Kategorie

2.1 DZIENNIKI LEKCYJNE, PRZEDSZKOLA, POZALEKCYJNE, ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, LOGOPEDY, PEDAGOGA, KSIEGA EWIDENCJI DZIECI

2.1 DZIENNIKI LEKCYJNE, PRZEDSZKOLA, POZALEKCYJNE, ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH, LOGOPEDY, PEDAGOGA, KSIEGA EWIDENCJI DZIECI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1565 MEN-I/1

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci (twarda oprawa, szyta) (12 miesięcy) odnotowuje się obecność poprzez wpisanie godz. przyjścia i godz. wyjścia w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa)

   A4          164 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/1
1565a MEN-I/1-s

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci (twarda oprawa, szyta), odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu bez godzinowego podziału dnia, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa)

   A4      148 str. 16,02 zł
19,70 zł
MEN-I/1-s
1565b MEN-I/1-g

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA (oddziału przedszkolnego) - ze skrzydełkiem na listę 30 dzieci, odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie), (twarda oprawa)

   A4      188 str. 16,99 zł
20,90 zł
MEN-I/1-g
1566 MEN-I/2

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz wszystkich klas szkoły podstawowej specjalnej "szkoły życia"- układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (opisowy), (10 -godzinny), (twarda oprawa)

   A4      252 str. 18,70 zł
23,00 zł
MEN-I/2
1550 MEN-I/31

DZIENNIK INTERNATU, (twarda oprawa)

   A4         80 str. 14,50 zł
17,84 zł
MEN-I/31
1551 MEN-VII/1

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH (miękka oprawa)

   A4          24 str. 5,53 zł
6,80 zł
MEN-VII/1
1552 MEN-VII/2

DZIENNIK ZAJĘĆ ZESPOŁU KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZEGO (miękka oprawa)

   A4         32 str. 6,83 zł
8,40 zł
MEN-VII/2
1553 MEN-VII/3

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH GRUPY dla szkół i przedszkoli prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, (miękka oprawa)

   A4         56 str. 6,83 zł
8,40 zł
MEN-VII/3
1554 MEN-VII/4

DZIENNIK ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisane do dziennika lekcyjnego (przedszkola), (miękka oprawa)

  A4          84 str. 7,72 zł
9,50 zł
MEN-VII/4
1567 MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa)

   A4          156 str. 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1568 MEN-I/4

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY STACJONARNEJ (dawny dziennik szkoły zawodowej - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) skrzydełko na listę obecności ma 35 pozycji, 10 godzinny, (twarda oprawa)

   A4          172 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/4
1569 MEN-DNW/2019

DZIENNIK NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (miękka oprawa)

   A4           64 str. 6,91 zł
8,50 zł
MEN-DNW/2019
1570 MEN-I/6

DZIENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH I KURSÓW dla przedszkoli, szkół, kursów dla dorosłych, okładka lakierowana, (miękka oprawa)

   A4          40 str. 5,61 zł
6,90 zł
MEN-I/6
1571 MEN-I/7

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNEJ dla szkół zaocznych, dwukrotnie większa objętość dziennika od poprzedniego wzoru z powodu dodatkowych rubryk na podpis słuchacza przy każdej godzinie zajęć,(skrzydełko na listę obecności na 42 pozycje, twarda oprawa, szyta)

   A4          192 str. 16,50 zł
20,30 zł
MEN-I/7
1573 MEN-I/9

DZIENNIK ZAJĘĆ DLA PLACÓWEK WYPOCZYNKU (miękka oprawa)

   A5          20 str. 3,50 zł
4,30 zł
MEN-I/9
1574 MEN-I/10

DZIENNIK ZAJĘĆ PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, (twarda oprawa)

   A4         100 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/10
1627 MEN-I/14

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI (do końca szkoły podstawowej, twarda oprawa, pozioma, szyta, nowy wzór i układ tabel)

   A4      180 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/14
1677 MEN-I/5

DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH (twarda oprawa)

   A4          84 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/5
1935 MEN-VII/5

DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA (miękka oprawa)

   A4           32 str. 5,61 zł
6,90 zł
MEN-VII/5
1936 MEN-VII/6 11- godzinny

DZIENNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ możliwość dokumentowania obecności dziecka na każdej godzinie oddzielnie w ciągu dnia, (twarda oprawa

   A4      116 str. 14,55 zł
17,90 zł
MEN-VII/6 11- godzinny
1995 MEN-VII/7

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH (miękka oprawa)

   A4           48 str. 7,72 zł
9,50 zł
MEN-VII/7
1602 MEN-V/1

DZIENNIK ŻYWIENIOWY PRZEDSZKOLA dla wszystkich typów przedszkoli, (miękka oprawa)

   A4         84 str. 7,93 zł
9,75 zł
MEN-V/1
1557 MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 11-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa)

   A4          148 str. 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy
1461 DZIENNIK

DZIENNIK ZAJĘĆ SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO, (twarda oprawa)

   A4         96 str. 14,55 zł
17,90 zł
DZIENNIK
1532 MEN-16 "karciany"

DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZYCIELA "karciany" - rozliczenie godzin dodatkowych realizowanych w ramach Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, art. 42, ust. 2, pkt 2, (miękka oprawa, okładka lakierowana)

   A4          32 str. 5,61 zł
6,90 zł
MEN-16 "karciany"
1917 DZIENNIK WYCHOWAWCY

DZIENNIK WYCHOWAWCY umożliwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji planu wychowawczego klasy, oceny zachowania ucznia i współpracy z rodzicami, skrzydełko z listą 32 dzieci na pierwszej stronie okładki, (twarda oprawa)

   A4          77 str. 15,69 zł
19,30 zł
DZIENNIK WYCHOWAWCY
1557a MEN-I/3 8-godzinny, 6-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 8-godzinny, 6-dniowy, (twarda oprawa)

   A4          148 str. 16,91 zł
20,80 zł
MEN-I/3 8-godzinny, 6-dniowy
1931 DZIENNIK

DZIENNIK KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - do dokumentowania zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego w formie kursu stacjonarnego i kursu zaocznego  (Rozporządzenie MEN Dz.U. 2012.186 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), (twarda oprawa)

   A4          96 str. 14,55 zł
17,90 zł
DZIENNIK
1567b MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII Szkół Podstawowych, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 9-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę)

   A4          182 str. 25,77 zł
31,70 zł
MEN-I/3 9-godzinny, 5-dniowy
1557b MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY DLA KLAS IV-VIII szkół podstawowych,  wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodowa odbywa się na terenie szkoły, 11-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa z doszywanymi kartkami w kratkę)

    A4     182 str. 25,77 zł
31,70 zł
MEN-I/3 11-godzinny, 5-dniowy
2020 DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ dla przedszkoli, szkół i placówek nie wpisywanych odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć (miękka oprawa ze skrzydełkiem na 32 dzieci) okładka lakierowana

   A4           48 str. 5,61 zł
6,90 zł
DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ
2021 DZIENNIK

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (Suplement do Dziennika Wychowawcy), (miękka oprawa ze skrzydełkiem na 33 dzieci)

   A4      108 str. 9,76 zł
12,00 zł
DZIENNIK
2023 DZIENNIK

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA (miękka oprawa)

   A4           32 str. 8,90 zł
10,95 zł
DZIENNIK
2024 DZIENNIK

DZIENNIK GRUPOWYCH ZAJĘĆ I ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA (miękka oprawa)

   A4           36 str. 8,90 zł
10,95 zł
DZIENNIK
0845 MEN-I/4 10-godzinny, 5-dniowy

DZIENNIK LEKCYJNY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA skrzydełko na listę obecności ma 32 pozycje, 10-godzinny, 5-dniowy, (twarda oprawa)

    A4           132 str. 15,69 zł
19,30 zł
MEN-I/4 10-godzinny, 5-dniowy