Kategorie

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406N MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/8/1
1407N MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem

   A4          (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/9-w/1
1262N MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/10/1
1759N MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/11/1