Kategorie

I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2022 R.

1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1870 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

   A4         (2 str.) 0,20 zł
0,24 zł
Gilosz niebieski
1871 Gilosz niebieski

GILOSZ A 4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor niebieski - szkoła podstawowa.

   A4         (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz niebieski
1872 Gilosz żółty

GILOSZ A 4 do świadectw dwustronnych, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

   A4         (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz żółty
1873 Gilosz żółty

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor żółty - branżowa szkoła I stopnia.

   A4         (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
Gilosz żółty
1874 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

   A4         (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz fioletowy
1875 Gilosz fioletowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor fioletowy - branżowa szkoła II stopnia.

   A4         (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
Gilosz fioletowy
1876 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

    A4          (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz różowy
1877 Gilosz różowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - liceum ogólnokształcące.

   A4         (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
Gilosz różowy
1878 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do druku świadectw czterostronnych, kolor różowy - technikum.

   A4         (4 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz różowy
1879 Gilosz różowy

GILOSZ A 3 do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem, kolor różowy - technikum.

   A4         (4 str.) 0,36 zł
0,44 zł
Gilosz różowy
1880 Gilosz brązowy

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych, kolor brązowy - szkoła policealna.

   A4         (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz brązowy
1881 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw i zaświadczeń dwustronnych, kolor zielony.

   A4         (2 str.) 0,24 zł
0,29 zł
Gilosz zielony
1882 Gilosz zielony

GILOSZ A4 do druku świadectw dwustronnych z wyróżnieniem - kolor zielony.

   A4         (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
Gilosz zielony
1883 Gilosz zielony

GILOSZ A3 do druku świadectw czterostronnych - kolor zielony.

   A4         (4 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Gilosz zielony
1884 Gilosz zielony

GILOSZ A 3 do druku czterostronnych świadectw z wyróżnieniem - kolor zielony.

   A4         (4 str.) 0,36 zł
0,44 zł
Gilosz zielony
1885 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń - koloru zielonego z logo Unii Europejskiej.

   A4        (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
Gilosz zielony
1886 Gilosz zielony

GILOSZ A 4 do druku dwustronnych świadectw, kolor zielony z logo Unii Europejskiej + kapitał ludzki.

   A4          (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
Gilosz zielony
1887 Gilosz szary MEN-I/75

GILOSZ A4 dwustronicowy poddruk w kolorze szarym, dla druku duplikatu o którym mowa w § 24 ust. 3-5 rozporządzenia.

   A4         (2 str.) 0,37 zł
0,46 zł
Gilosz szary   MEN-I/75
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 MEN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/1/1
1402 MEN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/3/1
1403 MEN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

   A4        (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/4-w/1
1333 MEN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/5/1
1756 MEN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/6/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/8/1
1407 MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem.

   A4        (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/9-w/1
1262 MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/10/1
1759 MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/11/1
1.4 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 MEN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/23/2
1787 MEN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

  A4         (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/24-w/2
1.5 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1789 MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/25/2
1790 MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

   A4         (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/26-w/2
1.6 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1761 MEN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   A4         (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/13/2
1764 MEN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

   A4         (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/14-w/2
1.7 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1767 MEN-I/23a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/23a/2
1768 MEN-I/23a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

   A4        (2 str.) 0,31 zł
0,38 zł
MEN-I/23a-w/2
1.8 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1794 MEN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

   A4         (4 str.) 0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/19/2
1702 MEN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

   A4         (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/20-w/2
1780 MEN-I/27a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   A4         (4 str.) 0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/27a/2
1781 MEN-I/27a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum - z wyróżnieniem

   A4         (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/27a-w/2
1.09 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM - aktualne do 07.2024 r.
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1782 MEN-I/28a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   A4         (4 str.) 0,37 zł
0,46 zł
MEN-I/28a/2
1783 MEN-I/28a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum - z wyróżnieniem

   A4         (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/28a-w/2
1.10 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1850 MEN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

   A4         (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/28/2
1.11 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

   A4         (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/29/2
1.12 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1972 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej

   A4          (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/30/2
1.13 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1421 MEN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4       (10 str.) 1,05 zł
1,29 zł
MEN-I/33/1
1488 MEN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

   A4         (10 str.) 1,07 zł
1,32 zł
MEN-I/35/1
1983 MEN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

   A4         (6 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-I/36/2
1989 MEN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

   A4         (6 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-I/37/2
1694 MEN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

   A4        (12 str.) 1,46 zł
1,79 zł
MEN-I/39/2
1693 MEN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   A4         (6 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-I/40/2
1171 MEN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

   A4        (6 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-I/41/2
1984 MEN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

   A4        (8 str.) 0,96 zł
1,18 zł
MEN-I/42/2
1998 MEN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

   A4        (6 str.) 0,77 zł
0,95 zł
MEN-I/43/2
1752 MEN-I/44a/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   A4         (6 str.) 0,89 zł
1,10 zł
MEN-I/44a/2
1448 MEN-I/53b/1

ARKUSZ OCEN uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4         (2 str.) 0,28 zł
0,35 zł
MEN-I/53b/1
1423 MEN-I/53c/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły

   A4         (3 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/53c/1
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy

   A4         (2 str.) 0,26 zł
0,32 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

   A4      TECZKA   5,89 zł
7,24 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.14 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/44/1
1795 MEN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/46/1
1796 MEN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/47/2
1982 MEN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/48/2
1797 MEN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

  A4         (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/50/2
1798 MEN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/51/2
1773 MEN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/52/2
1742 MEN-I/42b/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/42b/2
1125 MEN-I/44b/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/44b/2
1774 MEN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/53/2
1775 MEN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

   A4        (4 str.) 0,61 zł
0,75 zł
MEN-I/54/2
1.15 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty - miękka oprawa

   A6        (60 str.) 4,63 zł
5,70 zł
MEN-I/31/2
1451 MEN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy - miękka oprawa

   A6        (68 str.) 5,28 zł
6,50 zł
MEN-I/32/2
1.16 LEGITYMACJE SZKOLNE, OKŁADKI NA LEGITYMACJE SZKOLNE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452 MEN-I/1 - pakiet 50 szt, 0.28 zł/szt

LEGITYMACJA SZKOLNA 0,28 zł/szt. Dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

    A7        (2 str.) 11,38 zł
14,00 zł
MEN-I/1 - pakiet 50 szt,...
1463 MEN-I/1 plus OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka ze sztywnej folii przezroczystej

    A7 1,22 zł
1,50 zł
MEN-I/1 plus OKŁADKA
1534 KIESZONKA Z PCV

KIESZONKA ze sztywnej przeźroczystej foli (okładka) na legitymację szkolną, przedszkolną, kartę rowerową.

   A7 1,10 zł
1,35 zł
KIESZONKA Z PCV
1431 MEN-I/2

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

  A7         (2 str.) 0,23 zł
0,28 zł
MEN-I/2
1453 MEN-I/3-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży - tektura.

    A7       (2 str.) 0,23 zł
0,28 zł
MEN-I/3-N
1582 MEN-I/4-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych - tektura.

   A7        (2 str.) 0,23 zł
0,28 zł
MEN-I/4-N
1454 MEN-I/5

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

   A7        (2 str.) 0,23 zł
0,28 zł
MEN-I/5
1505 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/1

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, , jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych dla dzieci i młodzieży.

   A4        (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ  A4 z rewersem MEN-I/1
1501 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla uczniów szkół policealnych oraz dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

   A4        (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/2
1507 GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/3-N do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem  szkół policealnych dla dzieci i młodzieży.

   A4        (2 str.) 1,37 zł
1,69 zł
GILOSZ A4 z rewersem MEN-I/3-N
1509 GILOSZ A4 bez rewersu

GILOSZ RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7 MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N.

   A4        (2 str.) 1,13 zł
1,39 zł
GILOSZ A4 bez rewersu
1635 MI/2002

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura).

   A7        (2 str.) 0,23 zł
0,28 zł
MI/2002
1.17 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, ZAŚWIADCZENIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 Zaświadczenie załącznik nr 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Zaświadczenie załącznik nr 1
1014 Zaświadczenie załacznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ na stopień nauczyciela ......................., art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Zaświadczenie załacznik nr 2
1029 Akt nadania załącznik nr 3

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

     A4      (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 3
1016 Akt nadania załącznik nr 4

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA kontraktowego art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz.U. z 2018 r. poz.967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 4
1015 Akt nadania załącznik nr 4a

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650)

     A4      (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 4a
1017 Akt nadania załącznik nr 5

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 5
1018 Akt nadania załącznik nr 6

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

    A4       (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 6
1019 Akt nadania załącznik nr 7

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA dyplomowanego art.9b ust. 4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 7
1027 Akt nadania załącznik nr 8

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA mianowanego art. 124 ustawy, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

   A4        (1 str.) 0,39 zł
0,48 zł
Akt nadania załącznik nr 8
1.18 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1443 MEN-I/73

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, (tektura), 0,30 zł/szt, pakiet 50 szt.

   A5          (1 str.) 12,20 zł
15,00 zł
MEN-I/73
1459 MEN-I/76

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

   A4        (1 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/76
1364 MEN-I/77

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

   A4         (1 str.) 0,28 zł
0,34 zł
MEN-I/77
0003 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU UCZNIOWSKIEGO

   A4        (2 str.) 0,28 zł
0,34 zł
1 str.
1912 MEN-IV/34

ZAŚWIADCZENIE DLA UCZNIA “potwierdzenie, że jest uczniem” (papier offsetowy)

    A6       (bloczek 100 kart) 3,17 zł
3,90 zł
MEN-IV/34
1858 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 22 maja 2014 r. poz. 667) (gilosz zielony)

   A4      (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1682 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1682 Anglia Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU w języku angielskim, gilosz zielony. CERTIFICATE of course completion, druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

   A4         (1 str.) 0,70 zł
0,86 zł
Zaświadczenie
1524 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozp. MEN z dnia 19.03.2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz). (1 str. gilosz z flagą UE).

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1176 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU III/1

   A4          (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1163 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216)

  A4          (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1211 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU .... wydano na podstawie § 6 rozporządzenia MEiN z dn. 03.02.2006 r. w spr.uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), (2 str. gilosz zielony z flagą UE)

  A4           (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1634 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1705 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 3) (1 str. gilosz z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4        (1 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1633 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U poz. 652, zał. nr 2), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1564 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1511 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych Dz. U poz. 652, zał. nr 1), gilosz zielony, druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4        (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1541 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 1) (1 str. gilosz zielony z flagą UE), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
1462 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozp. MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, zał. nr 4) (gilosz zielony)

   A4        (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1611 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP. Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (gilosz zielony)

   A4        (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
1526 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2019 r. ( załącznik nr 2), zmieniające rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (1 str. gilosz zielony z flagą UE)

   A4         (2 str.) 0,46 zł
0,57 zł
Zaświadczenie
0004 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0005 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU NA WYCHOWAWCĘ

   A4         (1 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0087 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

   A4         (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie
0006 Zaświadczenie MEN/2019

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO

  A4         (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
Zaświadczenie MEN/2019