Kategorie

DRUKI MEiN 2023 r. Aktualizacja strony 22.09.2023 r.

Aktualizacja 22.09.2023 r. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DLA SZKÓŁ w 2023/24 r. Druki są zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 07.06.2023 r., Dz. U. poz. 1120 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
Sklep internetowy drukarni WAMAX-DRUK.
Drukarnia WAMAX-DRUK zaopatruje od 1983 r. placówki oświatowe w druki i artykuły szkolne: świadectwa szkolne, gilosze do świadectw, dzienniki lekcyjne, księgi, rejestry, kroniki, puchary, statuetki i medale sportowe, znaczki na agrafce, dyplomy okolicznościowe, a także w kredę szkolną białą, kolorową itd.
UWAGA: Promocja dla Szkół. "Dzienniczki Nauczyciela WF" w cenie 4 zł, "Zaświadczenie o zatrudnieniu-zarobkach" (papier samokopiujący - bloczek) w cenie 1,90 zł, przy zakupie dowolnych artykułów w naszym sklepie internetowym na kwotę co najmniej 300 zł.

I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023 R.
1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz niebieski
1871 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

A4 (2 str.) 0,33 zł
0,40 zł
Gilosz niebieski
1872 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz żółty
1873 Gilosz żółty

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

A4 (2 str.) 0,33 zł
0,40 zł
Gilosz żółty
1874 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz fioletowy
1875 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

A4 (2 str.) 0,33 zł
0,40 zł
Gilosz fioletowy
1876 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz różowy
1877 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

A4 (2 str.) 0,33 zł
0,40 zł
Gilosz różowy
1878 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,59 zł
0,72 zł
Gilosz różowy
1879 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

A4 (4 str.) 0,64 zł
0,79 zł
Gilosz różowy
1880 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz brązowy
1881 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,29 zł
0,36 zł
Gilosz zielony
1882 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (2 str.) 0,33 zł
0,40 zł
Gilosz zielony
1883 Gilosz zielony

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,59 zł
0,72 zł
Gilosz zielony
1884 Gilosz zielony

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

A4 (4 str.) 0,64 zł
0,79 zł
Gilosz zielony
1885 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

A4 (2 str.) 0,50 zł
0,62 zł
Gilosz zielony
1886 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

A4 (2 str.) 0,50 zł
0,62 zł
Gilosz zielony
1887 Gilosz szary MEN-I/75

GILOSZ A 4 w kolorze szarym o symbolu MEN-I/75 - dwustronicowy poddruk duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia, wprowadzona zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 września 2019 r.

A4 (2 str.) 0,48 zł
0,59 zł
Gilosz szary   MEN-I/75
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEiN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/1/1
1402 MEiN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/3/1
1403 MEiN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/4-w/1
1333 MEiN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/5/1
1756 MEiN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/6/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEiN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/23/2
1787 MEiN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1789 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/25/2
1790 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-I/26-w/2
1.6 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEiN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/13/2
1764 MEiN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEiN-I/14-w/2
1.7 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1767 MEN-I/23a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/23a/2
1768 MEN-I/23a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-I/23a-w/2
1.8 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEiN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEiN-I/19/2
1702 MEiN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,70 zł
0,86 zł
MEiN-I/20-w/2
1.9 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1782 MEN-I/28a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

A4 (4 str.) 0,63 zł
0,77 zł
MEN-I/28a/2
1783 MEN-I/28a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,70 zł
0,86 zł
MEN-I/28a-w/2
1.10 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEiN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEiN-I/28/2
1.11 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/29/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1972 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/30/2
1.13 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEiN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (10 str.) 1,20 zł
1,48 zł
MEiN-I/33/1
1488 MEiN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (10 str.) 1,20 zł
1,48 zł
MEiN-I/35/1
1983 MEiN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (6 str.) 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/36/2
1989 MEiN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (6 str.) 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/37/2
1694 MEiN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (12 str.) 1,62 zł
1,99 zł
MEiN-I/39/2
1693 MEiN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (6 str.) 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/40/2
1171 MEiN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (6 str.) 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/41/2
1984 MEiN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (8 str.) 1,20 zł
1,48 zł
MEiN-I/42/2
1998 MEiN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (6 str.) 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/43/2
1503 MEiN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy, pakowane po 20 szt. cena 0,39 zł/szt

A4 (2 str.) 6,34 zł
7,80 zł
MEiN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

A4 TECZKA   6,42 zł
7,90 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEiN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (4 str.) 210X297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/44/1
1795 MEiN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (4 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/46/1
1796 MEiN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (4 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/47/2
1982 MEiN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/48/2
1797 MEiN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 210x297 mm 1,00 zł
1,23 zł
MEiN-I/50/2
1798 MEiN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (4 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/51/2
1773 MEiN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/52/2
1774 MEiN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (4 str.) 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/53/2
1775 MEiN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (4 str.) 210x297 mm 0,75 zł
0,92 zł
MEiN-I/54/2
1.15 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEiN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty - miękka oprawa

A6 (60 str.) 3,90 zł
4,80 zł
MEiN-I/31/2
1451 MEiN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy - miękka oprawa

A6 (68 str.) 3,98 zł
4,90 zł
MEiN-I/32/2
1576 REJESTR

REJESTR WYDANYCH INDEKSÓW z numerem PESEL, (twarda oprawa).  

A4 (196 str.) 24,31 zł
29,90 zł
REJESTR
1.16 LEGITYMACJE SZKOLNE, OKŁADKI NA LEGITYMACJE SZKOLNE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży, (pakiet 50 szt).

A7 (2 str.) 0,32 zł/szt 13,01 zł
16,00 zł
MEN-I/1 -LEGITYMACJA SZKOLNA
1463 MEN-I/1 plus OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

A7 1,20 zł
1,48 zł
MEN-I/1 plus OKŁADKA
1534 OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE

OKŁADKA ze sztywnej przeźroczystej foli na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

A7 1,05 zł
1,29 zł
OKŁADKA Z PCV NA LEGITYMACJE
1431 MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura,

A7 (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MEN-I/2 LEGITYMACJA SZKOLNA
1453 MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7 (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MEN-I/3-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1582 MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

A7 (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MEN-I/4-N LEGITYMACJA SZKOLNA
1454 MEN-I/5 LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7 (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MEN-I/5 LEGITYMACJA...
1505 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/1

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ  A4 z rewersem MEN-I/1
1501 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

A4 (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2
1507 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N
1509 GILOSZ A4 bez rewersu

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

A4 (2 str.) 1,21 zł
1,49 zł
GILOSZ A4 bez rewersu
1635 MI/2002 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

A7 (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MI/2002 ZAŚWIADCZENIE
1670 REJESTR EDU-VII/4

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH z numerem PESEL, pionowy, (twarda oprawa).

A4 (204 str.) 20,24 zł
24,90 zł
REJESTR EDU-VII/4
1851 REJESTR

REJESTR  WYDANYCH  LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH  NAUCZYCIELA, (miękka oprawa).

A4 (64 str.) 11,30 zł
13,90 zł
REJESTR
1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X 297 mm 0,39 zł
0,48 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1
1014 ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,39 zł
0,48 zł
ZAŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2
1029 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 3
1016 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4
1015 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

A4 (1 str.) 210X297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 4A
1017 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5
1018 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x 297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 6
1019 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 7
1027 AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,39 zł
0,48 zł
AKT NADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8
1.18 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - tektura, pakowane po 20 szt.

A5 (1 str.) 6,34 zł
7,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEiN-I/81
1459 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/76

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,32 zł
0,39 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/76
1364 ZAŚWIADCZENIE MEN-I/77

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,32 zł
0,39 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-I/77
0003 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,32 zł
0,39 zł
1 str.
1912 ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY - numerem pesel, “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

A6 (bloczek 100 kart) 3,90 zł
4,80 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN-IV/34
1858 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

A4 (1 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1682 Anglia ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, gilosz zielony. CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 (1 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1524 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

A4 (2 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1176 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1163 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216)

A4 (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1211 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (2 str. gilosz zielony z flagą UE)

A4 (2 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1634 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1705 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 3) (1 str. gilosz z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1633 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U poz. 652, zał. nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1564 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (2 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1511 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych Dz. U poz. 652, zał. nr 1), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (1 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1541 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 1) (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 (2 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
1462 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 4) (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1611 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
1526 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

A4 (2 str.) 0,72 zł
0,89 zł
ZAŚWIADCZENIE
0004 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

A4 (1 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
0005 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ

A4 (1 str.) 210x297 mm 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
0087 ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

A4 (2 str.) 210x297 mm 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE
0006 ZAŚWIADCZENIE MEN/2019

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO

A4 (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
ZAŚWIADCZENIE MEN/2019
II. UZUPEŁNIAJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2023 R.
2.1 DZIENNIKI SZKOLNE - TWARDA OPRAWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1 (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci poprzez wpisanie godziny przyjścia i godziny wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (164 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/1 (godzinowy)
1631 MEN-I/1-s (dzienny)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego), polecany dla przedszkoli prywatnych i katolickich - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (148 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/1-s (dzienny)
1131 MEN-I/1-g (godzinowy)

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, (12 godzinny, 12 miesięcy), odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa, różne kolory).

A4 (188 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/1-g (godzinowy)
1566 MEN-I/2 10-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy), (10-godzinny), (twarda oprawa).

A4 (252 str.) 26,75 zł
32,90 zł
MEN-I/2 10-godzinny
1460 MEN-I/2a, 10-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji, 10 godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (164 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/2a, 10-godzinny,...
1567 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół  branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa).

A4 (156 str.) 23,50 zł
28,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1537 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę).

A4 (182 str.) 24,31 zł
29,90 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy