Kategorie

I. OBOWIĄZUJĄCE DRUKI SZKOLNE W 2021 r.

1.1 GILOSZE DO DRUKU ŚWIADECTW /do wydruków komputerowych/
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1125 GILOSZ MEN-I/75

GILOSZ w kolorze szarym, wykorzystywany do poddruku dla duplikatu

A 4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ MEN-I/75
1795 a GILOSZ

GILOSZ

do druku świadectw dwustronnych A4 - kolor niebieski

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796a GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 z wyróżnieniem - niebieski

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1795 b GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 - kolor pomarańczowy

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796 b GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 z wyróżnieniem - kolor pomarańczowy

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1795 d GILOSZ

GILOSZ do świadectw dwustronnych A4 - kolor żółty

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796d GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 z wyróżnieniem - kolor żółty

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1795 h GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 - kolor jasnofioletowy

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796 h GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 z wyróżnieniem - kolor jasnofioletowy

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1795 c GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 - kolor różowy

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796 c GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 z wyróżnieniem - kolor różowy

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1797 a GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw czterostronnych A3 - kolor różowy

A4 (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
GILOSZ
1798 a GILOSZ

GILOSZ do świadectw czterostronnych A 3 - z wyróżnieniem, różowy

A4 (2 str.) 0,44 zł
0,54 zł
GILOSZ
1795e GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw dwustronnych A4 - kolor brązowy

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1795 f GILOSZ

GILOSZ koloru zielonego do druku świadectw i zaświadczeń

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
GILOSZ
1796 e GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw A4 z wyróżnieniem - kolor zielony

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
GILOSZ
1797 c GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw A3 - kolor zielony

A4 (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
GILOSZ
1798 c GILOSZ

GILOSZ do druku świadectw A3 z wyróżnieniem - kolor zielony

A4 (4 str.) 0,44 zł
0,54 zł
GILOSZ
1795 g GILOSZ

GILOSZ do druku zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń A4 - koloru zielonego z logo UE  

A4 (2 str.) 0,34 zł
0,42 zł
GILOSZ
1.2 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1401 N MEN-I/1/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/1/1
1402 N MEN-I/3/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/3/1
1403 N MEN-I/4-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klasy IV - VII szkoły podstawowej dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/4-w/1
1333 N MEN-I/5/1

ŚWIADECTWO dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/5/1
1756 N MEN-I/6/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/6/1
1.3 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1406 N MEN-I/8/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/8/1
1407 N MEN-I/9-w/1

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/9-w/1
1262 N MEN-I/10/1

ŚWIADECTWO dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK  II

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/10/1
1759 N MEN-I/11/1

ŚWIADECTWO dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II


A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/11/1
1.5 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1786 N MEN-I/23/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/23/2
1787 N MEN-I/24-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/24-w/2
1786 MEN-I/23b/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/23b/2
1787 MEN-I/24b-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/24b-w/2
1.6 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1762 MEN-I/25b/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/25b/2
1763 MEN-I/26b-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/26b-w/2
1789 N MEN-I/25/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/25/2
1790 N MEN-I/26-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem

A4 (2str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/26-w/2
1.8 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1765 N MEN-I/13/2

ŚWIADECTWO dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/13/2
1766 N MEN-I/14-w/2

ŚWIADECTWO dla klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/14-w/2
1765 MEN-I/21a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/21a/2
1766 MEN-I/21a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/21a-w/2
1.9 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1767 MEN-I/23a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/23a/2
1768 MEN-I/23a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

A4 (2 str.) 0,24 zł
0,30 zł
MEN-I/23a-w/2
1.10 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1780 N MEN-I/19/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MEN-I/19/2
1781 N MEN-I/20-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,46 zł
0,57 zł
MEN-I/20-w/2
1780 MEN-I/27a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

A4 (4 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MEN-I/27a/2
1781 MEN-I/27a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,46 zł
0,57 zł
MEN-I/27a-w/2
1.11 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA TECHNIKUM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1782 MEN-I/28a/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

A4 (4 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MEN-I/28a/2
1783 MEN-I/28a-w/2

ŚWIADECTWO dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum - z wyróżnieniem

A4 (4 str.) 0,42 zł
0,52 zł
MEN-I/28a-w/2
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1162N MEN-I/27/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, NOWY WZÓR

A4 2str. 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/27/2
1.12 ŚWIADECTWA SZKOLNE PROMOCYJNE SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1507 N MEN-I/28/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/28/2
1.13 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1508 N MEN-I/29/2

ŚWIADECTWO dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/29/2
1.14 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1972 MEN-I/30/2

ŚWIADECTWO dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/30/2
1.15 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE PISMEM RĘCZNYM
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1448 N MEN-I/33/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (10 str.) 0,90 zł
1,11 zł
MEN-I/33/1
1501 N MEN-I/35/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (10 str.) 0,90 zł
1,11 zł
MEN-I/35/1
1983 N MEN-I/36/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/36/2
1982 N MEN-I/37/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/37/2
1752 N MEN-I/39/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (12 str.) 1,10 zł
1,35 zł
MEN-I/39/2
1753 N MEN-I/40/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/40/2
1164 N MEN-I/41/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/41/2
1984 MEN-I/42/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (8 str.) 0,75 zł
0,92 zł
MEN-I/42/2
1982 MEN-I/42a/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/42a/2
1984 N MEN-I/43/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/43/2
1752 MEN-I/44a/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/44a/2
1753 MEN-I/45a/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/45a/2
1500 MEN-I/47a/2

ARKUSZ OCEN słuchacza szkoły dla dorosłych, dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/47a/2
1448 C MEN-I/53c/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły

A4 (3 str.) 0,40 zł
0,49 zł
MEN-I/53c/1
1753 D MEN-I/62a/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r.

A4 (6 str.) 0,68 zł
0,84 zł
MEN-I/62a/2
1503 MEN-II/163/2

ZBIÓR ARKUSZY OCEN - papier offsetowy

A4 (2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
MEN-II/163/2
1910 KSIĘGA ARKUSZY OCEN

KSIĘGA ARKUSZY OCEN słuchaczy, którzy w ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym......, teczka z plastikowym klipsem do wpinania arkuszy uczniów, ułożonych w porządku alfabetycznym

TECZKA A4 4,71 zł
5,79 zł
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
1.16 ARKUSZE OCEN WYPEŁNIANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1742 K MEN-I/42b/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/42b/2
1448 K MEN-I/44/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/44/1
1752 K MEN-I/44b/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/44b/2
1753 K MEN-I/45b/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/45b/2
1984 K MEN-I/46/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/46/1
1983 K MEN-I/47/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/47/2
1500 K MEN-I/47b/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/47b/2
1982 K MEN-I/48/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/48/2
1502 K MEN-I/50/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów technikum

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/50/2
1501 K MEN-I/51/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/51/2
1773 K MEN-I/52/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/52/2
1774 K MEN-I/53/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły policealnej

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/53/2
1775 K MEN-I/54/2

ARKUSZ OCEN dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/54/2
1776 K MEN-I/63j/2

ARKUSZ OCEN dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 01.09.19 r.

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/63j/2
1751 K MEN-I/63-n/1

ARKUSZ OCEN dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły

A4 (4 str.) 0,45 zł
0,55 zł
MEN-I/63-n/1
1.17 INDEKSY W MIĘKKIEJ OPRAWIE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1469 MEN-I/31/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - kolor żółty - miękka oprawa

A6 (60 str.) 3,40 zł
4,18 zł
MEN-I/31/2
1451 MEN-I/32/2

INDEKS dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - kolor brązowy - miękka oprawa

A6 (68 str.) 3,60 zł
4,43 zł
MEN-I/32/2
1.18 LEGITYMACJE SZKOLNE, OKŁADKI NA LEGITYMACJE SZKOLNE
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1452N (50 szt) MEN-I/1

LEGITYMACJA SZKOLNA - bez adresu zamieszkania, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży - tektura (pakiet 50szt)

A7 (2 str.) 10,16 zł
12,50 zł
MEN-I/1
1463 MEN-I/1 + OKŁADKA

LEGITYMACJA SZKOLNA MEN-I/1 + okładka PCV

A7 0,80 zł
0,98 zł
MEN-I/1 + OKŁADKA
1534 Okładka PCV

OKŁADKA Z FOLI PCV na legitymację szkolną i kartę rowerową.

A7 0,65 zł
0,80 zł
Okładka PCV
1452Nb MEN-I/2

LEGITYMACJA SZKOLNA - bez adresu zamieszkania, dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych - tektura.

A7 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/2
1453 N MEN-I/3-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - bez adresu zamieszkania, dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży - tektura.

A7 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/3-N
1453Nb MEN-I/4-N

LEGITYMACJA SZKOLNA - bez adresu zamieszkania dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych - tektura.

A7 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/4-N
1454 N MEN-I/5

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA - bez adresu zamieszkania dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - tektura.

A7 (2 str.) 0,22 zł
0,27 zł
MEN-I/5
1635 MI/2002

ZAŚWIADCZENIE dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, (tektura)

A7 ( 2 str.) 0,20 zł
0,25 zł
MI/2002
1509 GILOSZ A 4

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N i MEN-I/4-N do wydruków komputerowych, (tektura) - bez rewersu, dwustronnie czysty, umożliwia jednoczesny druk 8-miu legitymacji formatu A7

A4 (2 str.) 0,99 zł
1,22 zł
GILOSZ A 4
1505 GILOSZ A 4

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI SZKOLNYCH MEN-I/1 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 -miu legitymacji szkolnych formatu A7 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.

A4 (2 str.) 1,10 zł
1,35 zł
GILOSZ A 4
1501 GILOSZ A 4

GILOSZ - RÓŻOWY DO LEGITYMACJI szkolnych MEN-I/2 do wydruków komputerowych, jednostronnie zadrukowany, (tektura) - z zadrukowanym rewersem umożliwia jednoczesny druk 8 legitymacji formatu A7 dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

A4 (2 str.) 1,10 zł
1,35 zł
2 strona gilosza A 4
1.19 AKTY NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1013 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, z późn. zm.), (nowy wzór na podstawie Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650, załącznik nr 1)

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1014 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ art. 9g ust. 9 ustawy, (Dz. U z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 2.

A4 1 str 0,30 zł
0,37 zł
Zaświadczenie
1029 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO art.9b ust. 4 ustawy.

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1015 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 9b ust.4 ustawy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), (Dz. U. z 30.08.2019 r. poz. 1650), załącznik nr 4a.

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1017 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 9a ust. 4 ustawy oraz art. 9b ustawy.

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1016 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO art.9a ust. 3 oraz art. 9b ust.4 ustawy, załącznik nr 4

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1018 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art.9a ust. 5 oraz art. 9b ust.4 ustawy, załącznik nr 6

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1019 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO art.9b ust. 4 ustawy, załącznik nr 7

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1027 Akt nadania

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO art. 124 ustawy, załącznik nr 8

A4 1 str. 0,30 zł
0,37 zł
Akt nadania
1.20 ZAŚWIADCZENIA I ŚWIADECTWA
Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto
Cena brutto
Ilość Podgląd
1511 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych Dz. U poz. 652, załącznik nr 1), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1682 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU wydano na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622), druga strona zaświadczenia bez tekstu - (czysty zielony gilosz).

A4 2 str 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1633 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (gilosz zielony),druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1634 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3), (gilosz zielony), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1611 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (gilosz zielony)

A4 (2 str.) 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1459 MEN-I/76

ZAŚWIADCZENIE O ZAWODZIE dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

A4 0,25 zł
0,31 zł
MEN-I/76
1462 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 4) (gilosz zielony)

A4 2 str. 0,40 zł
0,49 zł
Zaświadczenie
1524 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU (rozp. MEN z 18.08.2017r. Dz.U z 2017r., poz. 1632, zał. nr 5) (gilosz z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,49 zł
0,60 zł
Zaświadczenie
1526 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Dz.U. 2019 poz. 1099. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej),

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1385 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 4) (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej)

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1364 MEN-I/77

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUCZANIA dla uczniów albo absolwentów

A4 0,25 zł
0,31 zł
MEN-I/77
1541 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik. nr 1) (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1705 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KOMPETENCJI OGÓLNYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652, załącznik nr 3) (gilosz z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie
1564 Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz. U poz. 652, załącznik nr 2), (gilosz zielony z flagą Unii Europejskiej), druga strona zaświadczenia bez tekstu - czysty zielony gilosz.

A4 2 str. 0,55 zł
0,68 zł
Zaświadczenie