Kategorie

2.1 DZIENNIKI LEKCYJNE, PRZEDSZKOLA, POZALEKCYJNE, ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, LOGOPEDY, PEDAGOGA, KSIEGA EWIDENCJI DZIECI

2.1 DZIENNIKI LEKCYJNE, PRZEDSZKOLA, POZALEKCYJNE, ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, LOGOPEDY, PEDAGOGA, KSIEGA EWIDENCJI DZIECI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci (twarda oprawa, szyta) (12 miesięcy) odnotowuje się obecność poprzez wpisanie godz. przyjścia i godz. wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie)

A4 (164 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/1
1565a MEN-I/1-s

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci (twarda oprawa, szyta), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie)

A4               (148 str.) 16,02 zł
19,70 zł
MEN-I/1-s
1565b MEN-I/1-g

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci (twarda oprawa, szyta), odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie)

A4 188 str. 16,99 zł
20,90 zł
MEN-I/1-g
1566 MEN-I/2

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy) (twarda oprawa, szyta)(10 godzinny)

A4 (252 str.) 18,70 zł
23,00 zł
MEN-I/2
1460 MEN-I/2a

DZIENNIK LEKCYJNY WCZESNOSZKOLNY dla klas I-III szkoły podstawowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji (twarda oprawa, szyta) (10 godzinny)

A4                     (156 str.) 15,85 zł
19,50 zł
MEN-I/2a
1550 MEN-I/31

DZIENNIK INTERNATU (twarda oprawa, szyta)

A4 (80 str.) 14,50 zł
17,84 zł
MEN-I/31
1551 MEN-VII/1

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH (miękka oprawa)

A4 (24 str.) 5,53 zł
6,80 zł
MEN-VII/1
1552 MEN-VII/2

DZIENNIK ZAJĘĆ ZESPOŁU KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZEGO (miękka oprawa)

A4 (32 str.) 6,83 zł
8,40 zł
MEN-VII/2
1553 MEN-VII/3

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH ZESPOŁU dla szkół i przedszkoli prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (miękka oprawa)

A4 (56 str.) 6,83 zł
8,40 zł
MEN-VII/3
1554 MEN-VII/4

DZIENNIK ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisane do dziennika lekcyjnego (przedszkola) (miękka oprawa)

A4 (84 str.) 7,72 zł
9,50 zł
MEN-VII/4
1567 MEN-I/3 9-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa, szyta)(9-godzinny)

A4 (148 str.) 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 9-godzinny
1568 MEN-I/4

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY STACJONARNEJ (dawny dziennik szkoły zawodowej - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) skrzydełko na listę obecności ma 42 pozycje, (10 godzinny, twarda oprawa, szyta)

A4 (172 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/4
1569 MEN-DNW/2019

DZIENNIK NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (miękka oprawa)

A4 64 str. 6,91 zł
8,50 zł
MEN-DNW/2019
1570 MEN-I/6

DZIENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH I KURSÓW dla przedszkoli, szkół, kursów dla dorosłych, okładka lakierowana, (miękka oprawa)

A4 (40 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEN-I/6
1571 MEN-I/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ dla szkół zaocznych, dwukrotnie większa objętość dziennika od poprzedniego wzoru z powodu dodatkowych rubryk na podpis słuchacza przy każdej godzinie zajęć (twarda oprawa, szyta)

A4 (192 str.) 16,50 zł
20,30 zł
MEN-I/7
1573 MEN-I/9

DZIENNIK ZAJĘĆ DLA PLACÓWEK WYPOCZYNKU (Dz.U. nr 12/97, poz.67) (miękka oprawa)

A5 (20 str.) 3,50 zł
4,30 zł
MEN-I/9
1574 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych (twarda oprawa, szyta)

A4 (100 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/10
1627 MEN-I/14

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI W WIEKU 5-18 LAT, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z numerem PESEL (twarda oprawa, szyta)

A4 180 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/14
1677 MEN-I/5

DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH (twarda oprawa, szyta)

A4 (80 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/5
1935 MEN-VII/5

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA (miękka oprawa)

A4 (32 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEN-VII/5
1936 MEN-VII/6 11- godzinny

DZIENNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ możliwość dokumentowania obecności dziecka na każdej godzinie oddzielnie w ciągu dnia (twarda oprawa, szyta) 

A4 (116 str.) 14,55 zł
17,90 zł
MEN-VII/6 11- godzinny
1995 MEN-VII/7

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH (miękka oprawa)

A4 (48 str.) 7,72 zł
9,50 zł
MEN-VII/7
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli (miękka oprawa)

A4 (84 str.) 7,93 zł
9,75 zł
MEN-V/1
1557 MEN-I/3 11-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa, szyta) (11-godzinny)

A4 148 str. 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 11-godzinny
1461 DZIENNIK

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO (twarda oprawa, szyta)

A4 (96 str.) 14,55 zł
17,90 zł
DZIENNIK
1532 MEN-16 "karciany"

DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZYCIELA "karciany" - rozliczenie godzin dodatkowych realizowanych w ramach Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, art. 42, ust. 2, pkt 2 (miękka oprawa) okładka lakierowana

A4 (32 str.) 5,61 zł
6,90 zł
MEN-16 "karciany"
1917 DZIENNIK WYCHOWAWCY

DZIENNIK WYCHOWAWCY umożliwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji planu wychowawczego klasy, oceny zachowania ucznia i współpracy z rodzicami, skrzydełko z listą 32 dzieci na pierwszej stronie okładki. (twarda oprawa, szyta)

A4 (77 str.) 15,69 zł
19,30 zł
DZIENNIK WYCHOWAWCY
1557a MEN-I/3 8-godzinny 6-cio dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa, szyta) (8-godzinny, 6-cio dniowy)

A4 148 str. 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 8-godzinny 6-cio...
1931 DZIENNIK

DZIENNIK KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - do dokumentowania zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego w formie kursu stacjonarnego i kursu zaocznego (twarda oprawa, szyta)(Rozporządzenie MEN Dz.U. 2012.186 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

A4 96 str. 14,55 zł
17,90 zł
DZIENNIK
1567b MEN-I/3 9-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII Szkół Podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa, szyta)(9-godzinny)(z doszywanymi kartkami w kratkę)

A4 182 str. 25,77 zł
31,70 zł
MEN-I/3 9-godzinny
1557b MEN-I/3 11-godzinny

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa, szyta) (11-godzinny) (z doszywanymi kartkami w kratkę)

A4 182 str. 25,77 zł
31,70 zł
MEN-I/3 11-godzinny
2020 DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ dla przedszkoli, szkół i placówek nie wpisywanych odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć (miękka oprawa) okładka lakierowana

A4 (48 str.) 5,61 zł
6,90 zł
DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ
1460b MEN-I/2a

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA dla klas I-III Szkoły Podstawowej (oceny w blokach edukacyjnych oraz oceny opisowe) (twarda oprawa, szyta) (10 godzinny)(z doszywanymi kartkami w kratkę)

A4 190 str. 25,77 zł
31,70 zł
MEN-I/2a
2021 DZIENNIK

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (Suplement do Dziennika Wychowawcy)(miękka oprawa)

A4 40 str. 9,76 zł
12,00 zł
DZIENNIK
2023 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA (miękka oprawa)

A4 32 str. 8,90 zł
10,95 zł
DZIENNIK
2024 DZIENNIK

DZIENNIK GRUPOWYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA (miękka oprawa)

A4 36 str. 8,90 zł
10,95 zł
DZIENNIK
0845 MEN-I/4 10 - GODZINNY

DZIENNIK LEKCYJNY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA skrzydełko na listę obecności ma 32 pozycje, (twarda oprawa)

A 4 (132 str.) 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/4 10 - GODZINNY