Kategorie

DRUKI MEN 2024 r. Gilosz niebieski 42 gr Aktualizacja 07.06.24

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DLA SZKÓŁ w 2024 r. Druki są zgodne z rozp. MEiN z dnia: 29.06.2021 r. Dz.U. poz. 1203 oraz z dnia 07.06.2023 r., Dz. U. poz. 1120 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, oraz rozp. MEN z dnia 06.10.2023 r. Dz. U. poz. 2175 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Sklep internetowy drukarni "WAMAX-DRUK".
Drukarnia "WAMAX-DRUK" zaopatruje od 1983 r. placówki oświatowe w druki i artykuły szkolne: świadectwa szkolne, gilosze do świadectw, dzienniki lekcyjne, księgi, rejestry, kroniki, puchary, statuetki i medale sportowe, znaczki na agrafce, dyplomy okolicznościowe, a także w kredę szkolną białą, kolorową itd.
I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2024 R.
1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW I DUPLIKATÓW ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz niebieski
1832 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz niebieski
1871 Gilosz niebieski (w)

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz niebieski (w)
1833 Gilosz niebieski (w)

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz niebieski (w)
1872 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz żółty
1211 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz żółty
1873 Gilosz żółty (w)

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz żółty (w)
1212 Gilosz żółty (w)

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz żółty (w)
1874 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz fioletowy
1238 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy-branżowa szkoła II stopnia   (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz fioletowy
1876 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz różowy
1344 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy-liceum ogólnokształcące (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz różowy
1877 Gilosz różowy (w)

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz różowy (w)
1355 Gilosz różowy (w)

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,79 zł
3,43 zł
Gilosz różowy (w)
1878 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,69 zł
0,85 zł
Gilosz różowy
0451 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum (ukończenia)gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,65 zł
4,49 zł
Gilosz różowy
1879 Gilosz różowy (w)

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
Gilosz różowy (w)
0452 Gilosz różowy (w)

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum   (ukończenia)gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,85 zł
4,74 zł
Gilosz różowy (w)
1880 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz brązowy
0800 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna (ukończenia), gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,59 zł
3,19 zł
Gilosz brązowy
1881 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz zielony
1882 Gilosz zielony (w)

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz zielony (w)
1883 Gilosz zielony

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,69 zł
0,85 zł
Gilosz zielony
1884 Gilosz zielony (w)

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
Gilosz zielony (w)
1885 Gilosz zielony UE

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

A4 (2 str.) 0,55 zł
0,68 zł
Gilosz zielony UE
1886 Gilosz zielony UE

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

A4 (2 str.) 0,55 zł
0,68 zł
Gilosz zielony UE
1887 MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia, wprowadzona zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019 r.

A4 (2 str.) 0,47 zł
0,58 zł
MEN-I/75
0807 MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja). *do wyczerpania zapasów.

A4 (2 str.) 2,66 zł
3,27 zł
MEN-I/75
1875 MEiN-I/75b

Czterostronicowy poddruk duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny, UV, numeracja, druk irysowy) * do wyczerpania zapasów.

A 4 (4 str.) 8,56 zł
10,53 zł
MEiN-I/75b
0265 MEiN-I/87

Czterostronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii trzeciej, gilosz z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,65 zł
4,49 zł
MEiN-I/87
1889 MEiN-I/88

Dwustronicowy poddruk duplikatu dokumentu innego niż dokument publiczny (SZARY) (świadectwa promocyjne).

A4 (2 str.) 0,59 zł
0,73 zł
MEiN-I/88
1890 MEiN-I/89

Czterostronicowy poddruk duplikatu dokumentu innego niż dokument publiczny, (szary), (świadectwa promocyjne).

A4 (4 str.) 1,09 zł
1,34 zł
MEiN-I/89
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEiN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/1/1
1448 MEiN-I/2-SZ/1

dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 A4 (2str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/2-SZ/1
1402 MEiN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/3/1
1403 MEiN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/4-w/1
1333 MEiN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/5/1
1756 MEiN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/6/1
1500 MEiN-I/7-SZ/1

dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

A4 (2str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/7-SZ/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

  A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/8/1
0511 MEiN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

  A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/9-w/1
0499 MEiN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEiN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/10/1
0787 MEiN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/11/1
0517 MEiN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).


A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEiN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEiN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/23/2
1787 MEiN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1789 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/25/2
0514 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/25/2
1790 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/26-w/2
0794 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEN-I/26-w/2
1.6 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1162 MEN-I/27/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/27/2
0388 MEN-I/27/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/27/2
1.7 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEiN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/13/2
1764 MEiN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEiN-I/14-w/2
1.8 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1793 MEN-I/16/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (po szkole podstawowej)

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/16/2
0851 MEN-I/16/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (po szkole podstawowej), świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja). 

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/16/2
1768 MEN-I/17-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem (po szkole podstawowej)

A4 (2 str.) 0,43 zł
0,53 zł
MEN-I/17-w/2
0200 MEN-I/17-w/2

ŚWIADECTWO ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem (po szkole podstawowej), świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 3,11 zł
3,83 zł
MEN-I/17-w/2
1.9 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEiN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/19/2
1702 MEiN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,87 zł
1,07 zł
MEiN-I/20-w/2
1.10 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1782 MEN-I/21/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEN-I/21/2
0206 MEN-I/21/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 3,92 zł
4,82 zł
MEN-I/21/2
1783 MEN-I/22-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,87 zł
1,07 zł
MEN-I/22-w/2
187 MEN-I/22-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem,   świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (4 str.) 4,10 zł
5,04 zł
MEN-I/22-w/2
1.11 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEiN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEiN-I/28/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/29/2
0399 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja). 

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/29/2
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1972 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (2 str.) 0,39 zł
0,48 zł
MEN-I/30/2
0208 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej, świadectwo z zabezpieczeniami (papier specjalny), UV, numeracja).

A4 (2 str.) 2,93 zł
3,60 zł
MEN-I/30/2
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEiN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/33/1
1752 MEiN-I/34/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/34/1
1488 MEiN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

3xA3 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/35/1
1983 MEiN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/36/2
1989 MEiN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A3 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/37/2
1130 MEiN-I/38/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej.

A3 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/38/2
1694 MEiN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

2xA3 + A4 1,59 zł
1,95 zł
MEiN-I/39/2
1693 MEiN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A3 + A4 1,19 zł
1,46 zł
MEiN-I/40/2
1171 MEiN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A3 + A4 1,19 zł
1,46 zł
MEiN-I/41/2
1984 MEiN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/42/2
1998 MEiN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

2xA3 1,37 zł
1,69 zł
MEiN-I/43/2
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, 0,54 zł/szt, (pakiet 20 szt.)

A4 8,78 zł
10,80 zł
MEN-II/163/2
1910 TECZKA

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym..... ., teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym.

A4    7,24 zł
8,90 zł
TECZKA
1.15 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEiN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/44/1
1742 MEiN-I/45/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnymi przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

3 x A4 0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/45/1
1795 MEiN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

2 x A4  0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/46/1
1796 MEiN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/47/2
1982 MEiN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

2 x A4 0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/48/2
1125 MEiN-I/49/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

2 x A4 0,62 zł
0,76 zł
MEiN-I/49/2
1797 MEiN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/50/2
1798 MEiN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

3 x A4 0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/51/2
1773 MEiN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/52/2
1774 MEiN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

4 x A4 1,24 zł
1,52 zł
MEiN-I/53/2
1775 MEiN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

3 x A4  0,93 zł
1,14 zł
MEiN-I/54/2
1.16 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEiN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty (miękka oprawa)

A6 (60 str.) 4,88 zł
6,00 zł
MEiN-I/31/2
1451 MEiN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy (miękka oprawa)

A6 (68 str.) 5,28 zł
6,50 zł
MEiN-I/32/2
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

A4 (196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1.17 LEGITYMACJE SZKOLNE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1

LEGITYMACJA SZKOLNA. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/1
1463 MEN-I/1+OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,38 zł
1,70 zł
MEN-I/1+OKŁADKA
1534 OKŁADKA

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

A7 1,14 zł
1,40 zł
OKŁADKA
1431 MEN-I/2

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura,

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/2
1453 MEN-I/3-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/3-N
1582 MEN-I/4-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/4-N
1454 MEN-I/5

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7  0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/5
1505 GILOSZ A4

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4  2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ A4
1501 GILOSZ A4

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

A4 (2 str.) 2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ A4
1507 GILOSZ A4

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

A4  2,32 zł
2,85 zł
GILOSZ A4
1509 GILOSZ A4

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

A4 (2 str.) 1,79 zł
2,20 zł
GILOSZ A4
1635 MI/2002

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

A7 0,37 zł
0,46 zł
MI/2002
1670 REJESTR

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4(204 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR
1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 0,48 zł
0,59 zł
ZAŁĄCZNIK NR 8
1.19 ZAŚWIADCZENIA, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

A4 (2 str.) 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 bloczek  100 kart 3,98 zł
4,90 zł
MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667), (gilosz zielony).

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia CERTIFICATE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
CERTIFICATE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz), (1 str. gilosz zielony z LOGO UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1124 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z LOGO UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1511 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 1).

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1541 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (1 str. gilosz zielony z LOGO UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony, (załącznik nr 1).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1633 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 2).

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1564 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(1 str. gilosz zielony z LOGO UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu-czysty zielony gilosz(załącznik nr 2)

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1634 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCHwydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz, (załącznik nr 3).

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1705 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),  ( 1 str. gilosz zielony z LOGO UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz(załącznik nr 3).

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1462 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), (załącznik nr 4).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1753 CERTYFIKAT

BRANŻOWY CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI dla osób, które zdały egzamin branżowego szkolenia zawodowego w branżowym centrum umiejętności,    wydano na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (gilosz zielony), (załącznik nr 5)

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
CERTYFIKAT