Kategorie

1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401N MEN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/1/1
1402N MEN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/3/1
1403N MEN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

   A4          (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/4-w/1
1333N MEN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/5/1
1756N MEN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

   A4          (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/6/1