Kategorie

DRUKI MEiN 2024 r. Aktualizacja strony 16.01.2024 r.

Aktualizacja 16.01.2024 r. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DLA SZKÓŁ w 2023/24 r. Druki są zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 07.06.2023 r., Dz. U. poz. 1120 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 06.10.2023 r. Dz. U. poz. 2175 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Sklep internetowy drukarni WAMAX-DRUK.
Drukarnia WAMAX-DRUK zaopatruje od 1983 r. placówki oświatowe w druki i artykuły szkolne: świadectwa szkolne, gilosze do świadectw, dzienniki lekcyjne, księgi, rejestry, kroniki, puchary, statuetki i medale sportowe, znaczki na agrafce, dyplomy okolicznościowe, a także w kredę szkolną białą, kolorową itd.
I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023/24 R.
1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz niebieski
1871 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz niebieski
1872 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz żółty
1873 Gilosz żółty

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz żółty
1874 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz fioletowy
1875 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz fioletowy
1876 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz różowy
1877 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz różowy
1878 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
Gilosz różowy
1879 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,67 zł
0,82 zł
Gilosz różowy
1880 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz brązowy
1881 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
Gilosz zielony
1882 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
Gilosz zielony
1883 Gilosz zielony

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
Gilosz zielony
1884 Gilosz zielony

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,67 zł
0,82 zł
Gilosz zielony
1885 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

A4 (2 str.) 0,52 zł
0,64 zł
Gilosz zielony
1886 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

A4 (2 str.) 0,52 zł
0,64 zł
Gilosz zielony
1887 Gilosz szary MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia, wprowadzona zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019 r.

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
Gilosz szary   MEN-I/75
1889 Gilosz MEiN-I/88 szary

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEiN-I/88 - dwustronicowy poddruk duplikatu świadectwa promocyjnego o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dziennik Ustaw poz. 1120 z dnia 16.06.2023 r.) Polecamy "Rejestr wydanych duplikatów" pozycja z oferty nr 99

A4 (2 str.) 0,62 zł
0,76 zł
Gilosz MEiN-I/88 szary
1890 Gilosz MEiN-I/89 szary

GILOSZ A 3 w kolorze szarym o symbolu MEiN-I/89-czterostronicowy poddruk duplikatu świadectwa promocyjnego o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dziennik Ustaw poz. 1120 z dnia 16.06.2023 r.) Polecamy "Rejestr wydanych duplikatów" rozdział 3.5, pozycja z nr 99.

A4 (4 str.) 1,10 zł
1,35 zł
Gilosz MEiN-I/89 szary
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEiN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/1/1
1402a MEiN-I/2-SZ/1

dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

 A4 (2str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/2-SZ/1
1402 MEiN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/3/1
1403 MEiN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/4-w/1
1333 MEiN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/5/1
1756 MEiN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/6/1
1403a MEiN-I/7-SZ/1

dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły podstawowej w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej

A4 (2str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/7-SZ/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEiN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

      A4       (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/8/1
1407 MEiN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/9-w/1
1262 MEiN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/10/1
1759 MEiN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,00 zł
0,00 zł
MEiN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEiN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/23/2
1787 MEiN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.6 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.7 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEiN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/13/2
1764 MEiN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/14-w/2
1.8 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.9 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEiN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEiN-I/19/2
1702 MEiN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,70 zł
0,86 zł
MEiN-I/20-w/2
1.10 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.11 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEiN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/28/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEiN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (9 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/33/1
1752 MEiN-I/34/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej

A4 (9 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/34/1
1488 MEiN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (11 str.) 2,39 zł
2,94 zł
MEiN-I/35/1
1983 MEiN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/36/2
1989 MEiN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/37/2
1423 MEiN-I/38/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej, liceum ogólnokształcącego w Polsce oraz szkoły polskiej, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uwzględniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego

A4 (4 str.) 0,79 zł
0,97 zł
MEiN-I/38/2
1694 MEiN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (10 str.) 1,99 zł
2,45 zł
MEiN-I/39/2
1693 MEiN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (6 str.) 1,20 zł
1,47 zł
MEiN-I/40/2
1171 MEiN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (6 str.) 1,20 zł
1,47 zł
MEiN-I/41/2
1984 MEiN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/42/2
1998 MEiN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (7 str.) 1,59 zł
1,96 zł
MEiN-I/43/2
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, (pakiet 20 szt.)

A4 (2 str.) 9,27 zł
11,40 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4 TECZKA   7,24 zł
8,90 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.15 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEiN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (3 str.) 210X297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/44/1
1742 MEiN-I/45/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/45/1
1795 MEiN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/46/1
1796 MEiN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/47/2
1982 MEiN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/48/2
1125 MEiN-I/49/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uwzględniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,52 zł
0,64 zł
MEiN-I/49/2
1797 MEiN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/50/2
1798 MEiN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/51/2
1773 MEiN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/52/2
1774 MEiN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/53/2
1775 MEiN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (3 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/54/2
1.16 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEiN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty (miękka oprawa)

          A6            (60 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEiN-I/31/2
1451 MEiN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy (miękka oprawa)

      A6           (68 str.) 6,42 zł
7,90 zł
MEiN-I/32/2
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

A4 (196 str.) 23,50 zł
28,90 zł
REJESTR
1.17 LEGITYMACJE SZKOLNE, OKŁADKI NA LEGITYMACJE SZKOLNE - aktualne do 12.07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży, (pakiet 50 szt).

A7 (2 str.) 0,47 zł/szt 19,11 zł
23,50 zł
MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA
1463 MEN-I/1 plus OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,45 zł
1,78 zł
MEN-I/1 plus OKŁADKA
1534 OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

A7 1,22 zł
1,50 zł
OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE
1431 MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura,

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA
1453 MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1582 MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1454 MEN-I/5 LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7 (2 str.) 0,38 zł
0,47 zł
MEN-I/5 LEGITYMACJA...
1505 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/1

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ  A4 z rewersem MEN-I/1
1501 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2
1507 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 2,40 zł
2,95 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N
1509 GILOSZ A4 bez rewersu

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

A4 (2 str.) 1,79 zł
2,20 zł
GILOSZ A4 bez rewersu
1635 MI/2002 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

A7 (2 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MI/2002 ZAŚWIADCZENIE
1670 REJESTR EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 23,50 zł
28,90 zł
REJESTR EDU-VII/4
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 13,74 zł
16,90 zł
REJESTR
1.18 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x 297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8
1.19 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - tektura, (pakiet 20 szt.)

   A5      (1 str.) 8,78 zł
10,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81
1459 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

    A4     (1 str.)  0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/90
1364 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

   A4      (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/91
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,46 zł
0,56 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 (bloczek 100 kart) 4,71 zł
5,79 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, (gilosz zielony). CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 23 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 06.10.2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1 (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (gilosz zielony ).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (1 str. gilosz zielony z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
1634 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH, wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175), (załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1705 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 3), ( 1 str. gilosz zielony z logo  UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1633 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1564 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)(załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1511 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1541 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO  wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), (załącznik nr 1), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz. 

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1462 ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),(załącznik nr 4), (gilosz zielony).

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN 06.10.23 r.
1611 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
1526 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

A4 (2 str.) 0,80 zł
0,98 zł
ZAŚWIADCZENIE
0004 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (gilosz zielony ), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0005 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0087 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,48 zł
0,59 zł
ZAŚWIADCZENIE
0006 ŚWIADECTWO

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO (gilosz zielony).

    A4     (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
ŚWIADECTWO
II. UZUPEŁNIAJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023/24 R.
2.1 DZIENNIKI SZKOLNE - TWARDA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1 (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci poprzez wpisanie godziny przyjścia i godziny wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (164 str.) 27,56 zł
33,90 zł
MEN-I/1 (godzinowy)
1631 MEN-I/1-s (dzienny)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego), polecany dla przedszkoli prywatnych i katolickich - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (148 str.) 27,56 zł
33,90 zł
MEN-I/1-s (dzienny)
1131 MEN-I/1-g (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (188 str.) 27,56 zł
33,90 zł
MEN-I/1-g (godzinowy)
1566 MEN-I/2 10-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy), (10-godzinny), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (252 str.) 38,13 zł
46,90 zł
MEN-I/2 10-godzinny
1460 MEN-I/2a, 10-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji, 10 godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa, różne kolory)

A4 (164 str.) 25,93 zł
31,90 zł
MEN-I/2a, 10-godzinny,...
1567 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół  branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa, różne kolory)

A4 (156 str.) 25,93 zł
31,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1537 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4 (182 str.) 27,56 zł
33,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy