OSOBOWYCH
1928 WKŁADKA DO AKT WZÓR A

WKŁADKA DO AKT OSOBOWYCH, wzór A, (tektura)

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
1 str.
3.10 INNE DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE - SKOROWIDZ, KARNETY OBIADOWE. KREDA SZKOLNA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1020 SKOROWIDZ A5

SKOROWIDZ A5 100 kartek (twarda oprawa, szyta, złote litery tłoczone na okładce)

A5 100 kartek 15,00 zł
18,45 zł
SKOROWIDZ A5
1021 SKOROWIDZ A5

SKOROWIDZ A5 200 kartek (twarda oprawa, szyta, złote litery tłoczone na okładce)

A5 200 kartek 25,00 zł
30,75 zł
SKOROWIDZ A5
1028 SKOROWIDZ A4

SKOROWIDZ A4 100 kartek (twarda oprawa, szyta, złote litery tłoczone na okładce)

A4 100 kartek 19,02 zł
23,40 zł
SKOROWIDZ A4
1022 SKOROWIDZ A4

SKOROWIDZ A4 200 kartek (twarda oprawa, szyta, złote litery tłoczone na okładce)

A4 200 kartek 29,02 zł
35,70 zł
SKOROWIDZ A4
1738 Ksn-1

KSIĘGA KONTROLI SANITARNEJ (miękka oprawa broszurowa)

A6 2,80 zł
3,45 zł
Ksn-1
1739 Ksn-2

PRACOWNICZA KSIĄŻECZKA ZDROWIA (miękka oprawa broszurowa)

A6 2,20 zł
2,71 zł
Ksn-2
2303 B4 KREDA B4 BIAŁA
ZESTAW B4, KREDA BIAŁA KWADRATOWA, 50 lasek, szer./wys. 15/105 mm
Pudełko 50 szt. 5,20 zł
6,40 zł
KREDA B4 BIAŁA
2307 B5 KREDA B5 KOLOROWA
ZESTAW B5, KREDA KWADRATOWA KOLOROWA, 50 lasek, szer./wys. 12/84 mm
Pudełko 50 szt. 7,80 zł
9,60 zł
KREDA B5 KOLOROWA
1946 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor zielony, tektura (pakiet 50 szt) 

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY
1947 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor fioletowy, tektura (pakiet 50 szt)

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY
1948 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor czerwony, tektura (pakiet 50 szt)

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY
1949 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor brązowy, tektura (pakiet 50 szt)

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY
1950 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor czarny, tektura (pakiet 50 szt)

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY
1990 KARNET OBIADOWY

KARNET OBIADOWY - kolor niebieski,tektura  (pakiet 50 szt)

105x100 mm 10,16 zł
12,50 zł
KARNET OBIADOWY