Kategorie

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - aktualne do 07.2024 r.

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

A4 (2 str.) 0,35 zł
0,43 zł
MEN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,32 zł
0,39 zł
MEN-I/11/1